Каталог підручників з предмета - Історія України

Каталог підручників з предмета - Історія України

Історія України. Підручники за 11 клас

автори:
Пометун О. І.
Гупан Н. М.
видавництво:
ТОВ Сиция
рік видання:
2008

1-2.Початок 2 Світової війни

3.Окупація України німецькими військами

4.Окупаційний режим в Укр

5.Розготарння руху опору

6.Україна в 19#43-19#44рр

7.Ціна перемоги

Перевірте свої знання

8-9.Україна в пер повоєнної відбудови

10.Радянізація Зах областей

11.Культурне життя в Укр 2пол 40-поч 50-х рр

Перевірте свої знання

12.Україна у 50-х рр

13.Сусп-політичне життя 50-60рр

14-15.Соціально-економ розвиток 50-60рр

16-17.Культура і духовне життя 50-60рр

18.Десидентський рух 60-х рр

Перевірте свої знання

19-20.Політ та економ станов УРСР 60-80рр

21-22.Етносоціальні процеси у суспільствi

23.Опозиційний рух

24-25.Культура і духовне життя

Перевірте свої знання

26-27.Перебудова у СРСР та Укр

28-29.Політреформи та зростання соц активності українців

30-31.Здобуття незалежності Україною

Перевірте свої знання

32-33.Державотворчі процеси та політ розвиток

34.Економ розвиток у 1 пол 90рр

35-36.Економ життя у 2пол 90рр-на поч ХХІст

37.Етносоціальні процеси та рівень життя

38-39.Духовне та культурне життя

40.Зовнішня політика та міжнародні звязки

Перевірте свої знання

автори:
Кульчицький С.В.
Лебедєва Ю.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011
автори:
Турченко Ф.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011

Історія України. Підручники за 10 клас

автори:
Турченко Ф.Г.
Мороко В.М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2011
автори:
Пометун О. І.
Гупан Н. М.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2012

