Каталог підручників з предмета - Алгебра

Каталог підручників з предмета - Алгебра

Алгебра. Підручники за 11 клас

автори:
Нелін Є.П.
Долгова О.Є.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2011
автори:
Мерзляк А.Г.
Номіровський В.Б.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2011

1.Границя числової послідовностi

2.Уявлення про границю функції в точцi

3.Означення границі функції в точцi

4.Теорема про арифметичні дii

5.Неперервність функції в точцi

6.Приріст функцii

7.Поняття похідноi

8.Правила обчислення похідних

9.Рівняння дотичноi

10.Теорема Ферма,Ролля,Лагранжа

11.Ознаки зростання та спадання функцii

12.Точки екстремуму функціi

13.Найбільше і найменше значення ф-ції на відрізку

14.Друга похідна

15.Побудова графіків функцій

Перевір себе 1

16.Степінь з довільним дійсним показником

17.Показникові рівняння

18.Показникові нерівностi

19.Логарифми і його властивостi

20.Логарифмічна функція

21.Логарифмічні рівняння

22.Логарифмічні нерівностi

23.Похідні показникової та логарифмічної функцiй

Перевір себе 2

24.Первісна

25.Правила знаходження первісноi

26.Площа криволінійної трапецii

27.Обчислення обємів тіл

Перевір себе 3

28.Комбінаторні правила суми та добутку

29.Перестановки,переміщення

30.Частота та ймовірність подii

31.Статичний аналіз даних

Перевір себе 4

32.Про появу сторонніх коренів

33.Основні методи розвязування рівнянь

34.Основні методи розвязування нерівностей

автори:
Шкіль М.І.
Слєпкань З.І.
Дубинчук О.С.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2001
автори:
Роганін О.М.
видавництво:
Співак ФОП Харків
рік видання:
2009

Алгебра. Підручники за 10 клас

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Рабінович Ю. М.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2011
автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

Розділ1.Числа,функції,рівняння

Розділ2.Тригонометричні функцii

Розділ3.Паралельність прямих і площин у просторi

Розділ3.Перпендикулярність прямих і площин

Алгебра. Підручники за 9 клас

автори:
Істер О.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2017
автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2017
автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2009

1.Загальні властивості про нерівностi

2.Властивості числових нерівностей

3.Подвійні нерівностi

4.Розвязув нерівностей з 1 змінною

5.Числові проміжки

6.Системи нерівн з 1 змінною

7.Доведення нерівностей

Завдання для самостійної роботи

Готуємося до темат оцінюван

8.Функції

9.Властивості функцій

10.Перетвор графіків функцій

11.Квадратична функція

12.Квадратні нерівностi

13.Системи рівнянь 2 степеню

14.Розв задач складанням систем рівн

Завдання для самостійної роботи

Готуємося до темат оцінюван

15.Математичне моделювання

16.Відсоткові розрахунки

17.Наближені обчислення

18.Випадкові події та ймовірність

19.Відомості про статистику

Завдання для самостійної роботи

Готуємося до темат оцінюван

20.Послідовність

21.Арифметична прогресія

22.Геометрична прогресія

23.Задачі на обчислення сум

Завдання для самостійної роботи

Готуємося до темат оцінюван

Нерівностi

Функціі та графіки

Елементи прикл математики

Числові послідовності

Задачі підвищеної складності

автори:
Кравчук В.Р.
Підручна М.В.
Янченко Г.М.
видавництво:
Тернопіль: Підручники і посібники
рік видання:
2009

1.Числові нерівностi

2.Властивості числових нерівностей

3.Додавання і множення нерівн

4.Нерівності з 1змінною

5.Розвязування нерівностей з 1 зм

6.Лінійні нерівності з 1 змінною

7.С-ми лінійних нерівностей

Запитання і вправи для повторення 1

Завдання для самоперевірки 1

8.Функція,обл визначення,графік

9.Властивості функцій

10.Перетвор графіків функцій

11.Ф-ція y=x2

12.Квадратична ф-ція

Завдання для самоперевірки2

13.Нерівності 2 степеня з 1 змін

14.Розвяз нерівностей методом інтервалів

15.С-ми рівнянь з 2 змінними

16.Розв задач за допомогою с-м рівнянь

Запитання і вправи для повторення 2

Завдання для самоперевірки3

17.Матем моделювання

18.Відсоткові розрахунки

19.Випадкові подіі,ймовірність

20.Статичні данi

Запитання і вправи для повторення 3

Завдання для самоперевірки 4

21.Числові послідовності,способи задання

22.Арифметична прогресія

23.Формула n-го члена арифм прогрес

24.Формула суми перших n-членів

25.Геометрична прогресія

26.Формула n-го члена геометр прогрес

27.Формула суми перших n-членів геометр

28.Сума нескінченної геометр прогр

29.Розв задач з арифм та геометр прогр

Запитання і вправи для повторення 4

Завдання для самоперевірки 5

автори:
Мальований Ю.І.
Литвиненко Г.М.
Возняк Г.М.
видавництво:
Тернопіль Богдан
рік видання:
2009

