Підручники автора: Гончаренко С.У.

Фізика 11кл Гончаренко

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Досі ми розглядали електричні й магнітні поля, які не змінюються з часом, так звані статичні поля. З’ясували, що електричне поле виникає навколо електричних зарядів, а магнітне — навколо постійних магнітів і постійних електричних струмів у нерухомих провідниках. Однак цікавішими виявилися явища в електричних і магнітних полях, що змінюються з часом. Такі явища дістали назву явищ електромагнітної індукції. Про них і йтиметься в цьому розділі фізики.

Досліджувати явища електромагнітної індукції розпочали відразу ж після відкриття у 1820 р. Хансом Ерстедом явища виникнення навколо провідника зі струмом магнітного поля. Якщо електричний струм створює магнітне поле, то чи існує обернене явище: виникнення електричного струму в провіднику, вміщеному в магнітне поле? Численні спроби виявити це не дали бажаних результатів. У нерухомих провідниках (звичайно, замкнутих), вміщених у найсильніші на той час магнітні поля, електричний струм не виникав.

Лише у 1831 р. видатний англійський фізик Майкл Фарадей експериментально відкрив явище електромагнітної індукції. Він встановив, що електричний струм все-таки виникає в нерухомому провіднику, вміщеному в магнітне поле, однак лише тоді, коли це магнітне поле змінюється. Явище електромагнітної індукції згодом стало основою всієї сучасної електротехніки й радіотехніки. Зокрема, на ньому ґрунтується принцип дії генераторів усіх електростанцій світу, які перетворюють механічну енергію в енергію електричного струму. Відкриття явища електромагнітної індукції дало змогу з’ясувати глибокий внутрішній зв’язок між електричними й магнітними явищами. Як переконаємося пізніше, світлові явища теж зв’язані з електромагнітною індукцією.