Каталог підручників з предмета - Біологія

Каталог підручників з предмета - Біологія

Біологія. Підручники за 11 клас

автори:
Балан П.Г.
Вервес Ю.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

1.Типи розмноження організмів

2.Статеве розмноження

3.Будова статевих клітин

Лабораторна робота 1

4.Генетика-наука про закономірності спадковості

5.Методи генетичних досліджень

6.Закономірності спадковості

7.Явище зчепленого успадкування

8.Генетика статі

9.Генотип як цілісна система

Практична робота 1

10.Модифікаційна мінливість

11.Мутаційні мінливість

12.Причини мутацій

Лабораторні роботи 2-3

Практична робота 2

13.Основні особливості геному вірусу

14.Основні закономірності функціонування генів

15.Генетика людини

16.Роль генотипу у формуванні фенотипу

17.Завдання та методи селекцii

18.Особливості селекції рослин,тварин,мікроорганізмів

19.Запліднення у різних груп організмів

20.Етапи індивідуального розвитку організмів

21.Формування органів у зародка

22.Особливості ембріонального розвитку

23.Післязародковий розвиток і ріст

Лабораторна робота 4

Тема1.Популяція.Екосистема.Біосфера

Тема1.Основи еволюційного вчення

Тема2.Історичний розвиток органічного світу

автори:
Межжерін С.В.
Межжеріна Я.О.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2011

Тема4.Розмноження організмів

Тема5.Закономірності спадковості

Тема6.Закономірності мінливості

Тема7.Генотип як цілісна система

Тема8.Індивідуальний розвиток організмів

Тема1.Популяція.Екосистема.Біосфера

Тема1.Основи еволюційного вчення

Тема2.Історичний розвиток органічного світу

Біологія. Підручники за 10 клас

автори:
Балан П.Г.
Вервес Ю.Г.
Поліщук В.П.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

1.Система біологічних наук

2.Рівні організації життя

3.Методи досліджень у біологii

4.Елементний склад організмів

5.Роль неорг р-н у життєдіяльності організмів

6.Ф-ції води в життєдіяльності організму

7.Органічні речовини живих істот

8.Вуглеводи

9.Білки- будова, властивості

10.Функції білків

11.Нуклеїнові кислоти

12.Будова,властивості, ф-ції ДНК

13.Біологічно активні речовини

14.Клітина - основна одиниця організму

15.Будова клітинних мембран

16.Надмембранні і підмембранні комплекси

17.Будова, ф-ції ядра клітин еукаріотів

18.Особливості організації каріотипу організмів

19.Цитоплазма

20.Одномембранні органели

21.Двомембранні органели

22.Рибосоми

23.Будова клітин прокаріотів

24.Клітинний цикл.Мітоз

25.Мейоз

26.Заг характеристика обміну речовин

27.Пластичний обмін

28.Гемосинтез і фотосинтез

29.Сучасна клітинна теорія

30.Будова,хім склад,властивості вірусів

31.Розмноження вірусів

32.Роль вірусів у природі та життi

33.Профілактика та лікування вірусних інфекцій

34.Віроїди та пріони

35.Особливості будови прокаріотів

36.Роль прокаріотів у природi

37.особливості організаціі однокл еукаріотів

38.Особливості процесів життєдіяльнос

39.Роль протистів у природi

40.Багатоклітинні еукаріоти

41.Тканини рослин

42.Тканини людини та тварини

43.Органи та системи органів

44.Регуляція ф-цій в багатоклітинних

автори:
Талгіна О.В.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2010

Тема1.Неорганічні речовини

Тема2.Органічні речовини

Тема1.Клітина

Тема2.Цитоплазма та її компоненти

Тема3.Клітина як цілісна система

Тема1.Неклітинні форми життя

Тема2.Одноклітинні організми

Тема3.Багатоклітинні організми

Біологія. Підручники за 9 клас

автори:
Матяш Н.Ю.
Шабатура М.Н.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2009

