Підручники автора: Погорєлов О.В.

Геометрия 7кл Погорелов

Геометрія — це наука про властивості геометричних фігур. Слово "геометрія" - грецьке, у перекладі на українську мову означає "землемірство". Така назва зумовлена застосуванням геометрії до вимірювань на місцевості.

Приклади геометричних фігур: трикутник, квадрат, коло.

Геометричні фігури бувають досить різноманітні. Частина будь-якої геометричної фігури є геометричною фігурою. Об’єднання кількох геометричних фігур є знову геометричною фігурою. На малюнку 2 фігура зліва складається з трикутника і трьох квадратів, а фігура справа — з кола і частини кола. Кожну геометричну фігуру можна уявити складеною з точок.

Геометрія широко застосовується на практиці, її треба знати і робітнику, і інженеру, і архітектору, і художнику. Одним словом, геометрію слід знати всім.

Геометрія, що вивчається у школі, називається евклідовою, за ім'ям давньогрецького вченого Евкліда, який створив посібник з математики під назвою "Начала". Тривалий час геометрію вивчали за цією книжкою.

Геометрия 8кл Погорелов

ОЗНАЧЕННЯ ЧОТИРИКУТНИКА

Чотирикутником називається фігура, яка складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, що послідовно їх сполучають. При цьому жодні три з даних точок не повинні лежати на одній прямій, а відрізки, які їх сполучають, не повинні перетинатись. Дані точки називаються вершинами чотирикутника, а відрізки, що їх сполучають,— сторонами чотирикутника.
Вершини чотирикутника називаються сусідніми, якщо вони є кінцями однієї з його сторін. Несусідні вершини називаються протилежними. Відрізки, що сполучають протилежні вершини чотирикутника, називаються діагоналями.

Геометрия 9кл Погорелов

КУТИ, ВПИСАНІ В КОЛО

Кут розбивав площину на дві частини. Кожна з цих частин називається плоским кутом. На малюнку 245 заштриховано один з плоских кутів із сторонами а і b. Плоскі кути із спільними сторонами називаються доповняльними.

Якщо плоский кут в частиною півплощини, то його градусною мірою називається градусна міра звичайного кута з тими самими сторонами. Вважають, що коли плоский кут містить півплощину, то його градусна міра дорівнює 360° - а, де а - градусна міра доповняльного плоского кута (мал. 246).

Геометрія 10 клас Погорєлов

Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. У стереометрії, як і в планіметрії, властивості геометричних фігур встановлюються доведенням відповідних теорем. При цьому вихідними є властивості основних геометричних фігур, що виражаються аксіомами. Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина.