Каталог підручників і відповідей (ГДЗ) за 10 клас

Каталог підручників і відповідей (ГДЗ) за 10 клас

Алгебра

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Рабінович Ю. М.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2011

ВІД АВТОРІВ

Учням

Любі учні! У цьому році ви поширите і поглибите свої знанні з алгебри, познайомитеся з багатьма новими поняттями і фактами. Ми сподіваємося, що задачі, запропоновані в цій книжці, допоможуть зробити це знайомство не лише корисним, але й цікавим.

Учителю

Ми дуже сподіваємося, то, придбавши цю книжку не тільки для себе, а й «на клас», Ви не пошкодуєте. Навіть тоді, коли. Вам пощастило і Ви працюєте за підручником, який, подобається, все одно задач, як і грошей, буває або мало, або зовсім мало. Ми маємо надію, що цей посібник допоможе ліквідувати «задачний дефіцит».

Першу частину — «Тренувальні вправи» — поділено на три однотипних ....
автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Передмова

Науку математику можна розглядати з різних точок зору. Одні бачать у ній насамперед своєрідний інструмент для науковців, інженерів і техніків. Бо за допомогою математичного моделювання можна порівняно легко і швидко розв’язувати дуже важливі прикладні проблеми, які іншими методами розв’язувати надто дорого або неможливо. Ось що говорили про математику відомі люди:

«У вивчення природи математика робить найбільший внесок» (Прокл, V ст.).

«Той, хто не знає математики, не може пізнати світ» (Р. Бекон, XIII ст.).

«Люди, які засвоїли великі принципи математики, мають на один орган чуття більше, ніж прості смертні» (Ч. Дарвін, XIX ст.).

Математика не тільки корисний інструмент чи засіб, ....

Англійська мова

автори:
Калініна Л.В.
Самойлюкевич І.В.
видавництво:
Київ Наш час
рік видання:
2011
Dear English language learner!

Welcome back to school! This year you are going to study an academic course of English.

We want you to enrich your knowledge in the subjects across the Curriculum as well as to speak and to write their content. We hope you will enjoy practising your English through learning more from history, geography, social studies, literature, computing, music, etc.

You can start with the revision of what you have learnt previously, using the introductory lessons “Getting Started". In each of the six forthcoming units, you will find contemporary academic and conversational English materials which will enable you to develop your communicative competence in listening, reading, speaking and writing. The ....
автори:
Несвіт А.М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Дорогі десятикласники!

Ви тримаєте в руках підручник для профільного вивчення англійської мови. Він допоможе вам розвинути ваші мовні й мовленнєві навички та вміння, отримані на попередніх етапах навчання.

Підручник складається зі вступу та восьми розділів основного курсу. Кожен з них присвячений темам, які вивчаються за програмою з іноземних мов. Розділи поділяються на уроки, що висвітлюють окремі аспекти основної теми. Працюючи над матеріалом уроків, приділяйте увагу вивченню нових лексичних одиниць. Учіться пояснювати значення слів англійською мовою, використовуючи при цьому вивчені раніше слова. Працюючи над граматичним матеріалом звертайте увагу на використання граматичних форм у ситуаціях спілкування.

У кожному розділі подано рекомендації щодо виконання різних видів письмових завдань та виконання проектних завдань. Працювати над проектами розпочинайте на ....

Біологія

автори:
Балан П.Г.
Вервес Ю.Г.
Поліщук В.П.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Дорогі десятикласники!

Протягом попередніх років навчання ви ознайомилися з різноманітним світом організмів: бактерій, рослин, грибів, тварин. Ви також докладно вивчали будову та процеси життєдіяльності людини.

У 10-му класі ви ознайомитеся з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Ви дізнаєтеся про загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації (молекулярному, клітинному та організмовому) та узагальните набуті раніше знання. Ці знання допоможуть вам краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв’язки із середовищем життя, єдність органічного світу. Сподіваємося, ви усвідомите необхідність оберігати навколишнє природне середовище та поліпшувати його стан, охороняти та раціонально використовувати природні ресурси.

Важливою складовою уроку біології є лабораторні та практичні ....
автори:
Талгіна О.В.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2010

Шановні друзі!

