Підручники автора: Борзенко О.І.

Укр літ  8кл Борзенко

Слово до читачів

Для багатьох із нас задоволення потреби в прекрасному є важливою умовою існування. Література допомагає нам пізнавати красу, розвивати мистецький смак. Завдяки художньому слову ми розкриваємо нові грані власного «я», долучаємося до національної культури, переймаємо склад мислення та ідеали свого народу.

Мистецтво не пропонує нам готових рецептів, а лише залучає до співпереживання й роздумів, що можуть впливати на прийняття важливих рішень.

Підручник, з яким ви ознайомитеся, містить досить різні фольклорні та літературні твори. Вони супроводжуються належним навчальним матеріалом: відомостями про письменників, характеристиками важливих художніх явищ, визначеннями понять із теорії літератури, питаннями й завданнями. Усі ці матеріали становлять цілісний навчальний комплекс, що створює умови для найбільш ефективного усвідомлювання прочитаного, розвитку інтересу до художньої літератури, до читання загалом.

Цікаві факти, різні оцінки мистецьких явищ ви знайдете в рубриках «Україна і світ», «Актуальна цитата». Ці додаткові відомості залучені з метою розширити ваше уявлення про українську літературу, її роль у культурі світу, запропонувати різні погляди на творчість письменника.

Ви — майбутнє нашої країни. Піклуючись про вас, держава висуває певні вимоги до рівня освіти. Ці вимоги визначені в Державному стандарті базової повної загальної середньої освіти і програмах, відповідно до яких укладаються підручники. Ми визнали доцільним ознайомити вас із цими вимогами. Тому на початку кожного розділу підручника подали перелік основних знань, умінь і навичок, яких мають набути восьмикласники, опрацьовуючи тему. Сподіваємося, що це допоможе вам визначити власну мету навчання й досягти її.

Пам’ятайте, що найкращі результати в будь-якій справі досягаються завдяки діалогу і співпраці. Саме тому надзвичайно важливо, щоб ви не залишалися пасивними й байдужими, а повсякчас брали активну участь у пошуках відповідей на запитання, які ставлять перед читачами літературні твори. Не бійтеся дискутувати, висловлювати власні думки, навіть якщо вони розходяться з тими, що представлені в підручнику. Саме в пошуках, обговоренні та дискусіях народжується істина. Щоб уміти відстоювати свою позицію, слід привчити себе уважно читати та аналізувати літературні твори.

Українська література 11кл Борзенко

ВІД УПОРЯДНИКА

Хрестоматія пропонує читачеві твори української літератури, рекомендовані до вивчення чинною шкільною програмою, що затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Книга поєднує різні за природою, походженням, функціональним призначенням та художньою вартістю тексти. Вона представляє українське письменство XX — початку XXI століття.

Цей порівняно невеликий відрізок літературної історії з огляду на динаміку напрямів і стилів є надзвичайно насиченим і складним. Саме тому для кращого сприйняття й засвоєння творів хрестоматія пропонує оглядові статті із загальною характеристикою окремих літературних етапів.

Умовно можна говорити про такі періоди: перша й друга половини XX століття та початок XXI століття.

Українська література першої половини XX століття представлена творами радянських авторів і митців еміграції та діаспори. Значна увага приділяється літературі "розстріляного відродження": це твори М. Хвильового, М. Зерова, В. Свідзінського, Є. Плужника, М. Семенка, В. Підмогильного, Г. Косинки, М. Куліша. Представлено також здобутки видатних українських поетів першої половини XX століття — П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Ан-тонича. Із еміграційного письменства в хрестоматії подано поезію Є. Мала-нюка, прозу І. Багряного, У. Самчука.

Подаючи твори другої половини XX століття, хрестоматія пропонує познайомитись із прозою О. Гончара, П. Загребельного, а також з літературними набутками покоління "шістдесятників". Це покоління представлене відомими іменами: В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, І. Жиленко, В. Стус, В. Шевчук. Подано для ознайомлення твори "постшістдесятників": В. Голобородька, М. Воробйова, В. Кордуна.

Українська література початку XXI століття висвітлюється в оглядовій статті, також пропонується для ознайомлення декілька творів сучасних письменників.

У пропонованій хрестоматії використано загалом традиційні принципи подання матеріалу. Згідно з ними кожна частина, присвячена окремому авторові, супроводжується невеличким нарисом, що містить загальну характеристику життєвого та творчого шляху митця. Нарис, як правило, завершується цитатою з авторитетного дослідження про творчість письменника. Ця цитата не повинна сприйматися як обов’язкова вказівка у сприйнятті тексту, проте може суттєво прислужитися як елемент попереднього знання, своєрідний орієнтир в оцінці художнього твору.

Оскільки хрестоматія є навчальним посібником, у ній після кожної з частин подаються питання и завдання, які стосуються вміщених текстів. Робота над відповідями допоможе кращому засвоєнню змісту художніх творів і розвиткові самостійних аналітичних навичок. Хрестоматія також пропонує необхідні матеріали з теорії літератури.

Поетичні твори в більшості випадків подаються без скорочення. У великих за обсягом прозових та драматургічних текстах окремі фрагменти замінено стислим переказом, що дозволяє читачеві скласти цілісне уявлення про художній твір.

Хрестоматія може бути корисною як навчальний посібник для профільних класів шкіл, гімназій та ліцеїв, а також для абітурієнтів і всіх, хто цікавиться українською літературою.