Підручники автора: Буринська Н.М.

Химия 8кл Буринська

Юний друже!

Ти завершив вивчення хімії у 7-му класі, зрозумів суть початкових хімічних понять. Тепер твоє першочергове завдання — опанувати розрахунки за хімічними формулами і засвоїти відомості про класи неорганічних сполук. Цей навчальний матеріал, разом із відомостями про хімічні елементи, створює фундамент для усвідомленого сприймання центрального питання курсу хімії — періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва та інших теоретичних питань.

Однак, звичайно, за період літніх канікул могло дещо й забутися. Тому курс 8-го класу починається з повторення найважливіших питань, що вивчалися в 7-му класі. Серйозно постався до уроків повторення — і ти обов’язково поновиш у пам’яті основні відомості. А головне — уважно працюй з підручником.

Працюючи з підручником, дотримуйся таких правил:

1. Текст параграфа читай вдумливо, без зайвого поспіху, звертай увагу на вимоги до знань і вмінь, які в даному разі висуваються. Вони зазначені до початку тексту параграфа й виділені курсивом. Це допоможе тобі краще орієнтуватися в навчальному матеріалі.

2. Читаючи текст, записуй формули й рівняння реакцій, а для цього заведи собі окремий зошит.

3. Не починай вивчення наступного матеріалу, не зрозумівши і не засвоївши попереднього.

4. У тексті параграфів трапляються запитання «Чому?», «Для чого?» та інші, на які обов’язково потрібно відповідати. Це допоможе тобі замислитися над прочитаним і виявити причинно-наслідкові зв’язки у матеріалі, що вивчається.

5. Щоб допомогти тобі в роботі з підручником, найважливіший матеріал, на який потрібно звернути особливу увагу, чи той, що потребує запам’ятовування, виділено кольором або жирним шрифтом.

Хімія 11кл Буринська

ЮНІ ДРУЗІ!

У 11-му класі ви завершуєте вивчення органічних речовин і починаєте вивчати матеріал, який дасть вам змогу усвідомити суперечливу й неоднозначну роль хімії в житті суспільства. Важливо, щоб ви зрозуміли: кожна людина, незалежно від її професії,— пече вона хліб чи варить сталь, удобрює город мінеральними добривами чи виробляє аміак для добування цих добрив, заводить двигун автомобіля чи добуває з нафти бензин, що заливається в бак автомобіля,— так чи інакше безпосередньо використовує у своєму житті продукти хімії та хімічні перетворення. Отже, кожна людина повинна зрозуміти значення, яке має хімія в її житті і в житті суспільства, і правильно користуватися хімічними знаннями.

Ви ознайомитесь і з роллю хімії в розв'язанні таких глобальних проблем людства, як сировинна, енергетична, екологічна тощо. Дізнаєтесь, що нові синтезовані речовини і технології для їх добування не завжди байдужі до людини і довкілля. І хоча хімія дає змогу добувати дедалі більше нових корисних матеріалів, проте неграмотне використання її досягнень призводить до появи багатьох екологічних проблем.

Щоб зрозуміти всі ці проблеми і розумно використовувати блага, які дає хімізація всіх сфер життя суспільства, кожна людина мусить мати певний мінімум хімічних знань. Ви вже завершуєте набувати їх, опановуючи відомості про неорганічні й органічні речовини та хімічні процеси протягом усіх років вивчення хімії.

Зараз ваше завдання — повторити, систематизувати й узагальнити набуті знання з основ хімії. Саме розуміння і засвоєння цих основ, а також проблем, що стоять перед хімією,— і є той мінімум знань, що дає змогу сучасній людині вільно орієнтуватися в навколишньому світі і відповідально ставитися до свого довкілля — природи і суспільства. Зрештою, осягнення основ хімії може стати для вас стимулом до подальшого вдосконалення і розвитку своєї освіти у цій галузі.

Автори радять вам під час роботи з цим підручником, де матеріал викладений у доволі стислій формі, перед систематизацією та узагальненням знань з певної теми повернутися до відповідного розділу (параграфа) одного з підручників хімії для попередніх класів і погортати його сторінки, а може, й уважно почитати. Не знехтуйте цю пораду! Навіть тоді, коли ви переконані у своїх знаннях, вона виявиться корисною. Адже, прочитавши певний розділ (параграф), ви краще помітите і зрозумієте всі взаємозв’язки навчального матеріалу. Таке розуміння є однією з необхідних умов активного володіння знаннями.

Друга умова — тренування мислення. З цією метою до параграфів наводяться завдання для самоконтролю. Не шкодуйте часу на їх виконання! Намагайтеся виконувати якомога більше з них. Ви вже знаєте, що ускладнені завдання й такі, що виходять за межі програми, позначено зірочкою. Намагайтеся самостійно знаходити відповіді у прочитаному матеріалі. У разі потреби повертайтеся до раніше вивченого. Доцільно також обговорювати з товаришами по навчанню розв’язки та відповіді.

Під час розв’язування задач використовуйте одиниці фізичних величин згідно з Міжнародною системою одиниць (СІ). Зверніть увагу, що у зв’язку з цим для величини "кількість речовини" замість символу V (ню) використовується символ n (єн).

Пам’ятайте, що для назв хімічних елементів і простих речовин в Україні затверджено державний стандарт. Ви повинні додержуватись його положень. Підручник вам у цьому допоможе.

Для тих учнів, які глибше цікавляться хімією, настійно радимо не обмежуватися матеріалом підручника, а читати додаткову літературу з хімії — як навчальну, так і науково-популярну.

Бажаємо вам успіхів у засвоєнні хімічних знань!
Автори

Хімія 10 клас Буринська

Юні друзі!

Ви успішно завершили навчання в основній школі і, мабуть, уже визначились, за яким напрямом продовжувати навчання у старшій школі, визначили й своє ставлення до хімії як навчального предмета.

Якщо ви маєте бажання обрати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, відтак обираєте певний хімічний профіль- біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо, то цей підручник саме для вас. У ньому розкриваються відомості про хімічні елементи та їхні сполуки на профільному рівні. При цьому здійснюється опора на загальнотеоретичні знання, яких ви набули під час вивчення хімії в основній школі.

Однак цих знань недостатньо, щоб глибше пізнати особливості хімічних елементів та їхніх сполук, зрозуміти й пояснити залежність між складом, будовою, властивостями, застосуванням і способами добування найважливіших речовин. Тому курс хімії 10 класу починається з повторення основних теоретичних питань, які вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг - збільшується.

Особлива увага в підручнику приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук у здоров’ї людини та матеріальному житті суспільства. Ці питання розглядаються практично в кожному розділі. Про добування важливих для розвитку суспільного господарства речовин ви дізнаєтесь з окремого розділу "Промислове виробництво найважливіших неорганічних речовин", де приділяється увага й охороні навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами.

Одним із найсуттєвіших чинників, що забезпечують успіх у засвоєнні навчального матеріалу, є самостійна робота, передусім робота з підручником. Відтак нагадаємо вам, як саме потрібно працювати з підручником.