Каталог підручників і відповідей (ГДЗ) за 11 клас

Каталог підручників і відповідей (ГДЗ) за 11 клас

Алгебра

автори:
Мерзляк А.Г.
Номіровський В.Б.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2011

ЛЮБІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

У цьому навчальному році ви закінчуєте школу, і ми сподіваємося, що отримані знання стануть для вас надійним підґрунтям в опануванні майбутньою професією. Маємо надію, що в цьому вам допоможе підручник, який ви тримаєте в руках. Ознайомтеся, будь ласка, з його структурою.

Текст підручника розділено на шість параграфів, кожний з яких складається з пунктів. У пунктах викладено теоретичний матеріал. Особливу увагу звертайте на текст, виділений жирним шрифтом. Також не залишайте поза увагою слова, надруковані курсивом.

Зазвичай виклад теоретичного матеріалу завершується прикладами розв’язування задач. Ці записи можна розглядати як один з можливих зразків оформлення розв’язання.

До кожного пункту підібрано задачі для самостійного розв’язування, приступати до ....
автори:
Шкіль М.І.
Слєпкань З.І.
Дубинчук О.С.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2001
Під час вивчення теорії границь доводиться користуватися модулем дійсного числа. З цим поняттям ви вже зустрічалися в шкільному курсі алгебри. Тут це питання розглядаємо більш ґрунтовно.

Означення. Модулем дійсного числа а називається число а, якщо а ^ 0, і протилежне йому число —а, якщо а < 0.

Модуль числа а позначається символом |а| і читається «модуль числа о». Отже, за означенням:
а)
Таким чином, щоб знайти |а|, слід спочатку встановити знак числа ау після чого за формулою (1) визначити ]а|.
-3,14| = тг — 3,14; |3,14 — ж\ = —(3,14 — іг) = 7Г — 3,14.
З геометричної точки зору, модуль числа а означає від-
стань точки числової осі з абсцисою а до точки відліку 0.
Справді, якщо ....
автори:
Роганін О.М.
видавництво:
Співак ФОП Харків
рік видання:
2009
СТРУКТУРА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

На виконання кожної самостійної роботи відводиться 15 -20 хвилин. При виконанні завдань початкового і середнього рівнів (завдання 1-3) учень має вибрати одну правильну відповіді» із п’яти запропонованих і позначити її в бланку відповідей, наведеному після кожної самостійної роботи. За правильне виконання кожного із завдань 1-3 учень може одержати 2 бали. Розв’язувати ці завдання слід па чернетці, наведеній після кожного завдання. Відповіді до завдань 1 -3 учитель перевіряє, за бланком відповідей. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень обрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним помилково, якщо учень: позначив неправильний варіант відповіді; позначив два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них с правильний; не позначив жодного варіанта відповіді ....
автори:
Нелін Є.П.
Долгова О.Є.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2011
Дорогі друзі!

Пропонований підручник для 11 класу є продовженням підручника "Алгебра і початки аналізу" для 10 класу. В 11 класі розглядається принципово нова частина курсу - початки аналізу. Математичний аналіз (або просто аналіз) - галузь математики, яка була сформована у XVIII ст. і відіграла значну роль у розвитку природознавства: з’явився потужний, досить універсальний метод дослідження функцій для розв’язування багатьох прикладних задач. В 11 класі буде розглянуто показникову та логарифмічну функції, елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і статистики, які широко застосовують у найрізноманітніших галузях звань.

Структура підручника для 11 класу аналогічна до структури підручника для 10 класу. Нагадаємо, як користуватися підручником.

Система навчального матеріалу з кожної теми представлена на двох рівнях. Основний матеріал для академічного і профільного рівнів ....

Англійська мова

автори:
Калініна Л.В.
Самойлюкевич І.В.
видавництво:
Київ Наш час
рік видання:
2011

Dear English language learner!

Welcome back to school! This year you are going to study an academic course of English.

We want you to enrich your knowledge in the subjects across the Curriculum as well as to speak and to write their content. We hope you will enjoy practising your English through learning more from history, geography, social studies, literature, computing, music, etc.

You can start with the revision of what you have learnt previously, using the introductory lessons "Getting Started". In each of the six forthcoming units, you will find contemporary academic and conversational English materials which will enable you to develop your communicative competence in listening, reading, speaking and writing. The conversation ....

