Підручники автора: Завадський І.О.

Информ 9кл Завадський

Що таке інформація

З кожною історичною епохою пов’язані слова-символи, що сприймаються як виразники духу часу. Для епохи, що передувала сьогоденню, таким словом було «машина». Починаючи з XIX століття воно позначало найбільш передовий і популярний механізм: пароплав, потім — паровоз, згодом — автомобіль, а протягом останніх 10—15 років так називають комп’ютер, залишивши для автомобіля скромне найменування «авто». Для нашої епохи словом-символом, без сумніву, є інформація. Це слово латинського походження, яке спочатку означало «пояснення», «викладення», «обізнаність». Його почали широко вживати в середині XX століття, що свідчить про зміну епох у цей час: з машинного, або індустріального, людське суспільство перетворювалося на інформаційне. Сьогодні слово «інформація» використовують у найрізноманітніших контекстах: людину, яка має знання з певного предмета, ми називаємо «поінформованою», почувши від кого-небудь важливі відомості, кажемо: «Дякую за інформацію», знаємо, що інформація зберігається на комп’ютері, мобільному телефоні, флешці тощо.