Ви починаєте вивчати курс "Загальна біологія", у якому ознайомитеся з молекулярним, клітинним і організмовим рівнями організації живої природи, особливостями живих систем, навчитеся проводити деякі біохімічні досліди і розв’язувати задачі з молекулярної біології. Це допоможе вам зрозуміти, чому саме біологічні науки є теоретичною основою медицини, агрономії, тваринництва, а також усіх галузей виробництва, які пов’язані з живими організмами.

Як працювати з підручником

Підручник призначений для роботи за чинною програмою рівня стандарту й академічного рівня. Матеріал підручника поділено на розділи, теми й параграфи.

На початку кожної теми наведено перелік ключових питань, які розглядатимуться у відповідних параграфах. Закінчується тема завданнями для проектної і групової роботи, наведено також план її виконання. ....

Всесвітня історія

автори:
Ладиченко Т.В.
Осмоловський С.О.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Шановні десятикласники!

Вашій увазі пропонується підручник всесвітньої історії, що охоплює новий період розвитку світової цивілізації - від початку XX ст. до 1920-х рр. Упродовж навчального року ви ознайомитесь з основними тенденціями розвитку країн Європи, Америки, Азії і Африки у добу завершення формування індустріального суспільства, з причинами і наслідками жахливої для людства Першої світової війни, останньою революційною кризою в Європі, включаючи Жовтневу революцію 1917 р. в Росії та формуванням нової системи міждержавних відносин у повоєнні часи.

Початок XX ст. характеризувався суттєвими територіально-державни-ми змінами, що позначилися на долі великих імперій та їх колоній. Зростання національної самосвідомості, зумовлене соціально-економічними чинниками, суттєво вплинуло на колишні могутні світові держави. Внаслідок світової війни розпалися багатонаціональні імперії і звільнені народи Східної Європи стали на ....
автори:
Щупак І.Я.
Морозова Л.В.
видавництво:
Запоріжжя Прем’єр
рік видання:
2010

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Шановний десятикласнику! У десятому класі Ви починаєте вивчати історію XX століття. Вивчення складних процесів, що відбувалися на початку цієї доби, є дуже важливим для розуміння подальшого ходу історії, для розуміння сьогодення — в Україні та в світі. Варто звернути увагу не тільки на виклад фактичного матеріалу, а й на моральні проблеми, проблеми вибору, які так часто поставали в історії.

Наш підручник побудований згідно з діючою державною програмою з історії. Структура підручника включає п’ять тем, які, у свою чергу, поділяються на параграфи. Відповідно до програми, в окремих параграфах за особливою системою поданий матеріал для узагальнення.

Виклад тексту має свої особливості. Одна з них - певний порядок структуру в ання тексту, ....
автори:
Полянський П.Б.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010
Жоден підручник чи будь-яке інше джерело інформації не може стати замінником допитливості, прагнення критично проаналізувати прочитане чи почуте й дати йому власну оцінку.

Історія - це наука, яка не має готових відповідей й однозначних висновків щодо всіх без винятку проблем. Звісно, у минулому було вдосталь подій, які завжди сприймалися однозначно і довкола яких учені не зламували списи в запальних дискусіях. Проте світ, як відомо, не чорно-білий, а багатоколірний, з численними відтінками. До того ж інколи різні люди по-різному ставляться до одних і тих самих історичних подій, процесів, явищ. Такі проблеми називаються "відкритими", тобто з приводу них існують протилежні погляди, ведуться наукові дискусії. Особливо це стосується мистецтва, літератури - витончених сфер людського життя, у яких кожна людина має власні ....

Географія

автори:
Кобернік С. Г.
Коваленко Р. Р.
видавництво:
Оберіг
рік видання:
2010

Шановні старшокласники!

Цього року ви вивчатимете завершальний курс шкільної географії — "Соціально-економічна географія світу". Надійним помічником у цьому вам стане цей підручник. Пропонуємо поради, як краще з ним працювати.

Під час ознайомлення з текстом параграфа не намагайтеся його механічно запам’ятати. Зосереджуйте увагу на найважливіших положеннях та нових поняттях. Для кращого розуміння навчального матеріалу скористайтеся запитаннями і завданнями, наведеними у тексті. Деякі з них потребують вашого творчого підходу. Намагайтеся аргументовано відстоювати свою позицію з того чи іншого проблемного питання.

У підручнику міститься різноплановий ілюстративний матеріал: малюнки, тематичні карти, схеми, картосхеми, діаграми, графіки. Особливу увагу звертайте на запитання і завдання, що додаються до окремих ілюстрацій.

