Підручники автора: Ладиченко Т.В.

Всесв історія 8кл Подаляк

Дорогі восьмикласники!

Ви розпочинаєте вивчати Новий час — період, що тривав у Європі

понад п’ятсот років: від Великих географічних відкриттів — до початку Першої світової війни, яка вибухнула в 1914 р.

Нерідко XVI - першу половину XVII ст. називають добою «великого прориву». І це не випадково. Завдяки Великим географічним відкриттям європейці ознайомилися з невідомими раніше землями й народами, перед ними розкрилися нові життєві горизонти. Почалося розселення європейців у заморські країни та освоєння ними далеких територій. Зв’язки між континентами розширилися, змінивши уявлення людей про навколишній світ і про самих себе.

Нові явища рішуче вторгалися в економіку та суспільне життя. Феодальні відносини поступово втрачали панівні позиції, а на зміну їм приходили нові — капіталістичні. Спочатку вони швидко розвивалися лише в окремих європейських країнах, але на значній частині континенту ще досить довго зберігався феодалізм, темпи історичного розвитку Європи помітно прискорилися. Унаслідок централізації в більшості європейських країн надзвичайно посилилася королівська влада і виникла нова форма правління — абсолютна монархія. Чіткішими стали кордони між окремими державами, змінився характер відносин між ними.

Людина Нового часу інакше ставилася до питань віри та Бога. Завдяки Реформації європейці здобули право обирати віру. Згодом це дало змогу їм розробити поняття свободи совісті - одне з головних у системі громадянських прав і свобод. Реформація мала також величезний вплив на формування національних мов.

Діяльність гуманістів сприяла виникненню нової системи університетської освіти, основні принципи якої зберігаються і в наші дні. Із розвитком науки учені почали застосовувати експеримент і нову систему доказів. Небаченого злету досягла культура.  Інакшими, ніж у Середньовіччі, ставали повсякденне життя і побут людини. Змінювалося розуміння людиною свого місця у світі, а сам він дедалі більше сприймався як новий світ з новими можливостями.

На зміну феодалізму прийшла інша епоха, але нове ще довго існувало поряд зі старим. Майже до кінця XVIII ст. Європа залишалась аграрною, доіндустріальною цивілізацією і зберігала чимало старих порядків та уявлень. Проте зміни, які відбувалися в матеріальному світі, релігійних поглядах, життєвих цінностях і політичних переконаннях тогочасних людей, роблять цю епоху по-справжньому близькою і зрозумілою нам.

Підручник, який ви тримаєте в руках, дасть вам змогу зазирнути в захопливий світ Нового часу та ознайомитися з його відкриттями та видатними постатями. Ви зможете знайти нові яскраві сторінки минулого, відгомін якого лунає до сьогодні.

Видання містить широкий та цікавий матеріал, що розкриває найрізноманітніші грані історії Нового часу. Також тут ви прочитаєте оригінальні документи, авторами яких є учасники та свідки подій, що вивчаються. До кожного тексту подано запитання. Відповідаючи на них, ви зможете краще зрозуміти тогочасне життя.

Особливу увагу радимо звернути на ілюстрації. Вони теж є джерелами, які ознайомлять вас із шедеврами світового мистецтва, сприятимуть появі більш яскравого уявлення про Новий час. Для кращого розуміння візуальних джерел до них теж поставлено запитання. Введені в основний текст «Подробиці» розширять знання про ту чи іншу історичну особу, дають змогу дізнатися більше цікавого про окремі історичні події.

Важливу роль під час вивчення історії відіграють карти. Працюючи з ними, ви зможете простежити, які політичні й територіальні зміни відбувалися за доби Нового часу. На сторінках підручника ви натрапите на багато нових слів, виділених напівжирним шрифтом, до них подані пояснення.

На початку та наприкінці параграфа вміщено запитання та завдання. Вони не лише допоможуть перевірити та закріпити отримані знання, а й навчать розмірковувати, відрізняти істину від вигадок і робити самостійні висновки. В основному тексті параграфа виділено рубрики «Дізнайтеся», «Пригадайте», «Подумайте». Вони мають на меті відтворити вивчений матеріал, порівняти відомі історичні факти, розвинути власне аналітичне та творче мислення. Відповіді на запитання та виконання завдань цих рубрик можуть вимагати від вас використання додаткових джерел інформації. Також закликаємо вас до різнобічного аналізу нового матеріалу, дискусій та самостійної роботи. Представити результати власних пошуків та історичних розвідок ви можете, виконавши завдання під заголовком «Творчо попрацюйте» та практичні заняття в кожній темі.