Астрономія

автори:
Пришляк М.П.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2011

Юні друзі!

Ви починаєте вивчення однієї з найбільш давніх і цікавих наук — астрономії, яка досліджує природу, походження та еволюцію як окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. У підручнику ви здійсните своєрідні космічні мандри крізь простір і час.

Так, у розділах:

«Що вивчає астрономія?» ви розглянете історію зародження науки астрономії та еволюцію уявлень людини про Всесвіт; «Основи практичної астрономії» і «Вимірювання часу та календар» ви навчитесь розпізнавати сузір’я на нічному небі й за допомогою небесних світил орієнтуватись на місцевості та вимірювати час;

«Закони руху планет» і «Основи космонавтики» ви вивчите основні закони «небесної механіки», адже всі ....

Біологія

автори:
Балан П.Г.
Вервес Ю.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

Дорогі одинадцятикласники!

Минулого року ви ознайомилися з молекулярним, клітинним і організмовим рівнями організації живої матерії, дізналися про хімічний склад і будову клітин, основні процеси пластичного та енергетичного обмінів, особливості будови багатоклітинних організмів, механізми регуляції їхніх життєвих процесів тощо. Ви навчилися проводити деякі біохімічні досліди та мікроскопічні дослідження, розв'язувати задачі з молекулярної біології.

В 11-му класі ви завершуєте вивчення курсу біології. Ви узагальните свої знання про основні способи розмноження живих істот, дізнаєтеся про спадковість і мінливість організмів, основні закони генетики. Опануєте надорганізмові рівні організації живої матерії (популяційно-видовий, еко-системний та біосферний).

Ми впевнені, що ви усвідомите, чому так важливо зберігати видове різноманіття живих істот нашої планети, вивчати та не порушувати закони живої природи. Завдяки розвитку екологічного ....
автори:
Межжерін С.В.
Межжеріна Я.О.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2011

Дорогі друзі!

Цього року ви ознайомитесь із розділом біології, до вивчення якого готувалися всі попередні роки. Адже тільки опанувавши курси ботаніки, зоології, анатомії, фізіології та біохімії, можна приступити до вивчення наук XXI століття — генетики й екології.

Опрацювавши курс загальної біології, ви дізнаєтеся про небезпеку, що її приховують ГМО-продукти, довідаєтеся, чому в карооких батьків іноді народжуються блакитноокі діти, вивчите історію і розвиток життя на всій нашій планеті, сформуєте власну думку про походження людини, виробите принципово новий — екологічний погляд на світ.

Загальна біологія — наука, що дає знання, без яких не можна вважати себе сучасною людиною, розбиратися у складних проблемах людства XXI століття.

Позаду залишилося XX століття, яке дістало назву інформаційного. На ....

Всесвітня історія

автори:
Щупак І.Я.
видавництво:
Запоріжжя Прем’єр
рік видання:
2011

Слово до читача.

Шановний випускнику! Підручник із всесвітньої історії, який Ви зараз читаєте, хронологічно охоплює період з 1939 по 2011 рр., що є продовженням "новітньої", або "модерної історії". Її вивчення дає не тільки задоволення пізнання, а й може надати ключі до розуміння важливих сучасних суспільно-політичних, культурних, моральних явищ. Цьому має сприяти наш підручник.

СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКА включає 9 тем, які поділяються на параграфи. В окремих параграфах доданий матеріал для узагальнення.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДУ ТЕКСТУ ПІДРУЧНИКА полягають у певному порядку структуруванпя тексту, що сприяє розумінню навчального матеріалу. Обов'язкові для запам’ятання терміни і поняття, дати виділені червоним кольором і подаються там, де вони згадуються в підручнику.

РУБРИКИ ПІДРУЧНИКА. Рубрика "Згадайте..." нагадує про важливі події та явища попереднього ....
автори:
Ладиченко Т.В.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2011

Шановні одинадцятикласники!

Підручник, за яким ви будете навчатися цього року, є навчальною книжкою нового типу. Він написаний відповідно до вимог оновленої програми з курсу всесвітньої історії другої половини XX — початку XXI ст. для 11 класу. Матеріал підручника побудований за новою схемою: авторський текст, документи, свідчення очевидців і учасників подій, уривки з праць відомих істориків, мани, схеми, питання та завдання для самоперевірки, обговорення та дискусій.