Наприкінці кожного параграфа у рубриці "Коротко про ....
автори:
Паламарчук Л.Б.
Гільберг Т.Г.
Безуглий В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Дорогі старшокласники!

Перед вами новий підручник з географії. Це перший український підручник, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви ознайомитеся з сучасною географією, з її складовою частиною - соціально-економічною географією світу, яка нині є дуже потрібного інтегрованою наукою.

Нагадуємо вам, що економічна географія вивчає закономірності розміщення господарства в країні, регіоні, світі, пояснює особливості розселення людей та використання ними природних умов і ресурсів. Соціальна географія досліджує умови життя, роботи, відпочинку людей, розвиток і розміщення галузей сфери обслуговування в країні, регіоні, світі. Оскільки економічні й соціальні питання тісно пов’язані між собою, то і вивчаються вони разом, доповнюючи одне одного.

Пропонований підручник складається з вступної частини і двох розділів -загальна й регіональна ....
автори:
Пестушко В.Ю.
Уварова Г.Ш.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Ви стали помітно дорослішими, а коло ваших інтересів - ширшим і глибшим. Однак разом із вами дорослішим і глибшим став і довколишній світ, зокрема і світ географії!

Погортайте підручник, який ви зараз тримаєте в руках, і ви побачите, що його сторінки наповнені дорослими турботами про нагальні проблеми сьогодення. На зміну красномовним описам прийшли аналітичні огляди, на зміну прогулянкам "у природу" — копітка праця зі статистичними матеріалами, а незабутні враження від красот довкілля змінилися на неприховане занепокоєння та турботу про їхнє збереження.

Як відрізняється життя дорослих від дитинства, так само різниться підручник, який ви щойно взяли в руки, від своїх попередників. І річ не лише в появі іншої назви курсу — "Економічна і ....

Геометрія

автори:
Погорєлов О.В.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2001
Стереометрія — це розділ геометрії, у якому вивчаються фігури у просторі. У стереометрії, як і в планіметрії, властивості геометричних фігур встановлюються доведенням відповідних теорем. При цьому вихідними є властивості основних геометричних фігур, що виражаються аксіомами. Основними фігурами у просторі є точка, пряма і площина.
автори:
Бурда М.І.
Тарасенкова Н.А.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2010
Дорогі учні!
Ви розпочинаєте вивчення стереометрії - розділу геометрії про властивості фігур у просторі. У 9 класі ви ознайомилися з деякими властивостями таких фігур. Знаєте, яке взаємне розміщення у просторі прямих і площин, як знаходити поверхні та об'єми окремих видів многогранників і тіл обертання.
Тепер ви розширите і поглибите свої знання зі стереометрії. Дізнаєтесь про аксіоми стереометрії та наслідки з них, про властивості паралельних та перпендикулярних прямої і площини, двох площин та про їх ознаки, як обчислювати у просторі відстані й кути. Виробите вміння застосовувати ви вчені поняття, властивості й ознаки під час розв’язування задач та на практиці. Ви переконаєтесь, що знання і вміння зі стереометрії потрібні багатьом спеціалістам - архітекторам, будівельникам, конструкторам, токарям, фрезерувальникам та ін.<....
автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Рабінович Ю. М.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2010
Ви знаете, що в планіметрії основними фігурами є точка і пряма, а основними відношеннями – "належати", "лежати між", "накладання". Вони вводяться без означень. Використовуючи ці поняття, ми даємо означення іншим фігурам (променю, відрізку, куту тощо) та відношен¬ням (рівності, подібності, паралельності тощо). Так само, кілька перших тверджень приймають як істинні без доведень. їх називають аксіомами. Всі інші твердження доводять, спираючись на аксіоми, означення понять та раніше доведені теореми.
автори:
Біляніна О.Я.
Білянін Г.І.
Швець В.О.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010
Шановний старшокласнику!
Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навмання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження. Звичайно, розв’язання цієї проблеми значною мірою залежить від стану засвоєння математики. Тому математика - базова дисципліна. Вона - основа для успішного вивчення і засвоєння багатьох спеціальних дисциплін у різних галузях. Пропонуємо тобі новий підручник "Геометрія. 10 клас" академічного рівня, який містить навчально-практичний матеріал вивчення навколишнього світу, адже геометрія як наука - один із специфічних засобів його відображення. Ти вже знаєш, що шкільний курс геометрії розділено на 2 частини: планіметрію та стереометрію. Цей підручник є початком вивчення стереометрії " науки, яка вивчає фігури ....