Усе це допоможе вам поринути в захопливий вир Нового часу та почути голос далекої епохи. Щиро бажаємо, щоб історія стала для вас невичерпним джерелом пізнання світу!

Автори

Всесв история 10кл Ладиченко

Шановні десятикласники!

Вашій увазі пропонується підручник всесвітньої історії, що охоплює новий період розвитку світової цивілізації - від початку XX ст. до 1920-х рр. Упродовж навчального року ви ознайомитесь з основними тенденціями розвитку країн Європи, Америки, Азії і Африки у добу завершення формування індустріального суспільства, з причинами і наслідками жахливої для людства Першої світової війни, останньою революційною кризою в Європі, включаючи Жовтневу революцію 1917 р. в Росії та формуванням нової системи міждержавних відносин у повоєнні часи.

Початок XX ст. характеризувався суттєвими територіально-державни-ми змінами, що позначилися на долі великих імперій та їх колоній. Зростання національної самосвідомості, зумовлене соціально-економічними чинниками, суттєво вплинуло на колишні могутні світові держави. Внаслідок світової війни розпалися багатонаціональні імперії і звільнені народи Східної Європи стали на шлях самостійного державного творення.

Головне завдання підручника - ознайомити вас з найбільш важливими подіями і явищами в історії країн світу на початку XX ст. Проте, будь-який текст може бути цікавим і корисним лише тоді, коли ми аналізуємо отриману інформацію, маємо можливість сформулювати та висловити власну точку зору на перебіг подій, підтвердивши її необхідною аргументацією.

Допомогти у цьому покликані наведені у підручнику уривки з документів, ілюстрації, питання і завдання в кожному параграфі та розділі. Більша частина питань має аналітичний характер і вимагатиме від вас не тільки простої оповіді про історичні події та діяльність людей, але й творчої роботи з матеріалами підручника. Автори щиро радять вам не боятися помилок, відповідаючи на запитання і виконуючи навчальні завдання. Роздуми, дискусії з однокласниками, консультації із вчителем заради пошуку відповіді інколи бувають важливішими, ніж сама отримана відповідь на запитання.

Вивчаючи матеріали підручника, зокрема документальні свідчення, статистичні дані, таблиці й діаграми, особливо уважно ставтеся до порівняння основних шляхів історичного розвитку окремих країн та регіонів світу в різноманітних сферах суспільного життя. Доречним буде і співвідношення реальних подій, що відбулись у світовій історії упродовж першої чверті XX ст., і розгляд можливих альтернативних варіантів розвитку країн і народів.

Не менш важливим буде і співставлення ситуації у провідних країнах світу із станом справ в Україні.

Для зручності в підручнику подано і низку додаткових матеріалів -хронологічні таблиці й термінологічний словник. В останньому містяться поняття, важливі для розуміння і засвоєння кожної навчальної теми. Причому кожне з наведених понять має розширити ваш словниковий запас, набутий під час вивчення історії у попередніх класах.

Всесвітня історія 11кл Ладиченко

Шановні одинадцятикласники!

Підручник, за яким ви будете навчатися цього року, є навчальною книжкою нового типу. Він написаний відповідно до вимог оновленої програми з курсу всесвітньої історії другої половини XX — початку XXI ст. для 11 класу. Матеріал підручника побудований за новою схемою: авторський текст, документи, свідчення очевидців і учасників подій, уривки з праць відомих істориків, мани, схеми, питання та завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій.

Метою підручника є:

•    пояснити причини, хід і наслідки найважливіших подій цього відповідального та складного періоду в історії людства;

•    створити уявлення про культурні та науково-технічні здобутки людства, а також глобальні проблеми та можливі шляхи їх вирішення;

•    пояснити історичні терміни та поняття, які ви маєте засвоїти та використовувати;

•    удосконалити ваші практичні вміння: працювати з мапами, таблицями, схемами, порівнювати різні джерела інформації, аналізувати їх і робити висновки;

•    розвинути комунікаційні навички: обговорювати питання в групі; формулювати власну точку зору; аргументовано висловлювати її, поважаючи при цьому погляди вашого співбесідника;

•    сформувати у вас неприйняття ідеологій, що проповідують зверхність одних народів над іншими, ненависть до людей іншої раси, віри, культури та співчуття до жертв війни, агресії, геноциду;

•    виховати любов і повагу до представників старшого покоління, які винесли весь тягар тяжких випробувань, що випали на долю нашої держави та інших народів Європи в минулі десятиріччя, захистили світ від «коричневої чуми» нацизму, побудували суспільство, у якому ми живемо.

