Підручники автора: Засєкін Д.О.

Фізика 11кл Засєкіна

Дорогі старшокласники!

У цьому році ви завершуєте вивчення систематичного курсу фізики. Цей підручник адресований учням 11-х класів, які вивчають фізику на академічному або профільному рівні. Матеріал, що вивчається на профільному рівні, виділено у тексті позначкою.

Ви ознайомитесь з такими розділами фізики, як "Електродинаміка", "Оптика", "Квантова фізика ", "Фізика атомного ядра та елементарних частинок". Автори прагнули представити фізику як живу науку, що є частиною загальної людської культури, з одного боку і як фундаментальну науку про природу, одну з найважливіших природничих наук, з іншого. Тож у підручнику наводиться багато прикладів вияву і застосування фізичних законів у житті, сучасній науці і техніці, відомостей з історії фізики, подається опис фізичних дослідів.

Чітка структура підручника полегшить сприйняття, усвідомлення та розуміння навчального матеріалу: головне в тексті (означення, найвагоміші факти, твердження) виділено позначкою і та напівжирним шрифтом.

Крім основного навчального матеріалу, підручник містить рубрику "Для додаткового читання", де ви самостійно зможете ознайомитись із корисною для вас інформацією.

Наприкінці кожного параграфа подано рубрику "Дайте відповіді на запитання", що допоможе перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Одним із найбільш важливих видів навчальної роботи у профільній школі є розв’язування фізичних задач. Тому автори вважали за доцільне подати методичні рекомендації щодо розв’язування задач та приклади розв’язування типових задач. їх дібрано так, щоб ви могли самостійно розібратись у фізичній суті задачі, закріпити попередньо вивчений теоретичний матеріал й набути навичок використання найзагальніших і найдоцільніших методів розв’язування задач. Задачі у вправах диференційовано за ступенем складності: ті, що призначені для учнів, які вивчають фізику на профільному рівні виділено відповідною позначкою. Розв’язуючи задачі, ви зможете скористатись довідниковими матеріалами, розміщеними на форзацах.

Доповненням до даного підручника є зошит для лабораторних робіт з фізики (академічний рівень, профільний рівень). Робота за даним зошитом дозволить учителеві та учням більш ефективно використовувати навчальний час.

Сподіваємось, що вивчати фізику за цим підручником буде для вас просто і цікаво.
Автори