Зарубіжна література

автори:
Ковбасенко Ю.І.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2010

ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

Як немає й не може бути двох абсолютно однакових людей, так немає ідентичних історичних або мистецьких епох. Кожна з них має своє специфічне обличчя, навіть за одночасного розвитку.

Упродовж минулих років ви спостерігали калейдоскопічні зміни історичних і літературних епох. Урівноважено-гармонійну античність змінило розмаїте середньовіччя, яке згодом поступилося гуманістичному Відродженню. А бароко й класицизм (ХVІІ-ХVІІІ ст.) стали не лише його естетичними спадкоємцями, а й водночас своєрідним містком до Просвітництва (XVIII ст.) — "доби розуму". Проте незабаром виник нещадний критик класицизму — творчо розкутий і екзотичний романтизм, що став володарем дум кількох поколінь європейців. На зміну йому прийшов новий володар літературного олімпу — реалізм... А що ж далі? Яким було естетичне "обличчя" всього XIX ст.? Це ....
автори:
Звиняцьковський В.Я.
Свербілова Т.Г.
Чебанова О.Є.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2010

Шановні друзі!

Перед вами підручник, автори якого поставили собі за мету розкрити закономірності й особливості розвитку одного з видів мистецтва — літератури.

Розвиток письменства завжди пов'язаний із розвитком читацтва. XIX століття — Золотий Вік літератури, коли читання стає масовим. Однак процес читання літератури ніколи не переривався, його розвиток продовжується і сьогодні.

У цьому навчальному році, яків минулому, основний зміст наших студій складатимуть історія літератури, літературний процес. У ході літературного процесу відбуваються становлення і розвиток літературних (художніх) напрямів.

Однак літературний напрям — це суто зовнішня, історична спільність літературних явищ, зумовлена подібністю духовних і соціальних чинників естетичної еволюції. Внутрішньо така єдність може і повинна характеризуватися подібністю індивідуальних стилів письменників, що тяжіють до одного напряму. ....
автори:
Наливайко Д.С.
Шахова К.О.
Волощук Є.В.
Нагорна Н.М.
Кисельова Л.О.
Білик Н.Д.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

ПУТІВНИК ДО ПІДРУЧНИКА

Дорогі десятикласники, цього року ви вивчатимете світову літературу XIX ст,, ознайомитеся з творчими шляхами таких видатних письменників, як Стендаль і Бальзак, Діккенс і Вітмен, Достоевський і Толстой, Золя і Уайльд, Некрасов і Верлен, прочитаєте їхні найкращі твори, що увійшли до скарбниці духовної культури людства. Багато з цих творів, зокрема "Червоне і чорне*, "Гобсек", "Пригоди Олівера Твіста", "Злочин і кара", "Анна Каретна*, своєю появою засвідчили утвердження нової художньої системи - реалізму. Література середини XIX ст. характеризується тісним взаємозв’язком між реалістичними й романтичними тенденціями, однак найголовніше те, що її наскрізною ідеєю є любов і співчуття до людини. Саме тому твори красного письменства позаминулого століття формують особистість з високими моральними принципами, здатну самостійно мислити й творчо ....

Інформатика

автори:
Ривкінд Й.Я.
Лисенко Т.І.
Чернікова Л.А.
Шакотько В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Шановні учні!

Вивчаючи курс інформатики в 9-му класі, ви ознайомилися з основними поняттями цієї науки та опанували початкові навички роботи з апаратним і програмним забезпеченням. Ми сподіваємося, що ви зрозуміли, яку велику роль у житті сучасної людини відіграють інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), та плануєте й надалі розвивати свою ін-форматичну компетентність.
Цей підручник орієнтований на подальше вивчення вами в 10-му класі сучасних ІК-технологій, розвинення навичок використання їх у вашій навчальній і дослідницькій діяльності, у повсякденному житті. Він допоможе вам стати освіченою людиною інформаційного суспільства. Ви поглибите свої знання та вдосконалите вміння щодо роботи з текстовими документами, навчитеся створювати комп’ютерні презентації, розробляти комп’ютерні публікації, здійснювати монтаж відеофільмів. Також ви навчитеся користуватися електронними поштовими скриньками, використовувати всесвітню ....

