Підручники автора: Пестушко В.Ю.

Географія 8кл Пестушко

Шановні юнаки і дівчата!
Вітаємо вас! Минув ще один навчальний рік, а за ним - і швидкоплинне літо. І ось настав час зробити черговий крок у дивовижний світ географи. Ви не новачки в цьому світі. Адже позаду залишилися курси «Загальна географія» та «Материки і океани». Спочатку наша Земля постала перед вами, наче одягнена в різноманітне вбрання — окремі природні оболонки. Ви дізналися про непросте і цікаве «життя» кожної з оболонок, про те, наскільки складними є взаємозв’язки між ними. Поміркуйте знову про роль людини в цих зв’язках і згадайте про бажані й неочікувані зміни природи, якими вона завдячує нам, людям.

Доповнити і поглибити ваші географічні знання, озброїти вас новими фактами допоміг курс географії «Материки і океани». Під час опанування його в багатьох з вас, напевно, неодноразово викликали подив і захоплення різноманітні екзотичні куточки планети. На їхньому тлі природа, що нас оточує, багатьом здається звичайною. Адже все таке знайоме! Принаймні так здається. Тим часом природа рідної країни - це також окремий цілий світ! І надзвичайно цікавий і захопливий. Треба лише вміти не тільки дивитися, а й бачити. У цьому вам і допоможе черговий курс географи «Україна у світі: природа, населення», який починаєте вивчати.

На початку у вас буде нагода повторити і закріпити деякі раніше набуті знання - про географічні методи дослідження і джерела географічних знань, географічні карти тощо. Про це йдеться у вступі і в першому розділі підручника. Водночас ви ознайомитеся із дослідженнями видатних вітчизняних дослідників-географів, завдяки яким, зокрема, з’явився і цей підручник.

У другому розділі підручника йдеться про географічний простір України. З цього розділу ви дізнаєтеся про політичну карту світу, форми правління й адміністративно-територіальний устрій держав світу й України, а до того ж навчитеся порівнювати географічне положення України з іншими країнами світу.

Третій розділ підручника присвячений загальній характеристиці природних умов і природних ресурсів України. Тут відомі оболонки постануть перед вами у новій якості — через призму території нашої держави. І ви дізнаєтеся, наскільки вона різноманітна і цікава з погляду географа. Деякі з природних комплексів України унікальні і потребують нашої охорони, про що і йдеться в заключній темі цього розділу.

Отже, фізична географія України - ціла скарбниця знань, що тісно пов’язані з попередніми курсами географії, а також природознавством та історією нашої держави. Вона посилається на біологічні, екологічні та фізичні закономірності тощо.

Проте природа і України, і планети Земля не лише об’єкт нашого милування і захоплення, а ще й середовище життєдіяльності тих, хто їх населяє. Саме населенню України і світу присвячений четвертий розділ підручника. Опанувавши його, ви дізнаєтеся про чисельність населення світу та України, умітимете характеризувати населення світу і України та її областей, розумітимете суть демографічних процесів і зможете пояснювати демографічну ситуацію, що склалася в різних регіонах світу та України. А ліпше вивчити свій регіон, зокрема його природу й населення, вам допоможе пятий розділ підручника.

Для полегшення опанування знаннями з фізичної географії України, так само як і в попередніх наших підручниках з географії, вам пропонуються різноманітні рубрики: «Історія географії», «Наукові дискусії», «Національне надбання». їхнє призначення - підкреслити, узагальнити і спонукати вас до роздумів, а можливо, й до висунення власних пропозицій з актуальних географічних проблем.

Практичні завдання, що запропоновані в рубриці «Географічний ін-терактив», допоможуть вам набути необхідних практичних навичок, «Практичні роботи» - закріпити їх. А перевірити, наскільки це вам вдалося, допоможуть рубрики «Головне» і «Перевіримо свої знання і вміння».

Зауважимо, географія України це не лише одна з навчальних дисциплін, яка розширює ваш світогляд. Вона має й суто практичне значення, оскільки озброює кожного українця знаннями, завдяки яким ми навчаємося не тільки милуватися природними краєвидами, а й цінувати їх. Завдяки яким ми не лише ознайомлюємося з природними багатствами, а й усвідомлюємо потребу в бережливому ставленні до них. Адже природа рідної країни - це середовище нашого з вами життя, яке передали нам у спадок наші пращури. І ми мусимо його зберігати й поліпшувати, щоб так само передати його в належному стані нашим нащадкам.

