Підручники автора: Ніколенко О.М.

Зарубіжна літ 8 кл Ніколенко

Від авторів

Починаючи з восьмого класу, світова література вивчається за хронологічним принципом, що передбачає вивчення світової літератури як єдиного процесу, Ви прочитаєте твори, які створили кращі майстри слова є добу античності, у Середньовіччі, у добу Відродження. Дізнаєтеся, що у кожну добу літературі як мистецтву слова надавалося певне значення. Так, у добу античності література повинна була відображати життя богів і героїв, подавати зразки гармонійного поєднання духовної та фізичної краси. У добу Середньовіччя європейська культура була тісно пов'язана з розвитком світових релігій, тому у слові вбачали шлях до морального вдосконалення. В епоху Відродження література стала могутнім засобом духовного пробудження людини.

У підручнику є історичні огляди, монографічні розділи про письменників, фрагменти художніх творів, вивчення яких передбачено програмою, різноманітні завдання. Монографічні розділи присвячені творчості окремих письменників. Тут ви знайдете відомості про їх життя, творчий шлях, розповіді про найвїдомІшї твори. Художні твори пропонуються у кращих перекладах українською. Деякі твори подаються в різних перекладах, щоб дати найбільш повне уявлення про текст оригіналу. Завдання допоможуть краще засвоїти матеріал, самостійно перевірити себе. Наприкінці книжки вміщено «Словник літературознавчих термінів». Звертаючись до нього, ви . систематизуєте свої знання теоретичних понять, навчитесь ними вправно користуватися. Це допоможе вам краще розібратися в художніх творах, розвивати своє мислення.

Бажаємо вам плідної та цікавої роботи з цією книгою.

Зарубіжна література 9кл Ніколенко

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

У 8-му класі ви почали вивчення світової літератури як єдиного мистецького процесу: на прикладі античних творів ознайомилися зі зразками давньої літератури, дізналися, якими були шляхи розвитку словесного мистецтва в різних культурах Середньовіччя, яких вершин досягла література доби Відродження.

У 9-му класі ви будете вивчати світову літературу XVII, XVIII, початку XIX ст. Це дуже важливий і надзвичайно цікавий період у розвитку світового літературного процесу. Саме в цей час відбувається усвідомлення мистецтва слова як специфічної форми відображення дійсності, у літературі виникають художні напрями, які охоплюють різні країни Європи й Америки. Підручник із зарубіжної літератури допомагатиме вам на шляху пізнання художнього слова. У ньому міститься багато різної інформації, але не вся вона має суто літературний характер. Художні твори розглядаються в контексті — у зв'язках із біографіями письменників, важливими історичними та культурними подіями. Такий підхід дозволяє не лише краще зрозуміти передумови виникнення словесних явищ, а й повніше осягнути їх зміст. Частиною європейського мистецького процесу завжди було й українське письменство, Тому, розповідаючи про мистецькі здобутки різних народів, художні напрями, які виникали в цей період, автори підручника звертаються і до творів українських письменників, у яких найяскравіше виявляються риси загальноєвропейського культурного розвитку.

Зміст навчального матеріалу відбивається в назвах розділів підручника. Вивчення літератури зазначеного періоду починається зі зразків літератури бароко та класицизму, які були започатковані в XVII ст. В Історії культури це століття не отримало такої промовистої назви, як доба попередня — Відродження — або наступна — Просвітництво, а започатковані мистецькі напрями цієї доби продовжили своє існування і в наступних культурних епохах. Ці особливості й підкреслює назва першого розділу підручника: "Література XVII століття: між Відродженням і Просвітництвом". Назви інших розділів віддзеркалюють зміну культурних епох і літературних напрямів: "Література XVIII століття. Просвітництво", "Романтизм у літературі", "Від романтизму до реалізму".

У межах кожної теми матеріал подається окремими параграфами. Такий розподіл матеріалу не є випадковим. Автори не тільки прагнули зробити підручник зручним у користуванні, але й хотіли підкреслити принципову для них думку: вивчення літератури неможливе без повноцінного, вдумливого читання художніх творів. У грецькій мові, звідки "параграф" І був запозичений, це слово мало значення "написаний поряд". Отже, вся інформація, яку містить підручник, покликана передусім допомогти сприйняти художній твір. Тому кожний параграф, окрім необхідної для сприйняття художнього твору інформації, містить різноманітні завдання. Одні з них допоможуть перевірити знання, інші — звірити власне враження від прочитаного з думками, оцінками, які отримав твір у сучасників, фахівців. Є й такі завдання, що допоможуть вам розкрити евристичні та творчі здібності, У завданнях також міститься інформація щодо вимог програми: твори яких письменників рекомендовано вивчити напам’ять, на яких особливостях художніх текстів треба зосередити увагу.

У підручнику є енциклопедичні сторінки. Вони допоможуть швидко поновити в пам’яті матеріал, який ви вивчали на уроках історії, географії, української літератури, математики, фізики, хімії, біології, й уявити цілісну картину культурного розвитку певної доби.

У кінці книжки вміщено "Словник термінів та понять". Звертаючись до нього, ви систематизуєте свої знання теоретичних понять, навчитеся ними вправно користуватися, і це допоможе вам краще пізнати світ художнього твору.

Бажаємо вам плідної та цікавої роботи з цією книгою.

Автори

Світова література 7 клас Ніколенко

ЛИЦАРЯМ XXI СТОЛІТТЯ


Україна жде лицарів духу!
Іван Франко

Кожна епоха породжує своїх героїв. У добу античності люди захоплювалися мужністю Прометея й Геракла, майстерністю Дедала та Пігмаліона, сміливістю Ікара й Орфея... На зміну їм в епоху Середньовіччя прийшли Робін Гуд і його товариші, хоробрі лицарі й прекрасні дами...

У XXI ст. теж потрібні герої — справжні лицарі, віддані своїй батьківщині й ідеалам справедливості, честі, краси та добра. Дух лицарства нині налає в серцях тих, хто любить Україну й прагне бути корисним. Ми всі лицарі (чи лицарки), коли йдеться про захист рідної країни, її незалежність і процвітання.

Лицарська культура далеких часів залишила нам чудові вірші й романи, полотна художників і собори. А що залишимо після себе ми, лицарі XXI ст.? Якими ми станемо й що зробимо для нашої України? Спробуймо разом сформулювати Кодекс сучасного лицаря.

1.    Лицар любить свою Вітчизну понад усе, її свобода й процвітання — його головна мета.

2.    Лицар вільний у своєму мисленні, не спиняється у творчому пошуку.

3.    Лицар не боїться випробувань,уміє ставити високі цілі й досягати їх.

4.    Лицар допомагає знедоленим і скривдженим.

5.    Лицар поважає позицію інших і вміє відстоювати власну думку.

6.    Лицар не має у своєму серці зла, ненависті, заздрощів, жорстокості.

7.    Лицар цінує дружбу, кохання, милосердя, совість, честь, правду.

8.    Лицар не може ані дня прожити без книжки, бо вона кличе його до нових подвигів і прокладає шлях у майбутнє.

Спільно з учителем і однокласниками придумайте ще кілька правил для Кодексу сучасного лицаря. Віримо, що художні твори, які ви прочитаєте в 7 класі, допоможуть вам стати справжніми лицарями незалежної України!