Підручники автора: Муніч Н.Г.

География 8кл Шищенко

Дорогі друзі!

Географія відкриває вам Землю, країни і людей, які їх населяють, ознайомлює з розмаїттям довкілля і далеких країв, допомагає відчути себе в просторі застерігає від необережного ставлення до природи. У молодших класах ви дізналися про особливості природи материків та океанів. Настав час, глибше пізнати і свою власну державу. Ви живете на території, що мас різноманітні багатства, у звичних для вас природних умовах. Це ваш рідний край - ваша Батьківщина! Звичайно, ви вже багато знаєте про неї. А ще більше дізнаєтесь, коли вивчатимете фізичну географію України,

Пізнавати свою країну вам допоможе підручник з фізичної географії України. У вступній частині висвітлюється, що і як вивчає фізична географія України, як формувалася територія нашої незалежної держави. У розділі «Україна та її географічні дослідження» розповідається про природно-географічне розташуйння країни, джерела географічної інформації та географічні дослідження в Україні. У розділі «Загальна характеристика природних умов і ресурсів України» розкрито особливості рельєфу, будови надр, клімату, поверхневих і підземних вод України, пояснюються також закономірності поширення ґрунтів, рослинності і тваринного світу, їх використання та охорони. Вивчаючи матеріал розділу «Природні комплекси і фізико-географічне районування», ви ознайомитеся з поняттям «ландшафт», особливостями природних зон мішаних лісів, лісостепу і степу, а також з Українськими Карпатами, Кримськими торами, Чорним і Азовським морями. У розділі «Використання природних умов і ресурсів та їх охорона розглядаються геоекологічна Ситуація в Україні, проблеми охорони природних умов і ресурсів.

Матеріал тем кожного розділу містить поняття і терміни, тлумачення яких наведено на спеціальних «блокнотних аркушах». Для перевірки засвоєння матеріалу наприкінці параграфів пропонуються запитання і завдання, серед яких - запитання для повторення, творчі завдання та практичні роботи. Крім того, додається список літератури для докладного вивчення деяких тем. Ваші знання будуть глибшими, якщо матеріал підручника ви доповнюватимете інформацією з географічних атласів, карт, довідників, енциклопедій, з творів географів- крзєзнавців, мандрівників, письменників і художників, з періодичних видань, телепередач та Інтернету. Хай напутніми словами у вивченні географії України будуть проникливі слова поета Василя Симоненка: «Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе!».