Ось чому те, що вивчає і чого навчає географія України, необхідне представникам найрізноманітніших професій - економістам і юристам, торговим представникам і водіям, агрономам і військовим, менеджерам і землевпорядникам та ін. Не випадково інформації про природу рідної країни так багато надають уваги газети, радіо і телебачення, її обговорюють парламентарії, урядовці і найвища посадова особа держави -президент.

Отже, все необхідне для чергової географічної подорожі приготоване. Вирушаймо в дорогу! І успіхів вам!

Автори

географія 10 кл Пестушко

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Ви стали помітно дорослішими, а коло ваших інтересів - ширшим і глибшим. Однак разом із вами дорослішим і глибшим став і довколишній світ, зокрема і світ географії!

Погортайте підручник, який ви зараз тримаєте в руках, і ви побачите, що його сторінки наповнені дорослими турботами про нагальні проблеми сьогодення. На зміну красномовним описам прийшли аналітичні огляди, на зміну прогулянкам "у природу" — копітка праця зі статистичними матеріалами, а незабутні враження від красот довкілля змінилися на неприховане занепокоєння та турботу про їхнє збереження.

Як відрізняється життя дорослих від дитинства, так само різниться підручник, який ви щойно взяли в руки, від своїх попередників. І річ не лише в появі іншої назви курсу — "Економічна і соціальна географія світу". Річ у тім, що цей підручник допоможе вам тримати руку на пульсі найважливіших викликів суспільного життя — економіки, науки, глобальних проблем.

Утім навіть тим, хто завдяки попереднім курсам географії добре підготувався до сприйняття нових знань, одразу нелегко буде проникнути в суть питань, які вивчає "Економічна і соціальна географія світу". Тому, пригадавши прислів’я "Повторення — основа навчання", скористайтеся Вступом і ще раз повторіть і закріпіть набуті раніше знання. Йдеться насамперед про предмет соціально-економічної географії, джерела географічних знань, методи географічних досліджень. Крім того, для вас відкриються нові імена серед видатних учених економгеографів.

Увесь інший матеріал підручника розбитий на два розділи. У першому дано загальну економіко-географічну характеристику світу. Тут ви зможете зазирнути у своєрідне дзеркало політичної ситуації — політичну карту світу, відкривши для себе різноманіття форм державного правління і державного устрою. Ви також зможете зрозуміти проблеми народонаселення світу, усвідомити, наскільки багате людство на природні ресурси, і дізнатися про загальні закономірності світового господарства. Наприкінці першого розділу вам надається можливість збагнути всю серйозність того, що називають глобальними проблемами людства, а отже, і вашими проблемами.

Озброєні таким чином, ви подорожуватимете далі сторінками другого розділу - регіонами та країнами світу. Крок за кроком перед вами розкриватиметься мозаїка "дорослої географії" — держава за державою, проблема за проблемою...

Вивчаючи економічну і соціальну географію світу, варто пам’ятати, що життя ніколи не зупиняється і тому світ не залишається незмінним. Міняються суспільні устрої і політичні кордони, злет в економіці окремих держав змінюється їхнім занепадом, міняються провідні підприємства світу, мільйони людей переміщуються по планеті, опиняючись далеко за межами батьківщини тимчасово і залишаючись там назавжди, народжуються і зникають міжнародні угруповання та організації, триває безперервна боротьба за мир, за ресурси, проти голоду і тероризму... Світ мінливий! Саме тому до кожного розділу в підручнику подано Інтернет-сторінку, за допомогою якої ви зможете оперативно відстежувати новини в галузі економічної і соціальної географії.

З огляду на сказане, у підручнику впроваджено і науково-пізнавальні рубрики, як-от: "Прогноз", "Проблема", "Географія культури", "Наука стверджує", "Історична довідка", "Провідні підприємства", "Реалії сьогодення", "Україна і світ", "Цікаві факти". Разом з ілюстративним, у тому числі і картографічним матеріалом та Додатками, ці рубрики покликані полегшити опанування курсу економічної та соціальної географії світу.

Практичні ж завдання і практичні роботи, що запропоновані у тексті підручника, мають сприяти розвитку і закріпленню у вас важливих практичних навичок.