Історія України

автори:
Пометун О. І.
Гупан Н. М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2012

Шановні старшокласники!

Курс історії України в 10-му класі — хронологічно послідовна система відомостей з історії XX ст., що є складовою шкільної історичної освіти. Він охоплює історію 1900-1939 рр., які були багато в чому переломними для всього людства загалом і нашої країни зокрема. Метою курсу, за виз­наченням державної програми, є не лише ознайомлення з подіями і процесами, що відбувалися, не тільки розуміння історії і культури України і в контексті світового історичного процесу, що розвивається в часі та просторі, а й усвідомлення вами власної належності до України та її наро­ду, розвиток громадянськості, відповідальності за збереження традицій і майбутній розквіт Батьківщини. Отже, перед вами продовження історії першої половини XX ст. І за насиченістю подій, і за масштабами ....
автори:
Реєнт О.П.
Малій О.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Юні друзі!

У цьому навчальному році ви вивчатимете історичний матеріал, присвячений подіям початку XX ст. (1900-1921 рр.) Цей період в історії українських земель характеризується переходом від аграрно-ремісничого до індустріального суспільства. Процеси модернізації охопили всі сторони життя української людності: економічну, політичну, соціальну, культурну та релігійну.

Важливою подією в розвитку суспільно-політичних рухів став початок політичного етапу національного відродження - відображення в українській політичній думці проблеми націотворення як елементу модернізації тогочасного суспільства.

Зміст шкільного курсу структурно розкрито в таких темах: "Україна на початку XX ст."; "Україна під час Першої світової війни"; "Українська революція (березень 1917 - початок 1918 рр.)"; "Українська держава (початок 1918 - початок 1921 рр.)"; "Культура і духовне життя України в 1917-1921 рр."; "Наш край у 1900-1921 рр.".
<....
автори:
Турченко Ф.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Хронологічні межі курсу

Перед вами підручник з історії України, з яким ви працюватимете в 10-му класі. Події, описані в ньому, відбувалися в 1900-1921 рр.

На початку цього періоду світ був розподілений між декількома великими державами, а Україна перебувала у складі двох сусідніх імперій -Російської і Австро-Угорської. Стабільність тогочасного світового порядку не викликала сумніву. Лише окремі мислителі й дуже сміливі політичні провидці припускали, що найближчим часом у світовій історії відбудуться події, у результаті яких на політичній карті з’являться десятки незалежних держав, а імперії зникнуть. Але сталося саме так. У ході Першої світової війни припинили існувати Російська й Австро-Угорська імперії. Це круто змінило долю українського народу. У 1917 р. почалася Українська революція, у ході якої українці вибороли ....
автори:
Турченко Ф.Г.
Мороко В.М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011
Особливості модернізаційних процесів в Україні

Разом з іншими країнами Європи в епоху модернізації вступила й Україна. Масштабні війни XIX ст. оминули її. Революція 1848-1849 рр. поширилася лише на Західну Україну. Натомість XIX ст. - це період складної внутрішньої трансформації України, становлення на її теренах промислового виробництва, поширення ринкових відносин, зростання міст, розпаду станового суспільства, формування нових соціальних груп, розвитку освіти, літератури, мистецтва й науки.

У зв’язку з відсутністю власної держави і розподілом її території між Російською і Австрійською імперіями, модернізація в Україні в порівнянні з країнами Західної Європи і Сполученими Штатами Америки набула певних особливостей. Так, промисловий переворот в Україні відбувся із запізненням на півстоліття, а індустріалізація охопила, головним чином, ті галузі промисловості, які ....

Математика

автори:
Афанасьєва О.М.
Бродський Я.С.
Павлов О.Л.
Сліпенко А.К.
видавництво:
Тернопіль Богдан
рік видання:
2010
Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник а предмета "Математика", Його головне призначення - допомогти Вам систематизувати, розширити й поглибити знання і вміння, які необхідні для математичного моделювання і дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізика, хімія, біологія тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу, у розв’язанні різних проблем.

Підручник для 10 класу складається з чотирьох розділів. Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, в свою чергу, розчленовані на пункти. ....

Німецька мова

автори:
Сотникова С.І.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2011

Дорогий друже!