Метою підручника є:

•    пояснити причини, хід і наслідки найважливіших подій цього відповідального та складного періоду в історії людства;

•    створити уявлення про культурні та науково-технічні здобутки людства, а також глобальні проблеми та можливі шляхи їх вирішення;

•   &....

Географія

автори:
Паламарчук Л.Б.
Гільберг Т.Г.
Довгань А.І.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

Дорогі старшокласники!

Перед вами новий підручник з географії, адресований учням профільних класів. На сторінках цієї навчальної книжки ви продовжите знайомитися із сучасною географією, яка нині є інтегрованою наукою, з її науковими методами дослідження.

Пропонований підручник складається із вступної частини і восьми розділів, у яких розглядаються такі питання географічної науки: загальні закономірності природи, види географічних карт, світові цивілізації і світові культури, соціально-економічна географія України, географія своєї області, глобальні проблеми людства, стратегія сталого розвитку, глобальні прогнози, проекти, гіпотези. Економіко-соціально-географічні відомості розглядаються в тісному зв’язку з висвітленням питань історії, політики, стану економіки, природоохоронної діяльності, соціокультурного надбання регіонів. У підручнику широко використовуються напрацювання з демографії, етнографії, статистики, екології тощо. Його навчальний матеріал доповнюватиме ваші знання з економіки, права, ....

Геометрія

автори:
Апостолова Г.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧНІВ


В останньому для вас шкільному навчальному році курс стереометрії пропонує застосування здобутих раніше знань до вивчення властивостей векторів у просторі та певних просторових тіл. Жодну конструкцію, що оточує нас у повсякденному житті, не можна побудувати без володіння такими знаннями. Це не тільки мости та будинки, а ще й розрахунки різноманітних машин, літаків, ракет тощо. Для створення новітніх біотехнологій також потрібні знання із стереометрії - нещодавно з’ясувалося, що велика кількість вірусів має форму октаедра.

Перш ніж розпочати роботу за підручником, повторіть вже вивчене (без цього вам буде важко рухатися далі). У цьому вам допоможуть: питання "Готуємося до заліку", опорні схеми, розміщені наприкінці підручника, та форзаци. Відповідний дидактичний матеріал міститься в перших ....
автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
Владімірова Н.Г.
Владіміров В.М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011
ПЕРЕДМОВА

У ваших руках - підручник геометрії для 11-го класу. Для нього характерні дві особливості. По-перше, це підручник, за яким ви будете завершувати вивчення геометрії в середній школі. Він містить другу частину стереометрії та матеріали для повторення усієї геометрії. Завершуючи вивчення геометрії, бажано уявити її всю і розуміти, яке місце займає в ній матеріал 11-го класую.
Друга особливість підручника в тому, що він дворівневий, відповідає академічному і профільному рівням. Підручник містить весь теоретичний матеріал, передбачений програмою академічного рівня, і достатню кількість відповідних вправ. Крім того, він містить матеріал і систему вправ, достатніх для опрацювання геометрії на профільному рівні. Теоретичний матеріал цих рівнів у підручнику розмежовується значком. У класах академічного рівня параграфи про геометричні перетворення і многогранні кути ....
автори:
Роганін О.М.
видавництво:
Співак ФОП Харків
рік видання:
2009
СТРУКТУРА ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

На виконання кожної тематичної контрольної роботи відводиться 45 хвилин. При виконанні завдань початкового і середнього рівнів (завдання 1 6) учень мас вибрати одну правильну відповідь із п'яти запропонованих і позначити її в бланку відповідей, наведеному після кожної тематичної контрольної роботи. За правильне виконання кожного із завдань 1 6 учень може одержати 1 бал. Розв'язувати ці завдання слід на чернетці, наведеній після кожного завдання. Відповіді до завдань 1 6 учитель перевіряє за бланком відповідей. Завдання вважається викопаним правильно, якщо учень обрав і позначив у бланку правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним помилково, якщо учень: позначив неправильний варіант відповіді; позначив два або більше варіанті» відповіді, навіть якщо серед них є правильний; не позначив жодного варіанта відповіді взагалі.

Достатньому рівню відповідають ....

