Підручники автора: Глазова О.П.

Рідна мова 8кл Глазова

Шановні восьмикласники!

Вивчаючи один із найважливіших розділів науки про мову — синтакси ви подолаєте ще одну сходинку оволодіння рідною мовою.

Слово «синтаксис» у дослівному перекладі з грецької озна «побудово», «упорядкування», шустрій». У цьому розділі граматики сл розглядається у його зв'язках Із іншими словами в мовленні Тож саме синтаксичних теренах мова вступає у взаємодію з реальною дійсністю.

Об'єднує, упорядковує та організує весь поданий у підручнику навчальї матеріал ідея Історичної пам'яті українців. Чому? Тому що без розумі свого минулого жоден народ у світі не може рухатись уперед Без зна своєї ІсторЬ та поваги до неї ми не зможемо будувати гідне майбутнє.

Саме з цкї причини ми пропонуємо вам опановувати мовні закої правила мовленнєвого спілкування, заглиблюючись у історичну пам рідного народу та спираючись на культурні здобутки нашої країни — України.

На сторінках підручника ви знайдете розповіді про славну Історію українського козацтва, світлини тих пам'яток історії та культури, які весь світ  називає чудесами довершеності й краси.

Підручник рідної мови слугуватиме мапою, що поведе вас у подорож, мета якої — не лише оволодіння знаннями рідної мови, історії, культури, розуміння самих себе. Підручник переконає вас у тому, що найвищою цінністю Історії є людина.

Поважати себе може лише той, хто у своєму поступі спирається Історичний і мовленнєвий досвід свого народу. Тож підручник навчатиме самоповаги.

Українська мова 9кл Глазова

ШАНОВНІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ!

Пройшло літо, ви подорослішали, змужніли, багато чого навчилися. Та на дворі вересень — і підручник знову запрошує ВАС у ЗАХОПЛИВИЙ СВІТ ЗНАНЬ.

Уміщені в підручнику правила допоможуть збагнути закони граматики. Подані в підручнику вправи та завдання покажуть, як застосовувати ці закони у практиці спілкування - в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Вивчаючи українську мову, ви чимало дізнаєтеся про історію та культуру рідного краю, про долі своїй чудових земляків витвори їхніх працьовитих рук і щирих сердець. Українську мову творили і творитимуть мільйони людей, які жили, живуть і будуть жити на нашій землі. У підручнику ми прагнули дати вам українців — серйозних і усміхнених, мрійливих і суворий вірних традиціям і схильних до новацій тобто нас із вами. І переконати вас, що саме з наших мрій і сподівань, переконань і знань, буднів і свят складається доля Української Держави. Сьогодні, завтра і завжди.

Сподіваємося, що підручник навчить вас ще дужче любити землю, на якій ви живете, поважати український народ, який до всіх народів світу ставиться приязно і з повагою, виконуючи заповіт свого великого поета Тараса Шевченка; "..і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь",

Розміщені в розділі "Довідкове бюро" таблиці та схеми допоможуть поглибити раніше здобуті та узагальнити щойно отримані знання, слугуватимуть опорою та підмогою у виконанні класних і домашніх завдань.

Тлумачний, термінологічний і фразеологічний словнички нададуть можливість не лише з'ясувати лексичне значення слова чи зміст фразеологізму а й збагатити свій словниковий запас, дадуть змогу з величезного розмаїття лексичних засобів вибирати найточніші слеша дія конкретного висловлювання.

Цього року ви, як завжди, не лише вивчатимете правила і виконуватимете вправи, а й будете вчитися розуміти інших і себе, готуватися до свідомого вибору майбутньої професії, свого шляху в дорослому житті.

Українська мова 7 клас Глазова

Українська мова - мова Української Держави, важливий чинник самобутності нашого народу. Мова формує наш розум і духовність. "Стільки поколію" до тебе плекали цю мову, стільки скарбу духовного вклали в рідне слово!" - писав поет Станіслав Тельнюк. Мова - не лише спосіб спілкувань, це форма нашої культури.

Здобуваючи знання, ви переживатимете інтелектуальні почуття здивування, цікавість, допитливість, здогад, упевненість. Спілкуючись із людьми, відчуватимете задоволення, симпатію, радість, вдячність. Розбиратися в почуттях, називати їх, керувати ними теж навчатиме вас цей підручник.

Найважливішими людськими почуттями є любов до своєї сімї та до Батьківщини. Підручник сповнюватиме вас гордістю за героїчне минуле рідної землі, навчатиме поваги до сили духу, незборимості, працьовитості українського народу, упевненості в Його майбутньому. А головне - гідності юного громадянина України, який із великою приязню та пошаною ставиться до людей різних національностей. Підручник підтверджуватиме, що всі ми живемо в єдиній, прекрасній країні.

На наших очах у житті людства відбуваються значні зміни. Об’єднане мережею інтернет суспільство швидко змінює засоби передавання інформації, а відтак і систему освіти. Необхідно вміти опрацьовувати інформацію: добирати, систематизувати, відтворювати та створювати. Цей підручник допоможе вам здобути вміння, необхідні для створення українського інформаційного середовища, що важливо для успішного розвитку нашої держави.

Хай уроки рідної мови стануть для вас сходинками до майбутніх успіхів, до самоствердження через знання мови та вміння спілкуватися.

Українська мова 8 клас Глазова

ЛЮБІ ВОСЬМИКЛАСНИКИ Й ВОСЬМИКЛАСНИЦІ!

