Підручники автора: Лашевська А.А.

Хімія 11кл Лашевська

Вітаємо вас, учні!

Цього навчального року ви:

•    поглибите знання з органічної хімії, набуті в основній школі;

•    встановите причинно-наслідкові зв’язки між фізичними і хімічними властивостями найважливіших органічних сполук та їхнім використанням;

•    конкретизуєте уявлення щодо багатоманітності органічних сполук;

•    дізнаєтеся більше про теорію як вищу форму наукових знань і про рівні структурної організації речовини;

•    удосконалите вміння безпечно поводитися з найпростішим лабораторним обладнанням і реактивами під час виконання хімічних дослідів;

•    застосуєте методи пізнання, відомі вам з основної школи, під час демонстрування хімічних дослідів учителем і власноруч виконуючи їх на уроці чи в позаурочний час;

•    використаєте вміння працювати з навчальною літературою та іншими джерелами інформації для розширення свого світогляду;

•    розвинете здатність мислити не лише абстрактно, а й образно, критично сприймати й аналізувати інформацію.

Реалізувати ці завдання вам допоможе підручник з хімії. Його рубрикація та умовні позначення полегшать вам орієнтування в навчальному матеріалі.

Ви маєте самі визначити обсяг роботи, власну освітню траєкторію - кількість завдань і їхня різноманітність достатні, аби кожен вибрав собі ті, які йому до снаги. Ваш найперший порадник у цьому — вчитель хімії. Хто, як не він, знає рівень навчальних можливостей, схильності та уподобання своїх вихованців, тож охоче допоможе правильно визначити обсяг домашнього завдання.

Яке призначення рубрики «Про головне»? Вона допоможе вам швидко пригадати й усвідомити найважливіше з того, про що йшлося у параграфі.

Для чого у підручнику наведено тестові завдання? їхнє виконання сприятиме не лише закріпленню вивченого, а й удосконаленню вмінь працювати з тестовими завданнями взагалі. Ці вміння нагодяться вам під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Чи всі завдання виконувати? Завдання в основному тексті параграфів спрямовані на актуалізацію наявних і закріплення щойно здобутих знань, тому не варто залишати їх поза увагою. До того ж у такий спосіб ви змінюєте вид діяльності, це «розвантажує» мозок і сприяє розв’язанню проблем на рівні підсвідомості.

Завдання, наведені в рубриці «Здійсніть самоконтроль», призначені як для виконання під час роботи на уроці, так і для домашньої самостійної роботи. Текстові фрагменти, завдання та запитання, позначені *, не є обов’язковими, вони адресовані охочим до навчання, допитливим одинадцяти-класникам, які не шкодують часу й зусиль на самоосвіту та розвиток ерудиції. Поза сумнівом, ви ~ саме такі учні.

Самоконтроль засвоєння навчального матеріалу ви також зможете здійснити за матеріалами рубрик «Завдання для підсумкового самоконтролю» і «Підсумки».

Інформаційні потоки пронизують життя сучасної людини. Тому в кожного з вас виникає не лише потреба оволодіння професійно значущою інформацією, а й необхідність пошуку відповідей на життєво важливі питання, визначення власного ставлення до проблеми. Ви вдосконалюватимете вміння сприймати альтернативні точки зору й висловлювати обґрунтовані аргументи за й проти кожної з них. Також ви зможете застосувати набуті знання та вміння для пошуку помилок в одержуваній інформації, внесення пропозицій щодо їхнього виправлення. Ви знаходитимете необхідну інформацію в різних джерелах, систематизуватимете запропоновану або самостійно підібрану інформацію за певними ознаками. До того ж вам доведеться переводити зорову інформацію у словесну знакову систему й навпаки.

Ці уміння неодмінно стануть вам у пригоді під час роботи над завданнями рубрики «Творча майстерня». Зрозуміло, що всі їх виконати навряд чи можливо та й недоцільно. Вибирайте з-поміж них ті, що вам до душі та снаги, залучайте до співпраці однокласників, друзів, молодших школярів, членів родини, радьтеся з учителями. Цей вид роботи відкриє вам обрії для самовираження як унікальної творчої особистості. У такий спосіб ви зможете осягнути різноманітність способів пізнання навколишнього світу та його красу, усвідомити необхідність вивчення основ хімічної науки незалежно від вибраного профілю навчання і майбутньої професії.

Навчальна робота з підручником зорієнтована на формування вашої компетентності й розвиток ініціативи. Зауважимо, що нові слова, зокрема іншомовного походження, які траплятимуться в тексті, запам'ятовувати необов’язково. На цих прикладах ви лише розвинете вміння використовувати довідковий апарат підручника, який правитиме за модель різноманітних джерел інформації.

Підручник хімії виконуватиме функції своєрідного «тренажера», на

якому ви зможете вправлятися у сприйнятті та обробці інформації різного формату - алгоритмічних приписів, табличних даних, графіків, діаграм, схем, малюнків тощо. Вироблення навичок сприймати інформацію й, після належної обробки, застосовувати у практичній діяльності забезпечить зростання вашої інформаційної компетентності.

Зміст, відомості з рубрики «Дізнайтеся більше...», предметний та іменний покажчики, тлумачний словничок, «Додатки» тощо допоможуть вам ефективно використовувати підручник як джерело знань, розширити ерудицію. Не оминайте своєю увагою портрети науковців і біографічні довідки про них. Адже доробок кожного із цих учених став цеглиною у грандіозній будівлі сучасної науки, фундаментом розвитку високих технологій.

Хімія приваблива ще й тим, що її положення й висновки часто можна перевірити, здійснюючи хімічні досліди. У підручнику є необхідні інструкції до виконання лабораторних дослідів і практичної роботи. Неухильно дотримуйтесь правил техніки безпеки! Це важливо не тільки під час виконання навчальних дослідів, але й у повсякденному житті.

Жоден підручник не в змозі задовольнити потребу допитливого учня у пізнанні. Використовуйте для самоосвіти найрізноманітніші джерела інформації (додаткову літературу, Інтернет, повідомлення ЗМІ). Вчіться критично сприймати інформацію, перевіряти й осмислювати її. Виробляйте власне ставлення до неї, аргументуйте свою позицію. Це допоможе вам стати успішними, компетентними особистостями, справжніми громадянами і патріотами України.

Ми віримо у вас, УЧНІ, і зичимо вам успіху.
Автори