Підручники автора: Гончаренко О.В.

Географія 9 клас Садкіна

Підручник пропонує нову активну форму вивчення навчального матеріалу. Для опрацювання нової теми потрібно не тільки прочитати підручник, але й виконати завдання, запропоновані у тексті в різних формах, Вічні вставки блакитного кольору призначені для самостійної роботи над матеріалом під час вивчення нової теми. Ці завдання виконуються з використанням відповідної карти атласа чи інших джерел інформації (схема, таблиця, малюнок тощо) або ж мають творчий характер. Вони також містять запитання краєзнавчого характеру, які дозволять співвідносити матеріал на різних просторових рівнях — від загальноукраїнського до місцевого.
Географічні задачі призначені для початкового закріплення знань за темою та розширення географічного світосприйняття. За своїм наповненням вони можуть мати як теоретичний, так 1 практичний характер. Географічні задачі різноманітні за змістом, рівнями складності й творчості. Тема закінчується контрольними запитаннями, які узагальнюють матеріал,
Соціогеографічний практикум — новий тип завдання, який ставить за мету розкрити зв'язок матеріалів навчального курсу із реаліями сучасного життя. Як правило, відповідь на таке завдання на може бути короткою, уривчастою та однозначною. Завдання практикуму — викликати цікавість до проблеми, спонукати до дискусії, обговорення, вміти довести свою точку зору, обґрунтувати особисте бачення розв’язання проблеми. Виконуючи завдання соціогеографічного практикуму, скористайтесь порадами батьків або інших дорослих.
Наявний у підручнику ілюстративний матеріал (схеми, малюнки та фотографії) теж потрібно розглядати ях нетекстові елементи, які несуть дидактичне навантаження. До цих складових підручника додано запитання, які доповнюють запропонований матеріал або мають посилання на нього в тексті.
Для повторення опрацьованого матеріалу (якщо розділ великий за обсягом, теми згруповано за логічним принципом) пропонуються запитання за чотирма рівнями складності. ЦІ запитання можуть бути базовими для проведення підсумкового контролю або підготовки учнів до нього. Для більш ефективної підготовки до етапу контролю знань та повторення матеріалу призначене резюме за матеріалами теми "Коротко про головне".
Підручник містить "Термінологічний покажчик", у якому вказано сторінки, на яких можна знайти основні поняття курсу. У "Додатках" зібрано досить значний за обсягом матеріал статистичного характеру. 
Бажаємо успіхів у навчанні!