Зарубіжна література

автори:
Ісаєва О.О.
Клименко Ж.В.
Мельник А.О.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2011
Автор

пише лише половину книжки: іншу половину пише читач.

Джозеф Конрал

Вітаємо вас, високошановні каші читачі — майбутні менеджери чи лікарі, програмісти чи екологи, юристи чи інженери, спортсмени, банкіри, політики, економісти чи аграрГП.. Незалежно від того, який шлях ви оберете у майбутньому, нам усім потрібно вміти розуміти себе і світ навколо себе, навчитися бачити, слухати і чути, зіставляти і узагальнювати, висловлювати свої враження, знаходити рішення і, врешті-решт, відчувати і насолоджуватися, і в цьому нам допомагає рідна і світова ЛІТЕРАТУРА...

Напевно, ви вже замислювалися над тим, ЩО іноді спонукає нас відірватися від комп’ютерів або іншого улюбленого заняття, відкрити цікаву книжку І, попри всі наші буденні проблеми, поринути у читання? Чому ми, ....
автори:
Ковбасенко Ю.І.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2011

Шановні одинадцятикласники!

"Усе минає"... Цей знаменитий вислів на персні мудрого царя Соломона стосується і вас, шановні випускники. Проходить дитинство, минає останній шкільний рік, завершується вивчення світової літератури...

Згадайте: протягом усіх років навчання вам завжди й постійно допомагали мудрі поради чи глибокі сумніви, елегійні скарги чи іскрометні дотепи багатьох людей, яких ви особисто ніколи не знали. Ці люди — письменники, справжні Майстри (у булгаковському сенсі цього слова), які вмістили у свої твори часточку власної душі й серця, за крилатим висловом Горація, "частку кращу свою". У своїх шедеврах (адже в школі ви вивчали шедеври, перевірені століттями, а то й тисячоліттямиї) ці генії світової літератури передали вам не лише свій влитий (хоча й, безумовно, цінний) досвід, а й досвід ....
автори:
Ковбасенко Ю.І.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2011

Вступне слово

Люди — особливі істоти... З одного боку, вони прагнуть усе спростити, звести до певних законів і правил, а з іншого — усе надзвичайно ускладнюють. Навіть питання астрономічного початку XX ст. спричинило бурхливу наукову дискусію, що супроводжувалася складними математичними розрахунками, але так і не знайшла однозначної відповіді. Тож не дивно, що століття, яке вже стало для нас минулим, розпочалося не 1 січня 1900 р., а раніше чи, можливо, пізніше. Хтось, за аналогією зі "стартом" XIX ст. (початок якого часто асоціюють із Великою французькою революцією), уважає, що воно розпочалося па барикадах Паризької комуни, а мистецьки заявило про себе в 1874 р. на виставці імпресіоністів у Парижі. А хтось переконаний, що XIX ст. закінчилося в 1914 р. пострілом у Сараєво, що провістив початок ....

Історія України

автори:
Пометун О. І.
Гупан Н. М.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2008

Шановні учні!

Перед вами підручник з історії України, який охоплює період від початку Другої світової війни до сьогодення.

Підручник адресовано вам — учням випускного класу, які вже сьогодні беруть участь у суспільному житті, мають документ, що засвідчує громадянство — паспорт громадянина України, І визначають свій життєвий шлях. Зміст підручника орієнтовано на ваш соціальний досвід, здатність історично мислити, виявляти громадянську позицію. Цей підручник дасть вам можливість опанувати навчальний зміст за умови самостійного опрацювання всіх його складових: тексту, документів, фотографій, історичних карт і завдань до них; формувати власні погляди на події минулого: ознайомитися з матеріалами соціальної історії та повсякденності; дискутувати, аргументувати свою думку, відрізняти факти від домислів; перевіряти й оцінювати власні знання.

Звертаємо вашу увагу на ....
автори:
Кульчицький С.В.
Лебедєва Ю.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

Шановні учні!

Підручник, який ви розгорнули, присвячений історичному періоду від 1939 року до сьогодення. Визначальними подіями і тенденціями розвитку цього періоду були: Друга світова війна, возз'єднання українських земель, вихід радянської України на міжнародну арену, лібералізація суспільно-економічного устрою, відновлення зруйнованого господарства, спроби здійснення радикальних реформ у часи «перебудови», розпад СРСР, проголошення незалежної України.

