Підручники автора: Заболотний В.В.

Укр мова 8кл Заболотний

Шановні восьмикласники!

Вітаємо вас на сторінках підручника «Рідна мова». Цього року ви помандруєте стежками одного з найцікавіших розділів мовознавства -«Синтаксису». Зокрема, дізнаєтеся багато нового про словосполучення та речення, односкладні речення, речення зі вставними словами, звертаннями, однорідними й відокремленими членами.

На початку кожного параграфа на вас чекає невелике дослідження, яким радимо розпочати вивчення теми. Потім ви уважно прочитаєте теоретичні відомості, осмислите їх, виділите те, про що довідалися вперше, і те, з чим уже ознайомилися в попередніх класах. Завершуються параграфи висновками, які допоможуть зосередитися на головному та систематизувати знання. Вправи з позначками «Попрацюйте в парах», «Два - чотири - всі разом!», «Мозковий штурм», «Мікрофон» виконуються колективно і за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Під час вивчення великих тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити знання з мови, розвинуть ваші творчі здібності.

Багато цікавої, корисної інформації вміщено в рубриках «Мовленнєва ситуація», «Із секретів мовознавства», «Для вас, допитливі!», а також на спеціальних сторінках - «Культура мовлення» та «Моя сторінка».

У розділі «Синтаксис» вам стануть у пригоді опорні схеми, розміщені на форзацах підручника, а також додатки зі словничками, скороченими відповідями до вправ, покажчиком термінів і понять. І не забувайте щирої поради майстра художнього слова М. Рильського: «Як парость виноградної лози, плекайте мову».
Хай вам щастить!

Автори

Укр мова 10кл Заболотний

Дорогі десятикласники!

Цим підручником починається вивчення української мови на рівні стандарту в старшій профільній школі.

Ви матимете змогу поглибити й систематизувати отримані раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології, стилістики. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях із дотриманням українського мовленнєвого етикету, знайдете точки дотику мови як з літературою та історією, так і з математикою, біологією, географією тощо. Отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлювань, роботи з додатковими інформаційними джерелами, а також мандрівок рубриками «Культура мовлення», «Моя сторінка», «Мовленнєва ситуація».

Перш ніж розпочати роботу за підручником, зверніть увагу на уза-гальнювальні схеми в додатках - тут представлені основні теоретичні відомості з курсу української мови 5 9-х класів. Цей матеріал допоможе вам у навчанні в 10-му класі.

Під час опрацювання кожного параграфа радимо спочатку ознайомитися з ключовими питаннями теми, пригадати вивчене та виконати вступне завдання дослідницького характеру, щоб зробити хоча й невелике, але власне відкриття. Потім доцільно уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх та виконати різноманітні тренувальні вправи. Завершуються параграфи висновками, у яких стисло подаються основні положення теми. Завдання рубрики «Самооцінка і самоперевірка» стануть вам у пригоді під час повторення вивченого та підготовки до підсумкової атестаційної роботи.

Вправи з позначками «Попрацюйте в парах», «Два - чотири - всі разом», «Мозковий штурм», «Мікрофон» виконуються колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Тут ви знайдете чотири словнички, скорочені відповіді до вправ, покажчик термінів і понять.

Бажаємо вам успіхів у набутті знань, в оволодінні вмінням їх застосовувати, а також самостійних творчих пошуків і відкриттів.

Українська мова 11кл Заболотний

Шановні одинадцятикласники!

Цим підручником завершується профільне вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.

Минулого навчального року ви поглибили й систематизували набуті раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології. В 11-му класі ви вдосконалите свої знання з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; пізнаєте мистецтво риторики; навчитеся правильно висловлювати думки, розвивати здібності до мовленнєвої взаємодії та взаєморозуміння.

Працюючи з підручником, ви наблизитеся до опанування мови своєї майбутньої професії, оскільки вміщені в ньому матеріали співзвучні з профілем вашого навчання. У багатьох випадках ви зможете обрати завдання чи текст певного напряму - математичного, природничого, спортивного та ін.