1.Становище укр земель на поч ХХст

2.Особливодсті розвитку підприємництва

3.Суперечливі процеси модернізацii

4.Етносоціальні і політичні процеси

5.Революц події 19#05-19#07 в Укр

6.Розвиток культури на поч ХХст

7.Укр земні на початку Першої світ

8.Воєнні дії на території Укр

9.Початок Укр революцii

10.Проголошення автономії Укр

11.Ускладнення політ,екон,соц ситуац

12.Від утворення УНР до проголошення незалежностi

13.Занепад Центральної Ради

14.Директорія УНР

15.ЗУНР

16.Політика радянського уряду в Укр

17.Згортання національно-демокр процесів

18.Нові тенденції розвитку кільтури і освіти

19.Подвижництво творців і діячів культури

20.Діяльність радянської влади

21.Економічне і соціальне життя

22.Входження до СРСР

23.Культурне і духовне життя

24.Модернізація промисловостi

25.Cуцільна колективізація

26.Громадсько-політичне життя

27.Стан культури в Укр

28.Укр землі в складі Польщі

29.Укр землі у складі Румунii

автори:
Реєнт О.П.
Малій О.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

1.У складі Російської та Австро-угорської імперії

2.Економічне становище України

3.Початок політичного етапу визвольного руху

4.Революція 1905-1907рр

5.Передумови економічного піднесення

6.Політичні зміни в 1908-1913рр

7.Західноукраїнські землі на поч ХХст

8.Особливості розвитку культури

Підсумки до теми 1

9.Українське питання напередодні війни

10.Воєнні дії в 1914-1917рр

11.Посилення кризи в Російській та Австроугорській імпер

12.Зміни в українському питанні

Підсумки до теми 2

13.Лютнева революція і Україна

14.Проголошення автономії України

15.2-й Універсал

16.Наростання політичної боротьби 1917р

17.Проголошення УНР

18.Війна радянської Росії проти УНР

Підсумки до теми 3

19.Українська держава

20.Директорія УНР

21.ЗУНР

22.Всіновлення радянської влади в Українi

23-24.Україна в 1919-поч 1920рр

25.Українські землі 1920-1921рр

Підсумки до теми 4

26-27.Культурне і духовне життя 1917-1921рр

Підсумки до теми 5

28.Особливості модернізації регіону 1900-1921

29.Вплив воєнно-політичних подій 1917-1921

автори:
Турченко Ф.Г.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2010

2-3.Україна перед історичними викликами ХХст

4.Сільське господарство України на поч ХХст

5.Промисловість на початку ХХст

6.Зміни у соціальному складі населення

7-8.Політичний етап визвольного руху

9-10.Партійне будівництво в Наддніпрянщині

11-12.Російська революція 1905-1907

13.Піднесення національного руху в 1905-1907

14.Економічний розвиток в 1907-1913рр

15-16.Столипінська реакція і національний рух 1908-1913

17-18.Наростання національного руху на Заході

19-20.Розвиток культури

21.Церковне життя

22.Наш край на початку ХХст

23.Підсумково-узагальнюючий урок

24-25.Плани Антанти і Троїстого союзу

26.Захоплення Галичини та Буковини

28.Україна в умовах наростання кризи

29.Українське суспільство і війна 1915-1916

30.Підсумково-узагальнюючий урок

31-32.Початок української революцii

33.Проголошення автономii

34.Другий універсал

35.Політична ситуація в липні-серпні 1917

36.Наростання боротьби у вересні-жовтні 1917

37.Проголошення УНР

38.Політичний курс УНР

39-40.Установлення більшовицької влади

41.Війна Росії з УНР

42.Перша спроба радянізації України

43.Наш край березень 1917-поч1918рр

44.Підсумково-узагальнюючий урок

45-46.Від Центральної Ради до Гетьманату

47-48.Держава Скоропадського

49-50.Відновлення УНР

51-52.ЗУНР

53-54.Українська РСР 1919року

55.Боротьба за Наддніпрянську Україну

56.Денікінський режим

57-58.Наддніпрянська Україна в 1920р

59-60.Спроби українсько-польського порозуміння

61-62.Освіта і наука України 1917-1920

63.Українське мистецтво

64.Релігійне життя

65-66.Наш край 1918-на поч 1921р

67.Підсумково-узагальнюючий урок

Історія України. Підручники за 9 клас

автори:
Реєнт О.П.
Малій О.В.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2009
автори:
Струкевич О.К.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2009

Історія України. Підручники за 8 клас

автори:
Власов В.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2016

1.Суспільно-політичне життя

2.Господарське життя

3.Люблінська унія.Обєднання українських земель у складі Польщ

4.Виникнення Запорізької Січі. Військово-політична організація козацтва

5.Становлення козацтва.Козацькі повстання кінця 16ст

6.Церковне життя та братський рух

7.Повсякденне життя.Практичне заняття1

8.Культурно-освітнє життя та книговидання

9.Містобудування, архітектура та образотворче мистецтво

Оцініть свої вміння з теми

10.Берестейська церковна унія.Утворення греко-католицької церкви

11.Кримське ханство.Внутрішня та зовнішня політика

12.Доба героїчних походів козацтва.Хотинська війна

13.Військове мистецтво, традиції та побут козацтва.Практичне заняття2

14.Церковне та освітнє життя

15.Козацько-селянські повстання у 20-30роки 17ст

16.Архітектура та образотворче мистецтво

Оцініть свої вміння з теми

17.Причини та початок Національно-визвольної війни

18.Утворення Української козацької держави-Гетьманщини

19.Історичні джерела про Хмельницького.Практичне заняття3

20.Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 16##51-16##53рр

21.Українсько-московський міждержавний договір 16##54р

Оцініть свої вміння з теми

22.Гетьманщина в роки правління Івана Виговського

23.Поділ Гетьманщини

24.Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприк 60-поч 70рр 17ст

25.Правобережна Україна в останній чверті 17 ст

26.Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ

27.Доба Руїни-причини та наслідки.Практичне заняття4

28.Гетьманщина за правління Івана Мазепи

29.Козацька Україна після Полтавської битви

30.Освіта, архітектура та образотворче мистецтво

Оцініть свої вміння з теми

31.Гетьманщина у 20-40рр 18ст

32.Лівобережна та Слобідська Україна в 2 пол 18 ст

33.Південна Україна

34.Правобережна Україна та західноукраїнські землі

35.Розвиток освіти, науки та музичної культури

36.Архітектура та образотворче мистецтво

37.Козацькі літописи як історичні джерела.Практичне заняття5

Оцініть свої вміння з теми

автори:
Швидько Г.К.
Чорнобай П.О.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2016