22 червня 1941 р. Радянський Союз став жертвою нападу нацистської Німеччини та її союзників. Війна вогненним смерчем прокотилася Україною. Наша держава перебуває серед країн, які найбільше постраждали від воєнних дій. Вчені й дотепер не можуть точно порахувати кількість тих, хто загинув на полі бою та на окупованій ворогом території. Українці разом з іншими народами зробили значний внесок у розгром ворога й підстояли майбутнє європейської цивілізації.<....
автори:
Турченко Ф.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСУ

Перед вами підручник з історії України, з яким ви будете працювати вії класі. Хронологічно він охоплює події від початку Другої світової війни у вересні 1939 р. до початку 2011 р. З точки зору політичного статусу України ці роки можна поділити на два великі періоди: перший, коди Україна була частиною Радянського Союзу, і другий - з 1991 р., коли після розпаду СРСР вона стала незалежною державою.

Історія України цього періоду тісно пов'язана з історією СРСР і держав, що виникли на пострадянському просторі, з європейською і світовою історією в цілому.

Узагальнюючим наслідком післявоєнної історії стала кардинальна зміна політичної карти світу. Якщо напередодні Другої світової війни більшість народів світу проживала в колоніальних і напівзалежних країнах, то ....

Математика

автори:
Афанасьєва О.М.
Бродський Я.С.
Павлов О.Л.
Сліпенко А.К.
видавництво:
Тернопіль Богдан
рік видання:
2011

Дорогий юний друже!

Перед Вами підручник з предмета «Математика». Його головне призначення — допомогти Вам систематизувати, розширити і поглибити знання і уміння, які необхідні для математичного моделювання та дослідження процесів і явищ за допомогою функцій, рівнянь, похідної, інтеграла, імовірності та інших математичних об’єктів, опанувати суміжними предметами (фізикою, хімією, біологією тощо). І тим самим упевнитись у могутності математичних методів для пізнання навколишнього світу і розв’язання різних проблем.

Підручник для 11-го класу складається із семи розділів, Кожному розділу передує матеріал, що вивчався раніше і необхідний для вивчення цього розділу. Його подано у вигляді таблиць. Для забезпечення готовності до вивчення матеріалу розділу наводиться діагностичний тест.

Розділи підручника поділено на параграфи, які, ....

Німецька мова

автори:
Басай Н.П.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2008

Uebe Freunde!

Eure fangen Sommerferien sind vorbei und ihr Habt wieder Schuh, Seid ihr bereit, eure Deutschkenntnisse weiter zu entwickeln? Dann werden wir unsere Gespräche zu den Themen aus Alttag, Familie, Freizeit, Schule, Umwett, Kunst und Wissenschaft fortsetzen.

Das vorliegende Lehrbuch wird uns dabei helfen. Cs bietet Texte und Dialoge zu den aktuellsten Problemen, die euren Interessen entsprechen.

Ihr werdet eure Fertigkeiten im Hören, Lesen und Sprechen weiter entwickeln-Die meisten Schreibübungen findet ihr im Arbettsheft.

Beim Eriemen des neuen grammatischen Stoffes vergesst nkht die alten Pegeln zu wiederholen! Das hilft euch alle Übungen und Aufgaben fehlerfrei machen und Texte zu allen Themen besser verstehen.
<....

Українська література

автори:
Борзенко О.І.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2011

ВІД УПОРЯДНИКА

Хрестоматія пропонує читачеві твори української літератури, рекомендовані до вивчення чинною шкільною програмою, що затверджена Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Книга поєднує різні за природою, походженням, функціональним призначенням та художньою вартістю тексти. Вона представляє українське письменство XX — початку XXI століття.

Цей порівняно невеликий відрізок літературної історії з огляду на динаміку напрямів і стилів є надзвичайно насиченим і складним. Саме тому для кращого сприйняття й засвоєння творів хрестоматія пропонує оглядові статті із загальною характеристикою окремих літературних етапів.

Умовно можна говорити про такі періоди: перша й друга половини XX століття та початок XXI століття.