Кожна нова іноземна мова відкриває нові горизонти, нові сторони життя та культури іншого народу. Німецька мова як мова, яка є рідною для найбільшої кількості людей в Європі, дає тобі також можливість зазирнути до скарбниць німецької культури, спробувати зрозуміти традиції та звичаї німецького народу, знайти нових товаришів та спілкуватися з ними. Завдяки знанням з німецької мови ти можеш донести своїм німецьким одноліткам особливості української культури та менталітету, а також через співставлення самому краще зрозуміти свою мову та культуру.

Цей підручник допоможе тобі почуватися впевнено у світі німецької мови та культури, поповнити свої знання німецької мови та успішно використовувати їх у реальному спілкуванні. Як і попередні випуски, він є складовою частиною навчально-методичного комплексу, до якого входять ....
автори:
Сотникова С.І.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2011

Дорогий друже!

Кожна нова іноземна мова відкриває нові горизонти, нові сторони життя та культури іншого народу. Німецька мова як мова, яка є рідною для найбільшої кількості людей в Європі, дає тобі також можливість зазирнути до скарбниць німецької культури, спробувати зрозуміти традиції та звичаї німецького народу, знайти нових товаришів та спілкуватися з ними. Завдяки знанням з німецької мови ти можеш донести своїм німецьким одноліткам особливості української культури та менталітету, а також через співставлення самому краще зрозуміти свою мову та культуру.
Цей підручник допоможе тобі почуватися впевнено у світі німецької мови та культури, поповнити свої знання німецької мови та успішно використовувати їх у реальному спілкуванні. Як і попередні випуски, він є складовою частиною навчально-методичного комплексу, до якого входять також ....
автори:
Басай Н.П.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2001
НІМЕЦЬКА МОВА

Підручник для 10 класу

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Відповідальна за випуск Г. М. Сидоренко Редактор Т.І. Зінкевич Художній редактор Н. Г. Антоненко Технічний редактор М. С. Губар Коректор А. В. Лопата

Право

автори:
Гавриш С.Б.
Сутконий В.Л.
Філіпенко Т.М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010
Ви починаєте знайомство з курсом «Правознавство», який належить до предметів суспільно-гуманітарного напрямку. Правова (юридична) наука посідає особливе місце в циклі предметів, що вивчають суспільство, вирізняючись практичною спрямованістю щодо використання набутих знань у конкретних життєвих ситуаціях.

Пам'ятаючи про матеріальний вимір конкретних життєвих ситуацій, автори підручника прагнуть висвітлити також духовний аспект багатьох проблем, що розв’язує правова наука.

На подібні пошуки надихнула постать українського мандрівного філософа і поета ХУЛІ ст. Григорія Сковороди.

Саме його думками починається майже кожен параграф підручника. Філософ постійно доводить, що ідеальне є вищим прагненням духовності, але не завжди ідеали втілюються в життя,стикаючись із реальністю. Погляди філософа або інших відомих українців допоможуть вам побачити постійну проблему вибору, яка постає ....
автори:
Наровлянський О.Д.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2010

Шановні десятикласники!

У цьому році, вивчаючи курс "Правознавство", ви додасте до практичних навичок знання нових правових норм, понять і принципів, ознайомитеся з основами теорії держави й права, з окремими галузями права. Крім того, ви дізнаєтеся про устрій нашої держави, основи конституційного права України.

Основним джерелом у вивченні курсу для вас буде підручник. У ньому використані позначки, які допоможуть під час вивчення навчального матеріалу.

Найважливіші поняття, терміни, цифри, правові норми будуть позначені в підручнику напівжирним шрифтом.

Курсивом буде виділено пояснювальний текст, а також запитання, на які потрібно дати відповіді.

Витяги з документів, нормативних актів позначені вертикальною лінією блакитного кольору ліворуч від тексту, а біля назви ви побачите прапор держави або міжнародної ....

Українська література

автори:
Семенюк Г. Ф.
Ткачук М.П.
Слоньовська О.В.
Гром’як Р.Т.
Вашків Л.П.
Плетенчук Н.С.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2010

Дорогі десятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов'язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що обумовлюють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української літератури, ....
автори:
Хропко П.П.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
1998

ЮНІ ДРУЗІ!

У дев’ятому класі ви розпочали вивчення історичних шляхів розвитку рідного художнього слова впродовж останнього тисячоліття. Ви вже знаєте, що українська література завжди була пов’язана з життям і соціальними та національними визвольними змаганнями народу, виконувала активну громадянську функцію в цій боротьбі.

