Підручники автора: Надтока О.Ф.

Географія 9 клас Надтока

Дорогі дев’ятикласники!
Сучасний світ стрімко розвивається, змінюються віковічні традиції, засоби виробництва і, врешті-решт, свідомість людини. Сучасна людина характеризується мобільністю, умінням швидко переміщуватися у просторі, використовуючи сучасні види транспорту, та пристосовуватися до нових умов. Та деб ми не побували, лише наш рідний край - Україна - викликає в нас ні з чим незрівнянні почуття. Кожен із нас любить свою рідну землю, та чи добре ми її знаємо? Щоб зрозуміти це, достатньо перегорнути принаймні перші сторінки цієї книги. Адже вивчення економічної і соціальної географії України - це подорож у найвідда-леніші куточки рідної землі, вивчення її населення і господарства, спроба зрозуміти механізми, які забезпечують функціонування усіх ланок господарської та соціальної сфери.

П ідручник, який ви тримаєте у руках, має таку структуру. Його текстова частина поділяється на основну (матеріали параграфів, блоки запитань і завдань, практичні роботи) та допоміжну (додатки, блоки "Довідкові матеріали", "Для допитливих"). На початку кожної теми вміщено блок "Вирішуємо проблеми", який націлює’ на практичне застосування набутих знань, дає змогу проявити власні компетенції. Більшість ілюстративного матеріалу підкріплена відповідним завданням, яке необхідно розв'язати. Підручник містить картографічний матеріал. Вміло використовуйте його, адже карта - це друга мова географії.

Пам'ятайте, що підручник - основне, але не єдине джерело географічних знань. Користуйтеся додатковою літературою, карто графічними матеріалами, використовуйте інформацію на цифрових носіях та мережу Інтернєт.

Бажаємо вам успішного дослідження своєї рідної землі. Ваша праця дуже відповідальна, адже саме від сьогоднішніх учнів залежить майбутнє української держави.