1.Числові нерівностi

2.Нерівності зі змінними

Додаткові задачі до розділу1

Завдання для самоперевірки

3.Квадратична функція та її графік

4.Дослідження квадратичн функцii

Додаткові задачі до розділу2

Завдання для самоперевірки

5.Розвязування нерівностей 2 степеня

6.Системи рівнянь 2 степеню

Додаткові задачі до розділу3

Завдання для самоперевірки

7.Математичне моделювання

8.Елементи теорїї ймовірностi

9.Елементи математичної статистики

Додаткові задачі до розділу4

Завдання для самоперевірки

10.Арифметична прогресія

11.Геометрична прогресія

Додаткові задачі до розділу5

Завдання для самоперевірки

1.Числа і діі над ними

2.Тотожні перетворення

3.Рівняння і системи рівнянь

4.Нерівностi

5.Функцii

6.Послідовностi

7.Задачі

8.Задачі підвищеної складностi

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Рабінович Ю. М.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2009

Алгебра. Підручники за 8 клас

автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
видавництво:
ФОЛІО
рік видання:
2016
автори:
Істер О.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2016
автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2016
автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2008

1 Раціональні дроби

2 Основна властивість раціонального дробу

3 Додававння і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

4 Додававння і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

5 Множення і ділення раціональних дробів. Піднесення раціонального дробу до степеня

6 Тотожні перетворення раціональних виразів

7 Рівносильні рівняння. Раціональні рівняння

8 Степінь з цілим відємним показником

9 Властивості степеня з цілим показником

10 Функція у = k÷x та її графік

11 Функція y=x^2 та її графік

12 Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь

13 Числові множини

14 Властивості арифметичного квадратного кореня

15 Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені

16 Функція у = корінь (х) та її графік

17 Квадратні рівняння. Розв'язування неповних квадратних рівнянь

18 Формула коренів квадратного рівняння

19 Теорема Вієта

20 Квадратний тричлен

21 Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь

22 Раціональні рівняння як математичні моделі реальних ситуацій

автори:
Бевз Г.П.
Бевз В.Г.
видавництво:
Зодіак-ЕКО
рік видання:
2008

§ 1. Ділення степенів і одночленів

§ 2. Ділення і дроби

§ 3. Основна властивість дробу

§ 4. Раціональні вирази

§ 5. Додавання і віднімання дробів

§ 6. Множення дробів

§ 7. Ділення дробів

§ 8. Перетворення раціональних виразів

§ 9. Раціональні рівняння

§ 10. Степені з цілим показником

§ 11. Стандартний вигляд числа

§ 12. Функція у=k÷x

§ 13. Функція у=х2

§ 14. Квадратні корені

§ 15. Дійсні числа

§ 16. Квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

§ 17. Перетворення виразів з коренями

§ 18. Функція у=√X

§ 19. Неповні квадратні рівняння

§ 20. Формула коренів квадратного рівняння

§ 21. Теорема Вієта

§ 22. Квадратний тричлен

§ 23. Розв'язування задач складанням квадратних рівнянь

Раціональні вирази

Квадратні корені та дійсні числа

Квадратні рівняння

Алгебра. Підручники за 7 клас

автори:
Мерзляк А.Г.
Полонський В.Б.
Якір М.С.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2015

2.Лінійне рівняння з однією змінною

3.Розвязування задач за допомогою рівнянь

4.Тотожно рівні вирази

5.Степінь з натуральним показником

6.Властивості степеня з натур показником

7.Одночлени

8.Многочлени

9.Додавання і віднімання многочленів

10.Множення одночлена на многочлен

11.Множення многочлена на многочлен

12.Винесення спільного множника за дужки

13.Метод групування

14.Добуток різниці та суми двох виразів

15.Різниця квадратів двох виразів

16.Квадрат суми та квадрат суми двох виразів

17.Перетворення многочлена

18.Сума і різниця кубів двох виразів

19.Застосування способів розкладання многочлена

20.Звязки між величинами

21.Способи задання функцій

22.Графік функціi

23.Лінійна функція, її властивостi

24.Рівняння з двома змінними

25.Лінійне рівняння з 2 змінними

26.Системи рівнянь з 2 зм

27.Розвязування систем методом підстановки

28.Розвязування систем рівнянь методом додавання

29.Розвязування задач за допомогою систем рівнянь

автори:
Істер О.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2015

1.Вирази зі змінними

2.Тотожні вирази

3.Степінь з натуральним показником

4.Властивості степеня з натуральним показником

5.Одночлен

6.Множення одночленів

7.Многочлен

8.Додавання і віднімання многочленів

9.Множення одночлена на многочлен

10.Розкладання многочленів на множники

11.Множення многочлена на многочлен

12.Розкладання многочлена на множники групуванням

13.Квадрат суми і квадрат різниці

14.Розкладання многочлена на множники-формула квадрата

15.Множення різниці двох виразів на їх суму

16.Розкладання на множники різниці квадратів виразів

17.Сума і різниця кубів

18.Застосування кількох способів розкладання многочлена

19.Функція

20.Графік функціi

21.Лінійна функція

22.Загальні відомості про рівняння

23.Лінійне рівняння з однією змінною

24.Розвязування задач з допомогою рівнянь

25.Лінійне рівняння з двома змінними

26.Графік лінійного рівняння

27.Система двох рівнянь

28.Розвязування систем з двома змінними-підстановка

29.Розвязування систем з двома змінними-додаванням

30.Розвязування задач за допомогою систем

автори:
Кравчук В.Р.
Підручна М.В.
Янченко Г.М.
видавництво:
Тернопіль: Підручники і посібники
рік видання:
2015