На основі давнього письменства сформувалася нова література, представлена іменами багатьох талановитих письменників XIX ст. З творчістю Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ’яненка, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Марка Вовчка, Юрія Федьковича ви вже ознайомилися і знаєте, що вона стала могутнім імпульсом до подальшого розвитку нашого слова.

У десятому класі ви будете вивчати літературне життя останнього тридцятиріччя XIX ст. і перейдете до студіювання новітнього українського письменства, розвиток якого припадає на ....
автори:
Семенюк Г. Ф.
Ткачук М.П.
Слоньовська О.В.
Гром’як Р.Т.
Вашків Л.П.
Плетенчук Н.С.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2010
Дорогі десятикласникиї
У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури і здійсните мандрівку художніми світами творів письменників другої половини XIX — початку XX століть. Вам відкриється художня самобутність українського письменства, естетична неповторність національної картини буття народу, його розвиток у контексті європейського літературного процесу. Цей період ознаменувався великими перемогами реалізму в літературі, пов’язаними з іменами Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Михайла Старицького, Бориса Грінченка, Івана Карпенка-Карого, Марка Кропив-ницького, Івана Франка. Українські митці дотримувалися засад демократизму, гуманізму, психологізму та суспільної зумовленості характеру людини. Вони змалювали яскраві картини буття народу, глибоко висвітлили історичні закономірності і фактори, що спричиняють вчинки і характери героїв. У другій половині XIX століття розквітали драматургія і лірика, розвивалась літературна критика, утверджувався роман як свідчення зрілості української ....

Українська мова

автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Дорогі десятикласники!

Цим підручником починається вивчення української мови на рівні стандарту в старшій профільній школі.

Ви матимете змогу поглибити й систематизувати отримані раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології, стилістики. Навчитеся доцільно використовувати мовні засоби в різних життєвих ситуаціях із дотриманням українського мовленнєвого етикету, знайдете точки дотику мови як з літературою та історією, так і з математикою, біологією, географією тощо. Отримаєте задоволення від самостійного дослідження мовних явищ, виконання творчих проектів, створення власних висловлювань, роботи з додатковими інформаційними джерелами, а також мандрівок рубриками «Культура мовлення», «Моя сторінка», «Мовленнєва ситуація».

Перш ніж розпочати роботу за підручником, зверніть увагу на уза-гальнювальні схеми в додатках - тут представлені основні ....
автори:
Глазова О.П.
Кузнецов Ю.Б.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2010
ШАНОВНІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ! Обравши для себе опанування змісту української мови на академічному рівні, ви зробили важливий крок. Обсяг здобутих вами мовних знань та мовленнєвих умінь має бути цілком достатнім для подальшого навчання у вищих навчальних закладах. Отже, ви свідомо пов’язали своє майбутнє зі здобуттям вищої освіти. У глибинах мови - зосередженість думки, сувора логіка, філософський розум, витончений естетичний смак, поетичне чуття, високі духовні злети. Мовлення людини виявляє рівень її загальної культури, освіченості, внутрішньої інтелігентності. Цього року ви вивчатимете практичну стилістику та культуру мовлення. Опановуючи норми літературної мови, ви навчитеся правильно добирати, вимовляти й записувати слова, змінювати їх та сполучати між собою. Звертаючись до азів стилістики, будете використовувати синонімічні багатства мови, уникати невиправданих запозичень, із кількох можливих мовних варіантів вибираючи ....

Фізика

автори:
Генденштейн Л.Е.
Ненашев І.Ю.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2010
ДО ВЧИТЕЛЯ ТА УЧНЯ
Підручник призначено для вивчення фізики в 10-му класі за рівнем стандарту (2 уроки на тиждень).

Автори прагнули подати фізику як живу науку, що є частиною загальної культури: наведено багато прикладів прояву та застосування фізичних законів у навколишньому житті, відомостей з історії фізичних відкриттів, подано ілюстрований опис фізичних дослідів,

Чітка структуре підручника полегшує розуміння навчального матеріалу. У тексті виділено головне, а в кінці параграфів і розділів зібрано висновки для узагальнення, повторення та конспекту.

Виклад ведеться у формі діалогу, багато розділів починаються із запитань, відповідями на які є зміст цих розділів.

