Підручники автора: Мороко В.М.

Історія України 9 клас Турченко

Особливості модернізаційних процесів в Україні

Разом з іншими країнами Європи в епоху модернізації вступила й Україна. Масштабні війни XIX ст. оминули її. Революція 1848-1849 рр. поширилася лише на Західну Україну. Натомість XIX ст. - це період складної внутрішньої трансформації України, становлення на її теренах промислового виробництва, поширення ринкових відносин, зростання міст, розпаду станового суспільства, формування нових соціальних груп, розвитку освіти, літератури, мистецтва й науки.

У зв’язку з відсутністю власної держави і розподілом її території між Російською і Австрійською імперіями, модернізація в Україні в порівнянні з країнами Західної Європи і Сполученими Штатами Америки набула певних особливостей. Так, промисловий переворот в Україні відбувся із запізненням на півстоліття, а індустріалізація охопила, головним чином, ті галузі промисловості, які постачали ресурси імперіям. Це сталося внаслідок цілеспрямованої політики імперських режимів, які уповільнювали модернізацію України й спотворювали її соціальний склад: українці складали абсолютну меншість у тих верствах населення, що визначали поступ суспільства вперед, а саме - промисловці, робітники та інтелігенція.