Матеріали параграфів представлені так, що нові теоретичні відомості подаються паралельно з повторенням уже відомих. Тому опрацювання кожної теми радимо розпочинати після ознайомлення з ключовими питаннями та пригадування раніше вивченого, у чому вам допоможуть узагальнювальні таблиці, уміщені в додатках. Достатня кількість різноманітних вправ дасть змогу визначати обсяг і рівень складності робіт. Для учнів, які прагнуть досягти високих результатів, передбачені завдання підвищеної складності, дослідницького характеру, робота з додатковими інформаційними джерелами. Варто звернути увагу на вправи з позначкою "Експеримент" - це один з пріоритетних напрямків у самоосвіті й саморозвитку особистості.

Вправи "Попрацюйте в парах", "Два — чотири - всі разом", "Мозковий штурм", "Мікрофон" виконуються за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Рубрика "Самооцінка й самоперевірка" стане вам у пригоді при повторенні вивченого та підготовці до державної підсумкової атестації.

Сподіваємося, що багато цікавого й корисного для себе ви знайдете і в рубриках "Моя сторінка", "Культура мовлення", "Мовленнєва ситуація", а також отримаєте задоволення від колективної роботи над проектами, виконання творчих завдань та читання пізнавальних текстів.

Отже, УСПІХІВ вам під час мандрівки складним і цікавим світом МОВИ!

Нехай дороговказом для вас залишаються Шевченкові слова:
Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь.

Автори

Українська мова 9кл Заболотний

Шановні десятикласники!

Раді зустрітися з вами на сторінках цього підручника і запросити продовжити мандрівку одним з найбільших розділів мовознавства — "СИНТАКСИСОМ". Минулого навчального року ви ознайомилися зі словосполученням, простим реченням і членами речення, а тепер дізнаєтеся багато нового про синтаксичні одиниці "вищого рівня", зокрема пряму й непряму мову, складне речення, складне синтаксичне ціле. До речі, якщо ви розпочинатимете опрацювання кожного параграфа зі вступного завдання дослідницького характеру, то зможете не тільки отримувати знання в готовому вигляді, а й відкривати їх для себе самостійно, що набагато цікавіше.

Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам’ятовування інформації. Положення, у яких найчастіше припускаються помилок, виділені в блок "Зверніть увагу!". Наприкінці кожного розділу виокремлено уроки узагальнення вивченого, де вміщено завдання для самоперевірки і самооцінки, спрямовані на підготовку до тематичної атестації.

Сподіваємося, що вам сподобаються вправи з позначками "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - всі разом", "Мозковий штурм", "Мікрофон". їх виконують колективно і за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають пізнавальні рубрики "З глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Для вас, допитливі". У вільний час пропонуємо скористатися рубрикою "Моя сторінка", де є багато пізнавальної інформації про мову. Під час вивчення об’ємних тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть як поглибити ваші знання з мови, так і розвинути творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику словнички, скорочені відповіді до вправ, поради щодо виконання певних видів завдань. Радимо також, щоб у вас під рукою завжди були різні словники: тлумачний, орфографічний, словник синонімів тощо.

ВИВЧАЙМО українську мову, ЛЮБІМО її, ПЛЕКАЙМО! Нехай ЄДНАЄ вона нас у рідній державі й у всьому світі!
Бажаємо успіхів!

Українська мова 7 клас Заболотний

Дорогі семикласники!
Цього навчального року ви продовжите вивчати один з найбільших розділів мовознавства - "Морфологію". Зокрема, дізнаєтеся багато нового про дієслово, прислівник, службові частини мови та вигук. Ваші зусилля обов’язково увінчаються успіхом, ви матимете задоволення від уміння грамотно писати та красномовно висловлюватися.

Опрацювання кожного параграфа радимо розпочинати зі вступної вправи - невеликого дослідження. Потім бажано уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх, переказати своїми словами. А виконавши різноманітні тренувальні вправи, ви закріпите свої знання, а також дізнаєтеся багато цікавого про навколишній світ, стосунки між людьми, історію та культуру.

Сподіваємося, що вам сподобаються завдання з позначками "Попрацюйте в парах", "Коло думок", "Поспілкуйтеся", "Життєва ситуація". Окремі з них виконуються колективно й за певними правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають конкурсні завдання, пізнавальні рубрики "Із глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Моя сторінка".