Стоячи на порозі дорослішання, ви в усьому й скрізь намагаєтеся виявляти індивідуальність. Підручник покликаний вам у цьому посприяти. Адже без досконалого володіння мовою стати цікавою людиною, виявити свої таланти й здібності - неможливо. "Найцінніше та найкраще в кожній людині - це її індивідуальність, її духовне обличчя зі всіма особливими прикметами, - писав Іван Франко. - До таких прикмет, що відповідають складові душі, належить і мова".

Мета підручника - допомогти вам якнайбільше дізнатися про минуле, краще розуміти сучасність, а головне - бути готовими творити майбутнє України. Підручник допоможе вам збагнути, що таке честь і чесність, які мають стати стрижнем характеру кожного громадянина нашої Держави. Треба багато знати і вміти, могти й хотіти плідно працювати на благо своєї родини і країни. Потрібно здобути якнайсучасніші знання, безперервно удосконалювати необхідні вміння, а ще - знати закони й правила спілкування.

Мова - інструмент мислення, тож підручник навчатиме вас мислити. А ще - максимально використовувати свої здібності. Ми громадяни інформаційної доби, яку називають епохою знань. Інтернет - величезна книжка, яку написали й продовжують писати мільйони людей. Вдумливому й вправному користувачеві електронного засобу - комп’ютера, планшета, мобільного телефона -Інтернет дає можливість безперервно вдосконалюватись, використовуючи безмежні скарби людського розуму.

Водночас підручник переконуватиме вас у тому, що будь-який гаджет - це всього-на-всього засіб, який надає значні можливості для павчання, спілкування з іншими людьми, самовираження. Проте жоден технічний винахід не замінить тепла людської душі, впливу Рідного Слова.

Тож творімо самі себе, творімо своє і нашої країни майбутнє! Вивчаймо - з любов’ю, наполегливо, старанно - заповідану нам народом, незмірно багату, співучу, чудову українську мову!

Хай щастить на шляху пізнання!

Українська мова 9 клас Глазова 2017

Дорогі дев’ятикласниці та дев’ятикласники!

Українська мова - мова України, важливий чинник самобутності нашого народу, високої гідності громадян України.

"Кожен мусить пізнати свій народ і себе в ньому",- писав Григорій Сковорода. Філософ стверджував необхідність троїстого самопізнання, тобто пізнання себе як особи, як громадянина та як власне людини. Не заперечуючи гасла "Всі люди рівні", він не стомлювався стверджувати: "Всі люди різні".

Могутнім інструментом самопізнання є мова. Пізнавати себе засобами мови вам допомагатиме цей підручник.

Ви - юні громадяни інформаційної доби. Дехто з науковців порівнює мову зі своєрідною операційною системою такого величезного комп’ютера, яким є суспільство. Навчання онлайн, спілкування через е-мейл та інтер-нет-форуми стали для вас такими ж звичними, як виконання письмових завдань у шкільних зошитах. Пізнавати й творити себе засобами мови у процесі спілкування вам теж допомагатиме цей підручник.

Чим досконаліше людина володіє мовою, тим виразніше, повніше, яскравіше постає вона перед іншими людьми як особистість. Для ефективного мовленнєвого спілкування будь-якими засобами необхідно не лише оволодіти мовними та мовленнєвими знаннями та вміннями, а ще й сформувати відповідні компетентності.

Кожен із вас має свій мовний "портрет", у якому відображено всі якості вашого Я: духовні, громадянські, національні, суспільні, культурні, вікові. Мова визначає поняття і взаємозв’язки між ними, формує уявлення про добро і зло, красиве і потворне, виражає ваші переконання.

Формувати в собі такі чесноти, як людяність, співчутливість, чесність і порядність вам так само допомагатиме підручник. Вивчаючи мову, ви обговорюватимете моральні цінності, що дають кожному з нас можливість оцінювати життя та орієнтуватись у ньому. А ще підручник сприятиме розвиткові у вас допитливості, критичного мислення, упевненості у своїх силах, креативность

Українська мова 10 клас Глазова

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

Обравши для себе опанування змісту української мови на академічному рівні, ви зробили важливий крок. Обсяг здобутих вами мовних знань та мовленнєвих умінь має бути цілком достатнім для подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Отже, ви свідомо пов’язали своє майбутнє зі здобуттям вищої освіти.

У глибинах мови - зосередженість думки, сувора логіка, філософський розум, витончений естетичний смак, поетичне чуття, високі духовні злети. Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості, внутрішньої інтелігентності.

Цього року ви вивчатимете практичну стилістику та культуру мовлення. Опановуючи норми літературної мови, ви навчитеся правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою. Звертаючись до азів стилістики, будете використовувати синонімічні багатства мови, уникати невиправданих запозичень, із кількох можливих мовних варіантів вибираючи найточніший, найдоречніший і найвиразніший. Ви осягатимете культуру мовлення, що забезпечить не тільки правильне, а й майстерне використання мовних засобів.

Кожному з нас доводиться повсякчас вибирати - вибирати доречне слово, відповідний до умов стиль мовлення, стиль свого життя, вибирати, нарешті, майбутнє...

Упродовж усього життя кожному доводиться вибирати між добром і злом, людяністю та байдужістю, принциповістю і пристосуванством. Вибір ми робимо протягом усього життя, свідомо і підсвідомо, охоче і під примусом. Усе життя людини - вибір.

Якщо хоч трохи в такому виборі вам щось підкаже й у чомусь допоможе наш підручник, ми будемо щасливі.