Підручники автора: Полянський П.Б.

Всесвітня історія 10кл Полянський

Жоден підручник чи будь-яке інше джерело інформації не може стати замінником допитливості, прагнення критично проаналізувати прочитане чи почуте й дати йому власну оцінку.

Історія - це наука, яка не має готових відповідей й однозначних висновків щодо всіх без винятку проблем. Звісно, у минулому було вдосталь подій, які завжди сприймалися однозначно і довкола яких учені не зламували списи в запальних дискусіях. Проте світ, як відомо, не чорно-білий, а багатоколірний, з численними відтінками. До того ж інколи різні люди по-різному ставляться до одних і тих самих історичних подій, процесів, явищ. Такі проблеми називаються "відкритими", тобто з приводу них існують протилежні погляди, ведуться наукові дискусії. Особливо це стосується мистецтва, літератури - витончених сфер людського життя, у яких кожна людина має власні смаки й уподобання. Це жодною мірою не ставить під сумнів точність історії як науки. А от її виклад не завжди є фотографічною копією подій. Одні з них через певні обставини були незаслужено забуті чи викривлені, інші ж - міфо-логізовані.

У підручнику щодо суперечливих питань наводяться протилежні оцінки (зазвичай вони міститимуться у Свідченнях) одних і тих самих історичних фактів чи постатей. При цьому автор свідомо уникає власних оцінок. Тому в підручнику Ви не завжди знайдете готові "правильні" відповіді.

Пошуковим і проблемним є також характер більшості запитань і завдань вищого рівня складності, що вміщені після кожного параграфа. Більшість з них розпочинається зі слів: "Чи вважаєте Ви, що...", "Як, на Вашу думку...", "Висловіть власне ставлення..." та ін.

Опанувавши тему, Ви зможете самостійно чи з допомогою вчителя зробити висновки. Ймовірно, що з ряду дискусійних проблем Ви дійдете висновків, які відрізнятимуться від точки зору Ваших однокласників чи навіть учителя. Найбільшою для себе удачею автор вважатиме, якщо у Вас виникне бажання подискутувати з ним, адже автора, як і Вашого вчителя, насамперед цікавить не те, чи добре Ви зможете відтворити інформацію, наведену в підручнику або почуту на уроці, а Ваше вміння критично оцінювати її, те, як Ви ставитеся до проблеми, яку історичну і моральну оцінку подіям і особам даєте.

Океан інформації є настільки безмежним, що жодна книжка чи навіть інтернет-ресурс не можуть і не повинні вмістити його в собі. Автор якраз і не ставив перед собою мету подати в підручнику якомога більше фактичного матеріалу, конкретних дат, статистичних показників.

Якщо Ви уважно ознайомитеся з підручником, то напевне звернете увагу на численні графіки, таблиці, діаграми. Вони зазвичай є не ілюстрацією до тексту підручника, а самостійним джерелом знань. Статистичний матеріал у них - не стільки для запам’ятовування, скільки для аналізу на уроці, підготовки до тематичного (семестрового чи річного) оцінювання тощо.