Українська література першої половини XX століття представлена творами радянських авторів і митців еміграції ....
автори:
Семенюк Г. Ф.
Слоньовська О.В.
Ковальчук О.Г.
Ткачук М.П.
Сулима М.М.
Ткачук О.М.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2011

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

В 11 класі ви ознайомитеся з літературним процесом в Україні, який відбувався у складних умовах соціально-політичних подій, утвердження плюралізму естетичних поглядів, напрямів та заборон на вільний самовияв творчості митців слова. Перед вами постане яскрава картина національного відродження 20—30-х років XX століття, утвердження модернізму та його стильових течій: неоромантизму, символізму, імпресіонізму, експресіонізму, футуризму, авангардизму, ....

Українська мова

автори:
Єрмоленко С. Я.
Сичова В.Т.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2011

Шановні одинадцятикласники!

Ви, певно, часто замислюєтеся над своїм майбутнім, адже маєте вибрати професію. Природно, що дослухаєтеся до порад. Якісь із них ви сприймаєте, на якісь не реагуєте, деякі вас дратують, навіть обурюють, Чому так трапляється? Може, це залежить від форми висловленої поради або від того, хто радить? Адже ви сприймаєте мову невіддільно від мовця.

Людина захоплюється, уболіває, висловлює побажання, сумнівається, обурюється, гнівається, сміється, співчуває, аналізує, переконує, допитується — і про все це свідчить мовлене слово. У мові часто переважає раціональний чи емоційний зміст, вона може зачарувати довершеним стилем або, навпаки, засмутити численними логічними, граматичними, стилістичними помилками в устах випускника загальноосвітньої школи.

На уроках української мови та літератури ви ознайомилися з крилатими висловами про значення ....
автори:
Заболотний О.В.
Заболотний В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

Шановні одинадцятикласники!

Цим підручником завершується профільне вивчення української мови на рівні стандарту в старшій школі.

Минулого навчального року ви поглибили й систематизували набуті раніше знання з орфоепії, фонетики, лексикології, фразеології, будови слова, морфології. В 11-му класі ви вдосконалите свої знання з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; пізнаєте мистецтво риторики; навчитеся правильно висловлювати думки, розвивати здібності до мовленнєвої взаємодії та взаєморозуміння.

Працюючи з підручником, ви наблизитеся до опанування мови своєї майбутньої професії, оскільки вміщені в ньому матеріали співзвучні з профілем вашого навчання. У багатьох випадках ви зможете обрати завдання чи текст певного напряму - математичного, природничого, спортивного та ін.

Матеріали параграфів представлені так, що нові теоретичні відомості подаються паралельно з повторенням уже ....
автори:
Караман С.О.
Караман О.В.
Плющ М.Я.
Тихоша В.І.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2011
Нині, коли українська мова розширює сферу свого функціонування, посилюється увага до культури усного та писемного мовлення. Розмовляти добірною українською мовою стає престижно, приходить розуміння того, що досконале знання мови - важлива складова професіограми працівників різних спеціальностей.

За підручником для 11 класу ви узагальнюватимете й систематизуватимете вивчене з морфології, синтаксису і пунктуації, засвоюватимете елементи стилістики і практичної риторики, а також повторюватимете матеріал з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології.

Оскільки в підручнику поєднано академічний і профільний рівні, автори дещо змінили структуру навчальної книги, збільшивши частку практичних завдань для дослідження мовного матеріалу. На початку розділів і тем, призначених для вивчення за програмою одного з рівнів, подано умовне позначення. У спільних розділах є вказівки на рівень у завданнях до вправ.
<....

Фізика

автори:
Гончаренко С.У.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2002

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Досі ми розглядали електричні й магнітні поля, які не змінюються з часом, так звані статичні поля. З’ясували, що електричне поле виникає навколо електричних зарядів, а магнітне — навколо постійних магнітів і постійних електричних струмів у нерухомих провідниках. Однак цікавішими виявилися явища в електричних і магнітних полях, що змінюються з часом. Такі явища дістали назву явищ електромагнітної індукції. Про них і йтиметься в цьому розділі фізики.

Досліджувати явища електромагнітної індукції розпочали відразу ж після відкриття у 1820 р. Хансом Ерстедом явища виникнення навколо провідника зі струмом магнітного поля. Якщо електричний струм створює магнітне поле, то чи існує обернене явище: виникнення електричного струму в провіднику, вміщеному в магнітне поле? Численні спроби виявити це не дали ....
автори:
Коршак Є.В.
Ляшенко О.І.
Савченко В.Ф.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

Дорогий друже!