1-2.Соціально-політичне становище укр земель у сладі Польщі

3.Люблінська унія та її вплив на становище укранїських земель

4.Запорізька Січ-козацька республіка

5.Формування реєстрового козацтва та його роль у козацьких війнах

6.Практичне заняття.Повсякденне життя різних станів суспільства

7.Релігійно-суспільні рухи

8.Культурне життя України в 16 ст

9.Українське мистецтво 16 ст

10.Берестейська церковна унія 15#96р

11.Кримське ханство у 16-першій половині 17 ст

12.Козацтво у першій чверті 17ст. Петро Сагайдачний

13.Практичне заняття.Військ традиції козацтва

14.Церковне життя в Україні в першій половині 17ст

15.Козацько-селянські повстання у 20-30роки 17ст

16.Українська культура в першій пол 17ст

17.Українське мистецтво першої половини 17ст

Узагальнення до розділу

18.Передумови та початок Націон-визвольної війни сер 17ст

19.Утворення Українськоїкозацької держави

20.Практичне заняття. Хмельницький-людина і державний діяч

21.Важкий шлях боротьби за українську державність 16#50-16#53

22.Українсько-московський договір 16#54р

Узагальнення до розділу

23-24.Україна на перетині політичних інтересів гетьманів і держав

25.Правобер Україна в період від Андрусівського перемиря

26.Правобережна гетьманщина у 2 пол 17ст.Відродження козацтва

27.Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині 17ст

28.Практичне заняття.Руїна-причини і наслідки

29.Українська козацька держава за гетьмана Івана Мазепи

30.Пилип Орлик і його Конституція 17#90р

31.Духовне життя України у другій половині 17ст

Узагальнення до розділу

32.Спроби царизму ліквідувати українську державність

33.Ліквідація гетьманства та особливого устрою Гетьманщини

34-35.Запорожжя періоду Нової Січі.Кримське ханство і південна Україна

36.Гайдамацький та опришківський рух на Правобережній і Західній Україні

37.Три поділи Речі Посполитої.Зміни на Правобер Укр в складі Рос імперії

38.Західноукраїнські землі під владою австрійських Габсбургів

39.Культура України 18ст

40.Українське мистецтво 18ст

41.Практичне заняття.Козацькі літописи 17-18ст як історичні джерела

автори:
Гісем О.В.
Мартинюк О.О.
видавництво:
АН ГРО ПЛЮС
рік видання:
2008

1.Соціальна структура суспільства

2.Люблінська унія та її вплив

3.Церковне життя

4.Виникнення укр козацтва

5.Військо Запорозьке.Перші повстання

6.Культура-розвиток мови, освіти, літописання

7.Культура-архітектура, образотворче мист

Тестові завдання

Енциклопедична сторінка

8.Соціально-економічний розвиток

9.Церковне життя

10.Боротьба козацтва з чужоземними загарб

11.Козацькі рухи 20-30рр 17ст

12.Культура Укр-освіта, література

13.Культура Укр-театр, музика, архітектура

Тестові завдання

Енциклопедична сторінка

14.Початок Нац-визвольної війни

15.Розгортання війни 16#48-16#49рр

16.Заснування Укр козацької держави

17.Воєнно-політичні події 16#50-16#53

18.Гетьманська держава в міжнародн відн

19.Воєнно-політичні події 16#54-16#57

Тестові завдання

Енциклопедична сторінка

20.Гетьманство Виговського.Розкол

21.Правобережна та Лівобережна Гетьманщини

22.Запорозька Січ

23.Госп життя та політ устрій Лівобереж Гетьм

Тестові завдання

Енциклопедична сторінка

24.Гетьманщина кінця 17-1 пол 18ст

25.Правобережна Укр напр 17- на поч 18ст

26.Укр в подіях Північної війни

27.Посилення колоніальної політики Рос імпер

28.Культура України

Тестові завдання

Енциклопедична сторінка

29.Лівобережна та Слобідська Укр

30.Правобережжя і західноукр земл

31.Південна Укр.Ліквідація Запороз Січ

32.Культура Укр в 2 пол 18ст

Тестові завдання

Енциклопепдична сторінка

автори:
Струкевич О.К.
Романюк І.М.
Пірус Т.П.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2008