Отже, все необхідне для чергової географічної подорожі приготоване. В дорогу! І успіхів вам!
Автори

Географія 9 клас Пестушко

ШАНОВНІ ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Раді нагоді вже вкотре вітати вас на географічних сторінках. Ми сподіваємося, що світ природи рідної країни, з яким ви ознайомилися в курсі "Фізична географія України", по-справжньому захопив вас. І тепер ви знаєте, що не тільки віддалені материки і океани, а й власна країна багата на дивовижні природні об’єкти. Проте природа України не лише об’єкт нашого милування і захоплення, а ще й середовище життєдіяльності тих, хто населяє нашу країну. У природі ми черпаємо наснагу для праці, а також потрібні для повноцінного життя ресурси. Які ж ресурси має Україна в достатній кількості й наскільки раціонально ми їх використовуємо? Що робимо для того, щоб забезпечити країну тими багатствами, які природа надала нам не повного мірою? Які напрямки господарювання набули в нашій країні достатнього розвитку, а які викликають занепокоєння?

Відповіді на ці та багато інших запитань ви знайдете на сторінках нашого підручника, де крок за кроком перед вами розгортатиметься надзвичайно складна, але водночас і цікава картина господарських взаємозв’язків. Ви переконаєтесь, що промисловість і сільське господарство, транспорт і соціальна сфера, зовнішні економічні відносини нерозривно пов’язані між собою. Вони, власне, утворюють єдиний "механізм", ефективність роботи якого відчуває на собі кожний з нас. Пройде не так багато часу, і вам доведеться самостійно вирішувати проблеми, так чи інакше пов’язані саме з цим "механізмом", що відомий у науці як народно-господарський комплекс. Щоб ви були до цього готові, ми й пропонуємо вам відкрити нову сторінку науки географії - економічної і соціальної,

З огляду на кращі традиції наших попередніх підручників з географії , у цій книжці збережено різноманіття рубрик, як-от: "Історична довідка", "Наука стверджує", "Географія культури", "Нотатки краєзнавця", "Ключові поняття і терміни", "Проблема". Звісно, з’явилися й нові рубрики: "Україна і світ", "Реалії сьогодення", "Провідні підприємства галузі", їхнє призначення залишається незмінним - розширити ваш кругозір, акцентувати увагу на головному і навчити робити висновки.

Набути необхідних практичних навичок вам допоможуть запропоновані в тексті практичні завдання, а "Практичні роботи" - закріпити їх. Перевірити, наскільки міцні ви в теорії, допоможуть рубрики "Узагальнення" і "Самоперевірка", де ви зможете вже звично "підніматисясходинками складності" від запитання першого рівня до четвертого. Перевірте себе, отримайте насолоду від власних можливостей!

Так, щоб увійти в доросле життя, необов’язково бути географом. Проте вкрай важливо саме тепер за допомогою географії зрозуміти головні принципи організації виробництва і суспільства. Виробництва, продукцією якого кожний з вас користується і буде користуватися щоденно. Суспільства, в якому ви живете і яке масте розбудовувати. Адже ви - українці!

Скористайтеся наданим вам шансом, не відкладайте на майбутнє те, що можна зробити тепер! Успіхів вам і наснаги!

Автори

Географія 7 клас Пестушко

Юні друзі!

Як швидко плине час! Здається, лише вчора ви зробили перші кроки до пізнання нашої Землі. А сьогодні перед вами ще більший і дивовижніший світ географії - географії материків та океанів. Проте перш ніж поринути в нього, дізнаймося, які є джерела знань про материки й океани як об’єкти регіональної фізичної географії. У першому розділі підручника розглянемо деякі загальні географічні закономірності планети Земля: форму й розміри Землі, найголовніші рухи нашої планети, виникнення океанічних западин й великих ділянок суходолу.

Наступний розділ розкриває велич і красу материків тропічних широт — Африки, Південної Америки, Австралії, льодового континенту - Антарктиди й материків Північної півкулі - Північної Америки та Євразії.

Майже три чверті Землі вкрито водою. Це - Світовий океан. Ви вивчатимете його частинами - окремими океанами, кожний з яких має свої особливості. Зрозуміти їх і водночас усвідомити єдність Океану вам допоможе третій розділ підручника.

У заключному розділі підручника йдеться про глобальні екологічні проблеми людства, що виникли внаслідок розвитку земної цивілізації, а також про способи подолання їх.