Тема1.Організм людини як біологічна система

Тема2.Опора і рух

Тема3.Кров і лімфа

Тема4.Кровообіг і лімфообіг

Тема5.Дихання

Тема6.Харчування і травлення

Тема7.Терморегуляція

Тема8.Виділення

Тема9.Ендокринна регуляція

Тема10.Розмноження та розвиток людини

Тема11.Нервова регуляція

Тема12.Нервова,сенсорна система

Тема1.Формування поведінки і психіки

Тема2.Мислення і свідомість

автори:
Степанюк А.В.
Міщук Н.Й.
Гладюк Т.В.
Жирська Г.Я.
Барна Л.С.
видавництво:
Тернопіль: Підручники і посібники
рік видання:
2009

1.Організм як біологічна система

2.Опора і рух

3.Кров і лімфа

4.Кровообіг і лімфообіг

5.Дихання

6.Харчування і травлення

7.Терморегуляція

8.Виділення

9.Ендокринна регуляція

10.Розмноження і розвиток людини

11.Нервова регуляція функцій організму

12.Сприйняття інформації нервовою системою

13.Формувння поведінки і психіки

14.Свідомість і мислення

автори:
Страшко С.В.
Горяна Л.В.
Білик В.Г.
Ігнатенко С.А.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2009
автори:
Базанова Т.І.
Павіченко Ю.В.
Тіткова А.М.
Кармазіна І.С.
Лінніченко В.М.
видавництво:
Світ дитинства
рік видання:
2009

Біологія. Підручники за 8 клас

автори:
Базанова Т.І.
Павіченко Ю.В.
Шатровський О.Г.
видавництво:
ТОВ ТО Гімназія
рік видання:
2008

1.Світ тварин — складова природи

2.Класифікація тварин

3. Будова і життєдіяльність тваринної клітини

4. Процеси життєдіяльності і системи

5. Тканини організму тварини

6. Розмноження і розвиток тварин

7. Середовища проживання тварин

8. Поведінка тварин

9. Тип Саркоджгутиковi

10.Тип Саркоджгутикові.Бодо і евглена

11. Тип Інфузорії

12. Тип Губки

13. Тип Кишковопорожнинні

14. Різноманітність кишковопорожнинних

15. Тип Плоскі черви

16. Тип Плоскі черви. Клас Сисуни

17. Тип Первиннопорожнинні

18. Тип Кільчасті. Клас Малощетинков

19. Різноманітність кільчастих червів

20. Клас Ракоподібнi

21.Різноманітність ракоподібних

22.Клас павукоподібних

23.Різноманітність павукоподібних

24.Клас Комахи

25.Індивідуальний розвиток комах

26.Суспільні комахи

27.Клас Черевоногі молюски

28.Клас Двостулкові молюски

29.Клас Головоногі молюски

30. Тип Хордові. Підтипи

31. Ланцетник

32.Підтип Черепні. Риби

33. Розмноження і поведінка риб

34. Клас Кісткові риби

35. Клас Хрящові риби

36. Земноводні — будова, життєдіял

37. Розмноження й розвиток земноводних

38. Різноманітність земноводних

39. Плазуни — будова

40. Розмноження і розвиток плазунів

41. Різноманітність плазунів

42. Зовнішня будова птахів

43. Внутрішня будова птахів

44. Розмноження і розвиток птахів

45. Сезонні явища в житті птахів

46. Різноманітність птахів

47. Зовнішня будова ссавців

48. Внутрішня будова ссавців

49. Розмноження і розвиток

50. Сезонні явища в житті ссавців

51. Різноманітність ссавців

52. Різноманітність плацентарних ссавців

53. Різноманітність плацент ссавців-продовж

54.Вплив середовища проживання

55. Взаємозвязки між людиною й ін тваринами

56.Охорона тваринного світу

57.Основні етапи історичного розвитку

автори:
Запорожец Н.В.
Влащенко С.В.
видавництво:
АН ГРО ПЛЮС
рік видання:
2008

1.Зоологія-наука про тварин

2.Різноманітність тварин

Тема1. Будова і життєдіяльність тварин

Тема1.Найпростіші

Тема2.Багатоклітинні.Двошарові тварини

Тема3.Тришарові тварини.Черви

Тема4.Членистоногі

Тема5.Молюски

Тема6.Хордові тварини

Тема7.Земноводні

Тема8.Плазуни

Тема9.Птахи

Тема10.Ссавці

Тема1.Організми і середов існув

автори:
Матяш Н.Ю.
Остапченко Л.І.
Пасічніченко О.М.
Балан П.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2016

