Підручники автора: Генденштейн Л.Е.

Физика 8кл Гинденштейн

ДО УЧНЯ

Для того щоб Вам було зручно працювати з цим підручником, ми розробили такі рубрики.
— задача чи запитання з розв’язанням. Це важлива складова частина навчального матеріалу, яка допоможе навчитися розв’язувати задачі. Завдяки цьому Ви краще зрозумієте фізичні закони та зможете застосовувати їх у житті.
— запрошення до проведення досліду (у фізичному кабінеті, шкільній фізичній лабораторії або вдома). Проводячи досліди, Ви отримаєте знання та вміння, потрібні Вам щодня.
— формулювання фізичного закону або визначення важливого фізичного терміну. Запишіть це у свій конспект або робочий зошит.
— додатковий матеріал рубрики «Хочеш дізнатися більше?». Тут наведено цікаві приклади фізичних явищ, нові застосування фізичних законів.

Фізика 10 клас Генденштейн

ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ
Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень).

Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів,

Чітка структуре підручника полегшує розуміння навчального матеріалу. У тексті виділено головне, а в кінці параграфів і розділів зібрано висновки для узагальнення, повторення та конспекту.

Виклад ведеться у формі діалогу, багато розділів починаються із запитань, відповідями на які є зміст цих розділів.

Один параграф підручника розраховано приблизно на один навчальний тиждень.