Підручники автора: Апостолова Г.В.

Геометрия 8кл Апостолова

Шановний учню!

Можливо, на фоні дивовижних досягнень науки і техніки, з якими Ви зустрічаєтеся на кожному кроці, геометрія, що пропонується для вивчення в школі, може здаватися якимось несучасним предметом, зовсім непотрібним у наш час людині, у чиє життя ввійшли комп'ютери, мобільні телефони, цифрові технології.

Так, людство в цілому за останні тисячоліття стало набагато розумнішим. А чи стала розумнішою кожна людина? Сьогодні ми знаємо набагато більше за своїх предків, бо «стоїмо на їхніх плечах». Розвиток людства - це, в першу чергу, розвиток людської думки. Геометрія є своєрідним дзеркалом. унікальною скарбничкою, яка зберігає найвищі досягнення людства, перлини людської думки, які створені впродовж більш як двох тисячоліть наймудрішими його представниками. Оволодіти цими скарбами - це не лише навчитися логічно й послідовно мислити, а й в дарунок отримувати насолоду від самого процесу мислення, здатності до самостійного відкриття.

В. Фухс (відомий німецький математик XX ст.) казав:

«Геометрія — це широкий розкішний краєвид, відкритий усім тим, для кого мислення становить справжню радість».

Підручник надає Вам можливість скористатися скарбницею Геометрії як найповніше.

Бажаю радості навчання за цим підручником.
Автор

Геометрія 11кл Апостолова

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ


В останньому для вас шкільному навчальному році курс стереометрії пропонує застосування здобутих раніше знань до вивчення властивостей векторів у просторі та певних просторових тіл. Жодну конструкцію, що оточує нас у повсякденному житті, не можна побудувати без володіння такими знаннями. Це не тільки мости та будинки, а ще й розрахунки різноманітних машин, літаків, ракет тощо. Для створення новітніх біотехнологій також потрібні знання із стереометрії - нещодавно з’ясувалося, що велика кількість вірусів має форму октаедра.

Перш ніж розпочати роботу за підручником, повторіть вже вивчене (без цього вам буде важко рухатися далі). У цьому вам допоможуть: питання "Готуємося до заліку", опорні схеми, розміщені наприкінці підручника, та форзаци. Відповідний дидактичний матеріал міститься в перших двох блоках завдань тестової форми "Перевір себе".

Навчальний матеріал у підручнику представлено на трьох рівнях: обов'язковому - для класів з академічним рівнем вивчення математики, додатковому — відповідає вивченню математики в класах профільного рівня і для ознайомлення - позапрограмний матеріал, зокрема з історії математики. Останні два рівні позначені відповідними піктограмами.

Завдання за складністю поділено на чотири рівні:

•    завдання з нуликом біля номера - найпростіші,

•    завдання без позначки - дещо складніші,

•    зірочкою та двома зірочками біля номера позначено завдання наступних двох рівнів складності, які пропонуються для профільного й поглибленого вивчення математики, підготовки до ЗНО.

"Відповіді та поради" допоможуть вам переконатися в правильності виконання завдань, а інколи вкажуть шлях розв’язування.

Повторити, узагальнити навчальний матеріал і перевірити рівень його засвоєння вам допоможуть опорні схеми наприкінці підручника та на його форзацах і рубрики: "Завдання на узагальнення знань" — після кожного розділу; "Готуємося до заліку" і "Перевір себе" - наприкінці підручника.

Рубрика "Готуємося до вступу в ВТНЗ" пропонується тим, хто готується до навчання в ВТНЗ, - містить задачі підвищеного рівня складності.

Пошук потрібного матеріалу в тексті підручника полегшить "Предметний покажчик".

Зміст окремих нестандартних термінів пояснить "Словничок нестандартних термінів".

Якщо вам трапиться незрозумілий математичний символ або скорочення - гляньте на зворот обкладинки підручника.

Бажаю вам досягти вміння володіти собою та навколишнім світом!
Автор

Геометрія 9 клас Апостолова

Цим підручником завершується вивчення курсу шкільної планіметрії, проте це не останні ваші зустрічі з царицею математики - Геометрією. Під час дослідження властивостей просторових фігур ви будете розглядати площини, в яких доведення й обчислення спираються на закони планіметрії, бо на площині виконуються всі аксіоми і теореми планіметрії.
Ідеї геометрії втілені в усіх сферах навколишнього світу, вони з успіхом використовуються у природничих і технічних науках, у тому числі à у найрізноманітніших розділах математики. Переконатися в цьому вам допоможуть власний досвід і останній розділ підручника - Цікаві додатки.