Підручники автора: Гілецький Й.

Географія 9 клас Гілецький

Шановні учні!
Підручник "Географія: Економічна і соціальна географія України" покликаний допомогти вам глибше і краще опановувати курс географії 9 класу. Для того щоб отримати ґрунтовні знання, потрібно не лише читати текст параграфів, а й використовувати допоміжний матеріал.

На початку кожного розділу підручника зазначено, про що можна дізнатися і чого навчитися у процесі опрацювання навчального матеріалу теми.
У рубриці "Пригадаймо" подано запитання для актуалізації знань, які допоможуть зрозуміти новий навчальний матеріал.
У рубриці "Закріплюємо та узагальнюємо" вміщено запитання для закріплення знань, відповісти на які можна лише після грунтовного опрацювання матеріалу.
До рубрики "Набуваємо практичних навичок" входять практичні завдання різних рівнів складності для формування вмінь і навичок застосовувати набуті знання.
Запитання і завдання рубрики "Перевіряємо свої знання" спрямовані на узагальнення здобутих знань.
У рубриці "Працюємо творчо" наведені додаткові завдання підвищеного рівня складності, які дозволять готуватися до участі в учнівських олімпіадах.
У рубриці "Чи знаєте ви, що..." вміщені цікаві факти, що стосуються теми.
У рубриці "Головне в цьому розділі" коротко сформульовано основні твердження кожного розділу.
У рубриці "Книжкова полиця" подано список додаткової літератури, адреси Інтернет-ресурсїв, які можна використати для виконання практичних завдань, отримання додаткової Інформації з тем розділу.

Важливі твердження, факти, поняття, на які необхідно звернути увагу, а також назви географічних об’єктів, розміщення яких слід запам’ятати, виділено курсивом. Нові поняття і терміни зазначено півжирмт курсивам, а саме формулювання — звичайніш курсивом.
Підручник містить чимало малюнків, схем, фотографій, які сприятимуть правильному формуванню уявлень про географічні об’єкти, явища тощо.
Щиро бажаємо успіхів!