1.Соціально-економічна структура в 16ст

2.Люблінська унія.Підпорядкування Польщі

3.Релігії в Укр 16ст

4.Церковне життя у 2 пол 16ст

5.Заснування Запорозької Січі

6.Перші козацькі повстання

7.Укр культура 16ст

8.Укр міста і розвиток мистецтва

Узагальнення теми

9.Господарські та соціальні відносини

10.Становище церков в 1 пол 16ст

11.Укр козацтво в 1 чверті 17ст

12.Націон-визвольні повстання 20-30рр

13.Церква й освіта в 1 пол 17ст

14.Укр культура 1 пол 17ст

Узагальнення теми

15.Передумови Націон-визв війни

16.Продовження Нац-визв війни

17-18.Виборення Україною незалежності

19.Заснування Укр козацької держави

20.Гетьманщина у міжнародних відносинах

21.Українсько-московський договір 16#54р

Узагальнення теми

22.Україна в останні роки життя Хмельницького

23.Україна за гетьманування Виговського

24.Порушення територіальн цілісност

25-26.Боротьба Дорошенка за обєднання України

27.Соціально-політичний устрій, культура

28.Запорозька Січ,Слобідська Україна

Узагальнення теми

29.Гетьманщина

30.Правобережна Укр наприкінці 17ст

31.Північна війна та Україна

32.Україна після Полтавської битви

33.Політичне становище після Полтавської битви

34.Укр культура 2 пол 17-1 пол 18ст

Узагальнення теми

35.Гетьманщина 2 пол 18ст

36.Соц-політ, економ стан Правобережжя

37.Соц-політ,економ стан західноукр земель

38.Запорозька Січ і Південь Укр

39.Укр культура 2 пол 18ст

Узагальнення теми

автори:
Швидько Г.К.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2008

1.Соц-політичне становище укр земель у складі Польщі

2.Люблінська унія та її вплив

3.Реформаційний рух

4.Релігійне і церковне життя

5.Запорозька Січ в 16ст

6.Розвиток культури в 16ст

7.Укр мистецтво 16ст

8.Соц-економічний розвиток

9.Церковне життя в першій пол 17ст

10.Козацтво на поч 17ст, Сагайдачний

11.Нац-визвольні повстання 20-30рр

12.Укр культура в першій пол 17ст

13.Укр мистецтво першої пол 17ст

14.Причини розгортання Нац-визвольної війни

15.Переможні битви початку війни

16.Розгортання націон-визвольної боротьби

17.Утворення Укр козацької держави

18.Воєнно-політичні події 16#52-16#53

19.Міжнародна політика Хмельницького

20.Переяславська рада

21.Хмельницький - політик і дипломат

22.Україна за правління Виговського

23.Криза укр державності,Андрусівська угода

24.Правобережна Україна

25.Козацька держава-Гетьманщина

26.Слобідська Україна у другій пол 17ст

27.Запорозька Січ у 2 пол 17ст

28.Соц-економічні зміни та суспільне життя

29.Укр козацька держава за Івана Мазепи

30.Відродження козацтва та нац-визв рух

31.Україна в роки Північної війни

32.Україна в роки наступу царизму на її автономію

33.Спроби царизму ліквідувати укр державність

34.Особливості розвитку укр культури в 1 пол 18ст

35.Ліквідація устрою Гетьманщини

36.Гайдамацький рух на Правобережжі

37.Соціальне та економічне становище Галичини

38.Запрожжя періоду Нової Січі

39.Укр культура 2 половини 18ст

Історія України. Підручники за 7 клас

автори:
Гісем О.В.
Мартинюк О.О.
видавництво:
Видавництво Ранок
рік видання:
2015
автори:
Свідерський Ю.Ю.
Романишин Н.Ю.
Ладиченко Т.В.
видавництво:
Грамота
рік видання:
2015
автори:
Власов В.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2015

Історія України. Підручники за 5 клас

автори:
Власов В.С.
видавництво:
Видавництво Генеза
рік видання:
2013
автори:
Пометун О. І.
Костюк І.А.
Малієнко Ю.Б.
видавництво:
Видавництво Освіта
рік видання:
2013