Цією книжкою завершується шкільний курс фізики, який ти вивчав упродовж чотирьох років. За цей час ти оволодів основними поняттями і законами фізики, навчився досліджувати фізичні явища і процеси, застосовувати набуті знання для пояснення явищ природи, розв'язувати задачі. Сподіваємось, що набуті знання і досвід знадобляться тобі в подальшій діяльності. Адже ти живеш у сучасному високотехнологічному суспільстві, де науковий світогляд і відповідний стиль мислення є основою комфортного, безконфліктного співіснування людини і природи, чинником соціально-економічного прогресу. Світ техніки і високих технологій, у якому живе сучасна людина, вимагає від кожного з нас якщо не глибокого знання тих процесів, що відбуваються довкола, то хоча б розуміння їхньої природи і передбачення наслідків, до яких можуть призвести нехтування законами природи, невігластво і неосвіченість. ....
автори:
Засєкіна Т.М.
Засєкін Д.О.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2011

Дорогі старшокласники!

У цьому році ви завершуєте вивчення систематичного курсу фізики. Цей підручник адресований учням 11-х класів, які вивчають фізику на академічному або профільному рівні. Матеріал, що вивчається на профільному рівні, виділено у тексті позначкою.

Ви ознайомитесь з такими розділами фізики, як "Електродинаміка", "Оптика", "Квантова фізика ", "Фізика атомного ядра та елементарних частинок". Автори прагнули представити фізику як живу науку, що є частиною загальної людської культури, з одного боку і як фундаментальну науку про природу, одну з найважливіших природничих наук, з іншого. Тож у підручнику наводиться багато прикладів вияву і застосування фізичних законів у житті, сучасній науці і техніці, відомостей з історії фізики, подається опис фізичних дослідів.

Чітка структура підручника полегшить сприйняття, усвідомлення та розуміння ....
автори:
Бар’яхтар В. Г.
Божинова Ф. Я.
Кірюхін М.М.
Кірюхіна О.О.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2011
Дорогі друзі!

У цьому навчальному році ви завершуєте вивчення курсу фізики загальноосвітньої школи. Сподіваємось, що подорож світом фізики виявилася цікавою і навіть надихнула декого з вас пов’язати своє подальше життя саме з цією наукою. У всякому разі фізичні знання, отримані в школі, напевно стануть у пригоді, чим би ви не займалися в майбутньому.

Цього року на вас чекають розділи фізики, з якими ви вже познайомилися в попередніх класах, отже, багато з фізичних явищ і понять не стануть для вас новими. Це такі розділи, як "Електричне поле", "Електричний струм", "Електромагнетизм. Електромагнітне поле", "Оптика", "Атомна і ядерна фізика". Зрозуміло, що вивчати ці розділи ви будете на більш високому рівні, розширите та поглибите набуті знання.

....
автори:
Сиротюк В.Д.
Баштовий В.І.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2011

Юні друзі!

Ви відкрили підручник, з яким працюватимете у навчальному роді, що е завершальним у школі. Сподіваємося, він буде добрим помічником у вашій подорожі до країни знань та допоможе вам докладніше ознайомитися з явищами навколишнього світу і вибрати майбутню професію.

В 11 класі ви будете вивчати електродинаміку, коливання і хвилі, хвильову та квантову оптику, атомну і ядерну фізику. Теоретичний матеріал у пропонованому підручнику допоможе вам зрозуміти та пояснити відповідні процеси і явища, закони і теорії. Звертайте увагу на текст, виділений жирним шрифтом та кольором. Це фізичні терміни, визначення, важливі правила і закони, їх треба пам’ятати і вміти застосовувати.

Підручник містить багато ілюстрацій; у ньому розглядаються досліди, які ви можете виконати самостійно або за ....

Хімія

автори:
Буринська Н.М.
Величко Л.П.
видавництво:
ВТФ Перун
рік видання:
2005
ЮНІ ДРУЗІ!