Під час вивчення великих тем ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити знання з мови, розвинуть ваші творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику опорні малюнки й таблиці, орфографічний і тлумачний словники, словник синонімів, відповіді до вправ.

Пам’ятайте, що добре ВОЛОДІННЯ МОВОЮ - це крок до УСПІХУ. Це дорога до самопізнання та самовдосконалення.

Нехай вам щастить!

Українська мова 8 клас Заболотний

Шановні восьмикласники!

Вітаємо вас на сторінках підручника "Українська мова". Цього навчального року ви помандруєте стежками одного з найцікавіших розділів мовознавства - "Синтаксису". Зокрема, дізнаєтеся багато нового про словосполучення та речення, односкладні речення, речення із вставними словами, звертаннями, однорідними й відокремленими членами.

На початку кожного параграфа на вас чекає невелике дослідження, яким радимо розпочати вивчення теми. Потім варто уважно прочитати теоретичні відомості, осмислити їх, виділити те, про що довідалися вперше, і те, із чим уже ознайомилися в попередніх класах. Вправи з позначками "Коло думок", "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - усі разом", "Поспілкуйтеся" виконуються колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника.

Вивчаючи українську мову, ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть поглибити ваші знання з мови й розвинути творчі здібності.

Багато цікавої, корисної інформації вміщено в рубриках "Із глибин мовознавства", "Для вас, допитливі", "Культура мовлення" та "Моя сторінка".

У розділі "Синтаксис" стануть у пригоді опорні таблиці, розміщені на форзацах підручника, а також додатки зі словничками, відповідями до вправ, порадами щодо виконання завдань. І не забуваймо щирої поради майстра художнього слова Максима Рильського: "Як парость виноградної лози, плекайте мову".
Хай вам щастить!

Українська мова 9 клас Заболотний 2017

Шановні дев'ятикласники!
Раді зустрітися з вами на сторінках цього підручника й запросити продовжити мандрівку одним з найбільших розділів мовознавства -"СИНТАКСИСОМ". Минулого навчального року ви ознайомилися зі словосполученням, членами речення та простим реченням, а тепер дізнаєтеся багато нового про синтаксичні одиниці "вищого рівня", зокрема пряму й непряму мову, різні види складних речень.

До речі, якщо ви розпочинатимете опрацювання кожного параграфа зі вступного завдання дослідницького характеру, то зможете не лише отримувати знання в готовому вигляді, а й відкривати їх для себе самостійно. Погодьтеся, це набагато цікавіше.

Теоретичний матеріал у параграфах поділено на частини із зазначенням ключових понять, а деякі відомості оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме сприйняття, опрацювання та запам’ятовування інформації. Положення, у яких найчастіше припускаються помилок, подано з позначкою "Зверніть увагу!". Наприкінці кожного розділу виокремлено блоки узагальнення вивченого, у яких містяться завдання для самоперевірки й самооцінки, що допоможуть підготуватися до контрольної роботи.

Сподіваємося, вам сподобаються вправи з позначками "Попрацюйте в парах", "Два - чотири - усі разом", "Коло думок", "Поспілкуйтеея". їх виконують колективно й за окремими правилами, ознайомитися з якими можна в додатках наприкінці підручника. Також на вас чекають пізнавальні рубрики "Із глибин мовознавства", "Культура мовлення", "Для вас. допитливі". А у вільний час пропонуємо завітати до рубрики "Моя сторінка", де міститься багато цікавої інформації. Вивчаючи великі теми, ви зможете взяти участь у виконанні групових проектів, які допоможуть як поглибити ваші знання, так і розвинути творчі здібності.

Надійними помічниками на шляху здобуття знань стануть запропоновані в підручнику словнички, поради щодо виконання певних видів завдань, скорочені відповіді до вправ. Радимо також, щоб у вас під рукою завжди були різні словники: тлумачний, орфографічний, словник синонімів тощо.

ВИВЧАЙМО українську мову, ЛЮБІМО її, ПЛЕКАЙМО! Нехай ЄДНАЄ вона нас у рідній державі й у всьому світі!
Успіхів вам!