Підручники автора: Власов В.С.

Історія Укр 8кл Власов

Як працювати з підручником

Матеріал кожного параграфа поділено на пункти, орієнтуватися в яких допоможуть назви, що відповідають змістові, та пізнавальні рубрики.
Роботу над новим матеріалом починайте з рубрики, у якій запропоновано попрацювати з фрагментами історичних джерел, присвячених подіям, про які йдеться в матеріалах уроку.
Основні історичні відомості викладено в пунктах параграфів. їхні назви сформульовано як запитання.
Глибше зрозуміти суть історичних подій, виявити зв’язок між подіями та їх перебіг допоможе рубрика «Історична карта». Виконуючи запропоновані в ній завдання, ви вдосконалюватимете вміння співвідносити події в просторі та часі.
Рубрика «Особистість» знайомитиме вас із найяскравішими постатями вітчизняної історії - особистостями, про які мало сказати, що вони діячі минулого, адже від їхніх учинків залежав перебіг подій, — отож вони, без перебільшення, творці історії.
Зрозуміти, як саме тогочасні мешканці України ставилися до подій, що про них ідеться на уроці, вам допоможуть уривки з літописів, подорожніх нотаток, листів чужинців — словом, ті історичні документи, які збереглися від згаданої доби. Удосконаленню навичок роботи з історичним джерелом сприятимуть запитання та завдання до документів.

Підручник вам також підкаже, які саме завдання виконувати і як. До пунктів параграфа, уривків із джерел та ілюстрацій запропоновано завдання, працювати над якими можна самостійно або в парах чи групах.
Завдання, виконувати які радимо в парах, спонукають до розмірковування, навчають порівнювати, аналізувати, робити висновки. У тих завданнях, які запропоновано виконувати в групах, здебільшого передбачено пошук відповіді на дискусійні запитання. Обговорення цих питань привчатиме вас прислухатися до думки інших, поважати її, бути стриманими й толерантними до тих, хто не поділяє ваших поглядів. Дискусійні запитання - це ще й можливість спроектувати минуле в майбутнє, порівняти різні підходи, протилежні оцінки, що притаманно історії як науці.

Працюючи над текстом підручника, звертайте увагу на тлумачення нових для вас слів і термінів, подані на берегах або в словнику наприкінці книжки. Ці слова вам треба вміти пояснювати та вживати їх під час відповіді.
Звертаємо увагу, що не обов’язково розв’язувати всі запропоновані в матеріалах уроку завдання. Що саме опрацьовувати, обирайте, порадившись з учителем.

Є в підручнику і практичні заняття. Такі параграфи траплялися вам і торік. У них викладено матеріал до уроків, на яких ви вивчатимете нове самостійно, удосконалюючи власні вміння та навички. Після опрацювання навчального матеріалу ви маєте усно чи письмово виконати три контрольних завдання, позначених малюнком-символом
Перевірити, чи добре засвоєно матеріал, вам допоможуть запитання рубрики «Перевірте себе». Завдання рубрики «Оцініть свої вміння з теми» можна використовувати як на уроках узагальнення, так і під час тематичної контрольної роботи.
Цікавого вам навчання!

Історія України 7 клас Власов

ДОРОГІ ДРУЗІ
Цього навчального року ви стали семикласниками, що, звичайно, сповнює вас відчуття самоповаги й упевненості. Ще б пак! Школа тепер для вас така передбачувана. Ви добре знаєте, що кожен навчальний рік дарує вам знайомство з новими предметами. А ті, з якими ви ознайомилися раніше, тепер треба буде вивчати ґрунтовніше й глибше. Кожен з вас уже має улюблені предмети та улюблених учителів. Досвід шкільного життя не раз переконував: у навчанні так багато залежить від вас самих - від вашого бажання вчитися, від зосередженості й наполегливості, сумлінності та відповідальності. Ви дорослішаєте, і це означає, що у своєму мовленні дедалі частіше вживаєте займенник "ми" стосовно себе й тих дорослих, які вас оточують: батьків, їхніх і ваших друзів та знайомих, сусідів, мешканців вашого міста, земляків... Так поступово ви починаєте усвідомлювати себе частиною великої спільноти, яку називають українським народом. Україна... Яка вона - наша рідна земля? Що означає її назва? Коли вона виникла? Хто жив на нашій землі до нас? Про що мріяли ті, хто жив тут сотні й тисячу років тому? На ці та багато інших запитань ви знайдете відповіді на уроках історії України в сьомому класі.

Отже, цього року ви розпочнете докладно й глибоко вивчати історію України. Подорожуючи минулим, дізнаєтесь, яких часів сягає своїм корінням український народ, довідаєтесь, як постали на наших теренах держави - "відома й знана в усіх кінцях землі" Київська Русь та Галицько-Волинська держава. Не залишать вас байдужими долі гордовитих і шляхетних князів, їхні блискучі перемоги та прикрі поразки. Зворушать яскраві й трагічні події з історії наших міст і містечок, вразять своєю нетлінною красою й довершеністю витвори рук безіменних майстрів.

Історія України 5 клас Власов

ВИРУШАЮЧИ В ПОДОРОЖ У МИНУЛЕ...

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Споконвіку жили на нашій землі люди: вирощували хліб, плекали сади, виховували дітей, навчаючи їх, як бути завзятими й несхитними. Бо щиро хотіли, щоб рідна земля квітла й багатшала. Тисячолітній досвід, отриманий у спадок від попередніх поколінь, свідчив, що те омріяне бажання справдиться, якщо кожен день їхнього життя закарбується в пам’яті й стане надбанням нащадків. Отож заповідали вони своїм дітям народну мудрість: "Майбутнє неможливе без минулого".

Призначення цього підручника - бути першим щаблем у вивченні минулого Батьківщини. Тому і називається курс "Вступ до історії". Підручник знайомитиме з минулим України, вчи-тиме розуміти події давніх часів, бачити в їхньому вирі долі окремих людей. Маємо надію, що знайомство з історією України та її діячами - видатними державниками, ученими, полководцями, поетами й художниками, сумлінними та щирими трудівниками - не залишить вас байдужими й допоможе стати в майбутньому справжніми добротворцями на своїй землі.

Підручник побудовано так, щоб ви мали змогу не тільки дізнаватися про минулі часи на теренах України, а й відчувати себе дослідниками минувшини. Уже на перших уроках ви довідаєтесь, як саме вчені-історики досліджують події, що відбулися. Щоб не зійти на манівці, відтворюючи картини минулого, історики звіряють свої висновки з історичними джерелами -так називають різноманітні матеріали, що є свідками минулих подій. Без історичних джерел немає історії. Ось чому підручник навчатиме вас працювати з історичними джерелами - уривками з давніх книжок, спогадів, свідченнями очевидців, фотографіями.