Один параграф підручника розраховано приблизно на один навчальний тиждень.
автори:
Коршак Є.В.
Ляшенко О.І.
Савченко В.Ф.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010
Дорогий друже!
Упродовж трьох років ти вивчав фізику, оволодівав її основними поняттями і законами, досліджував фізичні явища і процеси, застосовував набуті знання для пояснення явищ природи, розв’язував задачі та виконував лабораторні роботи. Усе це дало можливість тобі сформувати науковий світогляд, виробити відповідний стиль мислення, що допоможе тобі у навчанні і здійсненні пізнавальної діяльності.

Фізика - це основа природничих наук. Її поняття і методи досліджень використовуються в осягненні сутності природничо-наукової картини світу. Тому фізика вважається світоглядною наукою, яка формує мислення людини, озброює її загальнонауковими методами пізнання, що потрібні кожній людині незалежно від її фаху чи особливостей професійної діяльності.

Сьогодні ти починаєш новий етап навчання, пов’язаний з підготовкою до свідомого вибору власного життєвого ....
автори:
Сиротюк В.Д.
Баштовий В.І.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2010

Юні друзі!

Ви щойно відкрили підручник, з яким працюватимете протягом навчального року. Сподіваємося, він буде добрим помічником у вашій подорожі до країни знань та допоможе вам докладніше ознайомитися з явищами навколишнього світу.

У 10 класі ви будете вивчати основи кінематики і динаміки, молекулярно-кінетичну теорію і термодинаміку, а також ознайомитеся з основними законами і теоріями механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти і пояснити відповідні процеси і явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить у собі багато ілюстрацій, у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або ....
автори:
Засєкіна Т.М.
Головко М.В.
видавництво:
Педагогічна думка
рік видання:
2010
СЛОБО ДО УЧНІВ
У старшій школі ви продовжуватимете вивчення фізики, розпочате ще у 7-му класі. Фізика е загальноосвітнім навчальним предметом і тому не випадково вона вивчається у загальноосвітніх школах усіх країн світу. Разом з іншими науками вивчення фізики має на меті готувати до вибору професії у вашому дорослому житті. Сучасна людина живе у світі техніки і високих технологій. Вам уже відомо, що фізика є теоретичною основою техніки. Тільки знаючи фізику, можна проектувати та будувати машини, будинки, заводи, електростанції, засоби теле- і радіозв’язку тощо. Сучасна фізика є основою комп’ютерних технологій. З огляду на це фізика необхідна майбутньому інженеру. Знову-таки і тому, що ми живемо у світі техніки, наше житло, побут заповнені фізико-технічними установками. Вони освітлюють і ....

Хімія

автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2010

ДОРОГІ ДЕСЯТИКЛАСНИКИ!

Цього навчального року ви розпочинаєте новий етап в опануванні хімічних знань. Відтепер кожному з вас надається можливість сформувати їх на одному з трьох рівнів диференціації навчання в старшій школі — стандарту, академічному чи профільному. Підручник відповідає державним вимогам навчання хімії на перших двох рівнях. У параграфах міститься матеріал, який є спільним для обох рівнів навчання, а матеріал, що, згідно з навчальними програмами, призначений лише для вивчення на академічному рівні, поданий в окремій рубриці «Для тих, хто вивчає хімію на академічному рівні».  Використання підручника стає зручним і доступним відразу на двох різних рівнях навчання хімії, створює умови для самостійного оволодіння хімічними знаннями тим із вас, хто бажає їх розширити, якщо клас вивчає хімію на ....
автори:
Буринська Н.М.
Депутат В.М.
Сударева Г.Ф.
Чайченко Н.Н.
видавництво:
Педагогічна думка
рік видання:
2010
Юні друзі! Ви успішно завершили навчання в основній школі і, мабуть, уже визначились, за яким напрямом продовжувати навчання у старшій школі, визначили й своє ставлення до хімії як навчального предмета. Якщо ви маєте бажання обрати майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, відтак обираєте певний хімічний профіль- біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо, то цей підручник саме для вас. У ньому розкриваються відомості про хімічні елементи та їхні сполуки на профільному рівні. При цьому здійснюється опора на загальнотеоретичні знання, яких ви набули під час вивчення хімії в основній школі. Однак цих знань недостатньо, щоб глибше пізнати особливості хімічних елементів та їхніх сполук, зрозуміти й пояснити залежність між складом, будовою, властивостями, застосуванням і способами добування найважливіших речовин. Тому курс хімії 10 класу ....