1.Організм людини як біосистема

2.Різноманітність клітин

3.Органи, системи організму

4.Значення знань про людину

5.Обмін речовин

6.Іжа та її компоненти

7.Харчові та енергетичні потреби

8.Будова та функції травн с-ми

9.Процеси травл у ротовій порожн

10.Травлення у кишечнику

11.Регуляція процесів травлення

12.Харчові розлади

13.Значення дихання

14.Процеси газообміну

15.Дихальні рухи

16.Хвороби оранів дихання

17.Поняття про внутр рідке серед

18.Еритроцити.Групи кровi

19.Лейкоцити,тромбоцити

20.Серце.Будова та функції

21.Поняття про серцевий цикл

22.Будова та функціі кровон судин

23.Перша допомога при кровотечах

24.Виділення кінцевих прод метабол

25.Захворюв органів сечовидільн с-ми

26.Будова шкіри,функцii

27.Терморегуляція.Захворювання шкіри

28.Значення опорно-рухової системи

29.Типи кісток, особливості сполучення

30.Будова скелета людини

31.Будова, функції склет мязів

32.Робота мязів, причина втоми

33.Перша допомога при ушкодж опорно-рух

34.Розвиток опорно-рухової системи

35.Будова нервово системи людини

36.Будова спинного мозку

37.Головний мозок-стовбур частина, мозочок

38.Головний мозок-передній мозок

39.Соматична, вегетативна нерв с-ма

40.Профілактика захворювань нерв с-ми

41.Заг хар-ка сенсорних органів

42.Зорова сенсорна с-ма

43.Особливості функціонування ока

44.Слухова сенсорна с-ма

45.С-ми рівноваги,руху,дотику,темп

46.С-ми нюху та смаку

47.Поняття про вищу нерв діяльність

48.Умовні рефлекси

49.Поняття про сигнальні органи

50.Навчання та память

51.Біолог основи психофізич індивід

52.Біоритми,сон,неспання

53.Поняття про гомеостаз

54.Гуморальна регуляція процесів

55.Ендокринні залози

56.Імунна система

57.Механізми імунних реакцій

58.Взаємодія регуляторних систем

59.Будова репродуктивної системи

60.Статеві клітини

61.Запліднення.Ембріональний розвиток

62.Постембріональний розвиток

автори:
Межжерін С.В.
Межжеріна Я.О.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2008
автори:
Міщук Н.Й.
видавництво:
Тернопіль: Підручники і посібники
рік видання:
2016
автори:
Серебряков В.В.
Балан П.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2008

1.Тваринний світ

2.Різноманітність і класифікація тварин

3.Будова клітин тварин

4.Тканини тварин

5.Основні процеси життєдіяльностi

6.Регуляція життєвих функцій

7.Розмноження та розвиток тварин

8.Середовища мешкання тварин

Тема1.Підцарство Одноклітинних

Тема2.Підцарство Багатоклітинні тварини

Тема3.Черви

Тема4.Тип членистоногі

Тема5.Молюски, або Мякуни

Тема6.Тип Хордові,Безчерепні,Риби

Тема7.Клас Земноводні

Тема8.Клас Плазуни

Тема9.Клас Птахи

Тема10.Клас Ссавці

56.Чинники довкілля

57.Взаємозвязки тварин в угрупуваннях

58.Вплив діяльності людини

59.Основні етапи розвитку

Біологія. Підручники за 7 клас

автори:
Шабанов Д.А.
Кравченко М.О.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2015
автори:
Довгаль І.В.
Ягенська Г.В.
Жолос О.В.
Ходосовцев О.Э.
Костіков І.Ю.
Волгін С.О.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2015
автори:
Остапченко Л.І.
Балан П.Г.
Серебряков В.В.
Матяш Н.Ю.
Горобчишин В.А.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2015
автори:
Соболь В.І.
видавництво:
Абетка
рік видання:
2015

Біологія. Підручники за 6 клас

автори:
Костіков І.Ю.
Волгін С.О.
Додь В.В.
Сиволоб А.В.
Довгаль І.В.
Жолос О.В.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2014
автори:
Остапченко Л.І.
Балан П.Г.
Матяш Н.Ю.
Мусієнко М.М.
Славний П.С.
Серебряков В.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2014