Підручники автора: Кобернік С. Г.

Географія 8кл Коберник

Як працювати з підручником

Шановні друзі! У цьому навчальному році ми продовжуємо вивчати географію. У попередніх класах ви ознайомилися з оболонками Землі, природою материків та океанів, прийомами роботи з географічними картами. Курс «Україна у світі: природа, населення» розпочне ваше знайомство з нашою державою. Підручник стане надійним помічником у цьому. Подамо деякі корисні поради, як краще працювати з ним.

Вивчення кожного розділу або великої теми розпочинається з їх анонсування, яке містить інформацію про очікувані результати засвоєння матеріалу та налаштовує на опанування нових знань. Перед кожним параграфом запропоновано рубрику «Пригадайте». Повторення теоретичного матеріалу з попередніх курсів географії або раніше вивчених тем допоможе краще зрозуміти новий матеріал. Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях і нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся завданнями, наведеними в тексті. Деякі з них потребують ваших творчих думок і оригінальних рішень. Аргументовано обстоюйте свою позицію з того чи того проблемного питання.

Підручник містить різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, картосхеми, схеми, діаграми. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, долучені до окремих ілюстрацій.
Ландшафти України вивчають за типовим планом. Бажано, щоб ви одразу запам’ятали його логічну послідовність і використовували її під час відповіді.
Наприкінці кожного параграфа запропоновано рубрику «Перевір себе» з переліком завдань і запитань для самоконтролю.
Кожний тематичний блок доповнено назвами програмних практичних робіт.
Усі розділи або великі теми містять рубрику «Для допитливих». У ній ви знайдете додаткову інформацію щодо процесів та явищ, які вивчають.
У рубриці «Теми для досліджень і міні-проектів» подано завдання для здійснення самостійних спостережень і дій, спрямовані на розвиток ваших дослідницьких навичок. Це дасть вам змогу розширити і поглибити знання з окремих питань курсу.
Щоб спонукати вас до вивчення своєї місцевості, аналізу географічних процесів і явищ на території рідного краю, пропонуємо рубрику «Проектдля краєзнавця».
Для поглиблення географічних знань у рубриці «Дізнаймося більше» наведено перелік додаткових друкованих і електронних джерел.
Паралельно з підручником для вивчення матеріалу з курсу доцільно використовувати географічний атлас, контурні карти і практикум або робочий зошит.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі та системні знання з географії нашої держави.

Зичимо вам успіхів у навчанні!

Географія 10кл Коберник

Шановні старшокласники!

Цього року ви вивчатимете завершальний курс шкільної географії — "Соціально-економічна географія світу". Надійним помічником у цьому вам стане цей підручник. Пропонуємо поради, як краще з ним працювати.

Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся запитаннями і завданнями, наведеними у тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу. Намагайтеся аргументовано відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання.

У підручнику міститься різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, схеми, картосхеми, діаграми, графіки. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій.

Наприкінці кожного параграфа у рубриці "Коротко про головне" наводяться загальні висновки, в яких виокремлюються найголовніші положення з теми.

Окремі регіони та країни вивчаються за типовим планом економіко-географічної характеристики. Бажано, щоб ви одразу запам’ятали його логічну послідовність та вміло використовували її під час відповіді.

У кожній темі є рубрика "Для допитливих". У ній ви знайдете додаткову інформацію про суспільно-економічні події й факти, традиції, культуру, побут, національну кухню, систему освіти різних країн.

Окремим блоком подано запитання і завдання з теми для самоконтролю навчальних досягнень. Тут передбачено три рівні завдань:

•    перший рівень — тестові завдання, спрямовані на закріплення базових знань;

•    другий рівень — перевірка розуміння основних понять та практичні завдання на заповнення узагальнюючих таблиць, складання схем;

•    третій рівень — аналітичні завдання й порівняльні характеристики суспільних процесів та явищ.

До кожної теми подано орієнтовні переліки актуальних питань курсу, які передбачають самостійну підготовку повідомлень та доповідей з використанням додаткових джерел інформації: хрестоматій, географічних енциклопедій, довідників, Інтернету, періодичної преси тощо. Перелік сучасних інформаційних джерел з потужньою базою Інтернет-ресурсів для поширення та поглиблення знань додаються до кожного розділу або теми.

У кінці підручника ви знайдете словник основних термінів і понять. Виконуючи практичні роботи, використовуйте наведені в "Довідниках" відповідні статистичні дані.

Для кращого засвоєння матеріалу теми, крім підручника, використовуйте географічний атлас, контурні карти та практикум.

Цей підручник допоможе вам здобути глибокі й системні знання з соціально-економічної географії світу.