У 11-му класі ви завершуєте вивчення органічних речовин і починаєте вивчати матеріал, який дасть вам змогу усвідомити суперечливу й неоднозначну роль хімії в житті суспільства. Важливо, щоб ви зрозуміли: кожна людина, незалежно від її професії,— пече вона хліб чи варить сталь, удобрює город мінеральними добривами чи виробляє аміак для добування цих добрив, заводить двигун автомобіля чи добуває з нафти бензин, що заливається в бак автомобіля,— так чи інакше безпосередньо використовує у своєму житті продукти хімії та хімічні перетворення. Отже, кожна людина повинна зрозуміти значення, яке має хімія в її житті і в житті суспільства, і правильно користуватися хімічними знаннями.

Ви ознайомитесь і з роллю хімії в розв'язанні таких глобальних проблем людства, як ....
автори:
Лашевська Г.А.
Лашевська А.А.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

Вітаємо вас, учні!

Цього навчального року ви:

•    поглибите знання з органічної хімії, набуті в основній школі;

•    встановите причинно-наслідкові зв’язки між фізичними і хімічними властивостями найважливіших органічних сполук та їхнім використанням;

•    конкретизуєте уявлення щодо багатоманітності органічних сполук;

•    дізнаєтеся більше про теорію як вищу форму наукових знань і про рівні структурної організації речовини;

•    удосконалите вміння безпечно поводитися з найпростішим лабораторним обладнанням і реактивами під час виконання хімічних дослідів;

•    застосуєте методи пізнання, відомі вам з основної школи, під час демонстрування хімічних дослідів учителем ....
автори:
Попель П.П.
Крикля Л.С.
видавництво:
ВЦ Академія
рік видання:
2011

Шановні одинадцятикласники!

У цьому році ви завершуєте вивчення шкільного курсу хімії й отримаєте цілісне уявлення про цікаву, захоплюючу і потрібну людям хімічну науку.

Вам відомо, що всі хімічні сполуки поділяють на неорганічні та органічні. З неорганічними сполуками, їхнім складом, будовою, властивостями ви ознайомилися на уроках хімії у 8—10 класах. Такі сполуки утворені різними хімічними елементами. На них багатий навколишній світ. Це вода, вуглекислий газ, мінерали, металічні руди, речовини, з яких складаються гірські породи і корисні копалини. Неорганічні сполуки перебувають у розчиненому стані в річках, озерах, морях і океанах; вони існують і в живих організмах.

Органічних сполук значно більше, ніж неорганічних, хоча їх родоначальником є лише один елемент — Карбон. Чому існує такий парадокс — ....
автори:
Ярошенко О.Г.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2011

ДОРОГІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

Цей підручник є заключним у серії підручників, за якими ви впродовж п’яти років оволодіваєте предметними знаннями з хімії. Нині без хімічних знань немислимі здоров’я й побут людини, технічний прогрес і розгадка таємниць минулих століть.

Коло ваших пізнавальних інтересів визначилося рік тому на користь іншого, нехімічнош, профілю навчання. А тому ви опановуєте хімію як загальноосвітній предмет.

Вивчаючи хімію, ви станете освіченою, компетентною особистістю, матимете знання, виявлятимете вміння, завдяки яким зможете безпечно поводитися з речовинами, розумітися на хімічних явищах, використовувати в повсякденному житті набуті хімічні компетенції.

Можливо, що за рік навчання в старшій школі дехто з вас змінив професійні вподобання й відтепер хімічні знання вам потрібні в більшому ....
автори:
Величко Л.П.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2011

До учнів

У 9 класі ви вже ознайомилися з деякими найважливішими органічними сполуками й реакціями, знаєте, як багато цих речовин існує в природі й ще більше - синтезовано в лабораторіях. Ці знання знадобляться вам для того, щоб глибше пізнати будову, властивості, застосування, значення для організму людини різноманітних сполук Карбону з Гідрогеном, Оксигеном, Нітрогеном, які називають елементами-органогенами.

Особливістю органічної хімії є її струнка побудова - від найпростіших речовин, як метан, до найскладніших, як білки, тому зміст кожного наступного параграфа підручника ґрунтується на змісті попередніх. Якщо ви зрозумієте логіку цієї науки, вам буде легко і просто опанувати найскладніший матеріал. А підручник сприятиме цьому, нагадуючи, де треба, вже вивчене вами, ставлячи запитання, спонукаючи до міркування з приводу різних важливих і ....