Безумовно, такий складний і насичений багатьма подіями період історії, який ви вивчатимете в 11 класі, повністю висвітлити в підручнику невеликого обсягу неможливо. Ми пропонуємо вам скористатися додатковими друкованими джерелами, такими як історичні, військові, культурологічні, політологічні енциклопедії, словники, довідники для поглибленого вивчення тих чи інших питань.

Треба пам’ятати, що на ті чи ті події можуть існувати різні погляди. Толерантність і повага до інших — характерна риса сучасного демократичного суспільства, що існує в більшості європейських країн і яке ми будуємо в Україні.

Сподіваємося, що вивчення курсу всесвітньої історії другої половини XX — початку XXI ст. сприятиме формуванню у вас відчуття належності України до європейської цивілізації, розуміння єдності світу та необхідності вирішувати глобальні проблеми людства спільними зусиллями із застосуванням найновіших досягнень науково-технічної революції.
Автор

Всесвітня історія 9кл Осмоловський

Шановні дев’ятикласники!

Новий час - це доба, яка створила світ сучасної цивілізації. Історики зазвичай пов’язують Новий час із утвердженням буржуазних відносин та вільної ринкової економіки в Західній Європі починаючи з Англійської революції середини XVII ст., яка поклала початок модернізації європейського суспільства на рейках нового, капіталістичного устрою.

У минулому навчальному році ви ознайомилися з історією країн світу в ранній Новий час, із кризою старого порядку і початком оновлення європейського суспільства у другій половині XVII — XVIII ст. Наступний період Нової історії з кінця XVIII до XIX ст., який ви вивчатимете, став часом докорінного перетворення старого світу, добою утвердження в передових країнах Європи і СІНА індустріального суспільства. Це був час швидкого й інтенсивного розвитку світової цивілізації, коли матеріальний і духовний прогрес людства виявлявся особливо яскраво, період соціальних революцій і найважливіших наукових відкриттів та винаходів, що змінили життя та побут людей, стрімкого розвитку західних країн і водночас докорінного перетворення східної цивілізації.

Завдання підручника полягає в ознайомленні вас із цим складним і напрочуд важливим періодом в історії людства, формуванні розуміння соціальних, політичних та економічних подій, що відбулися наприкінці XVIII - у XIX ст. Працюючи з текстом підручника, документами, ілюстративними джерелами, картами, ви поліпшите свої знання й практичні вміння.

Матеріали підручника сприятимуть вихованню поваги до культурних і духовних надбань людства, до боротьби за свободу і незалежність, формуватиме критичне ставлення до проявів антигуманізму.

Історія України 7 клас Свідерський

Шановні семикласники!

Україна - велика й прекрасна європейська держава з багатою й цікавою історією. Відомо, що Батьківщину, як і матір, не вибирають, вона - одна на все життя, тому знати про неї, а отже, і про себе, варто якомога більше. Допомагає в цьому історія - наука, яка значною мірою формує світогляд людини.

Іноді можна почути, що "історія - це минуле, далеке, те, що не стосується сьогодення". Насправді це не так: історичні знання допомагають робити свідомий вибір, передбачати майбуття, вести дискусії, залучаючи аргументи, які можуть спростувати перекручення, дати оцінку тим чи іншим подіям. Поза сумнівом, усе це вимагає знань і досвіду, яких набувають не лише на уроках, а й самостійно за допомогою позакласного читання, додаткових навчальних матеріалів, аналізу історичних фактів.

Ви тримаєте в руках підручник з історії України. Навчатися за ним, сподіваємося, буде цікаво й легко. Готуючись до уроку історії, насамперед потрібно прочитати відповідний параграф. Зміст параграфа поділено на частини, які також мають свій номер і назву, - це свого роду зупинки в часі.

В оповіді про події минулого виділені імена історичних осіб, назви місця події та дати, а також нові терміни, пояснення яких подається на берегах сторінки. Слова або речення, що мають особливе значення, виділені курсивом.

Запитання та завдання на початку параграфа (після його назви) нагадають уже відоме вам і допоможуть осягнути нове. Завдання після параграфа, що позначені зірочкою (*), потребують особливої вашої уваги, вони складніші, ніж інші. Є в підручнику й уривки з історичних джерел (рубрика "Документи свідчать)". Історичні ціка-винки, що вміщені в рубриці "Цікаво знати", - це історичні реконструкції, вони наповнять життям скупі документальні описи. Ще в підручнику є додатки: хронологічна таблиця та короткий словник необхідних вам історичних термінів.